รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Praha Kbely 22 °C
2. Vilémov 21.7 °C
3. Caslav 21 °C
Plzeň Líně 21 °C
Brno 21 °C
ปราก 21 °C
7. Pardubice 20 °C
Karlovy Vary 20 °C
9. Číhaň 19.6 °C
10. Namest Nad Oslav 19 °C
Kunovice 19 °C
12. Ostrava 17 °C

ลมแรงจัด

1. Kunovice 22 km/h
2. Brno 20 km/h
3. Namest Nad Oslav 18 km/h
Vilémov 18 km/h
5. Ostrava 16 km/h
6. Karlovy Vary 11 km/h
Číhaň 11 km/h
8. Praha Kbely 7 km/h
Caslav 7 km/h
Pardubice 7 km/h
Plzeň Líně 7 km/h
ปราก 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ostrava 17 °C
2. Vilémov 17.7 °C
3. Číhaň 18.2 °C
4. Namest Nad Oslav 19 °C
Karlovy Vary 19 °C
Kunovice 19 °C
7. Pardubice 20 °C
Brno 20 °C
9. Caslav 21 °C
Plzeň Líně 21 °C
ปราก 21 °C
12. Praha Kbely 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Praha Kbely 43 %
Karlovy Vary 43 %
ปราก 43 %
4. Plzeň Líně 46 %
5. Caslav 56 %
6. Namest Nad Oslav 60 %
Brno 60 %
8. Pardubice 64 %
9. Vilémov 65 %
Číhaň 65 %
11. Kunovice 68 %
12. Ostrava 80 %