รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vilémov 3.7 °C
2. Caslav 2 °C
3. ปราก 1 °C
Praha Kbely 1 °C
Pardubice 1 °C
Brno 1 °C
Ostrava 1 °C
8. Plzeň Líně 0 °C
9. Namest Nad Oslav -1 °C
10. Číhaň -1.1 °C
11. Karlovy Vary -2 °C

ลมแรงจัด

1. Namest Nad Oslav 40 km/h
2. Brno 31 km/h
3. Číhaň 29 km/h
Praha Kbely 29 km/h
Pardubice 29 km/h
6. Caslav 25 km/h
7. ปราก 23 km/h
8. Ostrava 22 km/h
9. Karlovy Vary 16 km/h
10. Plzeň Líně 11 km/h
11. Vilémov 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Karlovy Vary -2 °C
2. Číhaň -1.4 °C
3. Namest Nad Oslav -1 °C
4. Plzeň Líně 0 °C
ปราก 0 °C
6. Vilémov 0.3 °C
7. Praha Kbely 1 °C
Pardubice 1 °C
Brno 1 °C
Ostrava 1 °C
11. Caslav 2 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Praha Kbely 69 %
Caslav 69 %
3. ปราก 75 %
4. Pardubice 80 %
Ostrava 80 %
6. Vilémov 83 %
7. Brno 84 %
8. Plzeň Líně 86 %
9. Namest Nad Oslav 90 %
10. Karlovy Vary 93 %
Číhaň 93 %