รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. ปราก 22 °C
2. Karlovy Vary 21 °C
Praha Kbely 21 °C
4. Namest Nad Oslav 20 °C
Brno 20 °C
6. Caslav 19 °C
Pardubice 19 °C
8. Vilémov 18.7 °C
9. Ostrava 17 °C
10. Číhaň 16.8 °C

ลมแรงจัด

1. Vilémov 38 km/h
2. Brno 14 km/h
3. Ostrava 13 km/h
4. Caslav 11 km/h
Namest Nad Oslav 11 km/h
ปราก 11 km/h
7. Karlovy Vary 7 km/h
8. Pardubice 4 km/h
Praha Kbely 4 km/h
10. Číhaň 3 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Číhaň 15.3 °C
2. Ostrava 17 °C
3. Vilémov 18.2 °C
4. Caslav 19 °C
Pardubice 19 °C
Brno 19 °C
7. Namest Nad Oslav 20 °C
8. Karlovy Vary 21 °C
ปราก 21 °C
Praha Kbely 21 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Karlovy Vary 46 %
2. ปราก 50 %
3. Praha Kbely 60 %
4. Namest Nad Oslav 64 %
5. Brno 76 %
6. Caslav 78 %
Pardubice 78 %
Číhaň 78 %
9. Ostrava 88 %
10. Vilémov 93 %