รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kunovice 23 °C
2. Brno 22 °C
Ostrava 22 °C
4. Číhaň 20.3 °C
5. Plzeň Líně 20 °C
ปราก 20 °C
Namest Nad Oslav 20 °C
8. Praha Kbely 19 °C
9. Vilémov 18.4 °C
10. Caslav 17 °C
Pardubice 17 °C
Karlovy Vary 17 °C

ลมแรงจัด

1. Vilémov 33 km/h
2. Ostrava 25 km/h
3. Brno 22 km/h
ปราก 22 km/h
Caslav 22 km/h
Pardubice 22 km/h
Karlovy Vary 22 km/h
8. Číhaň 19 km/h
9. Namest Nad Oslav 18 km/h
10. Praha Kbely 14 km/h
11. Plzeň Líně 11 km/h
12. Kunovice 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Caslav 17 °C
Pardubice 17 °C
Karlovy Vary 17 °C
4. Vilémov 17.2 °C
5. Praha Kbely 19 °C
6. Číhaň 19.8 °C
7. Plzeň Líně 20 °C
ปราก 20 °C
Namest Nad Oslav 20 °C
10. Brno 22 °C
Ostrava 22 °C
12. Kunovice 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ostrava 43 %
2. ปราก 49 %
3. Praha Kbely 52 %
4. Plzeň Líně 53 %
Brno 53 %
Kunovice 53 %
7. Namest Nad Oslav 56 %
8. Karlovy Vary 59 %
9. Vilémov 60 %
10. Pardubice 63 %
11. Číhaň 64 %
12. Caslav 68 %