รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Praha Kbely 6 °C
2. Číhaň 5.5 °C
3. Plzeň Líně 5 °C
ปราก 5 °C
5. Pardubice 4 °C
Karlovy Vary 4 °C
7. Caslav 1 °C
8. Brno -1 °C
9. Vilémov -1.6 °C
10. Ostrava -2 °C
11. Namest Nad Oslav -3 °C

ลมแรงจัด

1. Karlovy Vary 36 km/h
ปราก 36 km/h
3. Číhaň 34 km/h
4. Praha Kbely 29 km/h
Plzeň Líně 29 km/h
Ostrava 29 km/h
7. Caslav 22 km/h
Pardubice 22 km/h
9. Vilémov 19 km/h
10. Brno 18 km/h
11. Namest Nad Oslav 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Namest Nad Oslav -3 °C
2. Vilémov -2.0 °C
Ostrava -2 °C
4. Brno -1 °C
5. Caslav 1 °C
6. Pardubice 4 °C
Karlovy Vary 4 °C
8. Plzeň Líně 5 °C
ปราก 5 °C
10. Číhaň 5.3 °C
11. Praha Kbely 6 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Pardubice 70 %
2. Praha Kbely 81 %
Vilémov 81 %
ปราก 81 %
5. Caslav 86 %
Ostrava 86 %
7. Plzeň Líně 87 %
8. Číhaň 88 %
9. Namest Nad Oslav 93 %
Karlovy Vary 93 %
Brno 93 %