รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ostrava 13 °C
2. Brno 11 °C
Kunovice 11 °C
4. Plzeň Líně 10 °C
ปราก 10 °C
Praha Kbely 10 °C
Caslav 10 °C
8. Vilémov 9.9 °C
9. Pardubice 9 °C
Namest Nad Oslav 9 °C
11. Číhaň 7.8 °C
12. Karlovy Vary 7 °C

ลมแรงจัด

1. Vilémov 49 km/h
2. Kunovice 47 km/h
Karlovy Vary 47 km/h
4. Plzeň Líně 43 km/h
5. Namest Nad Oslav 41 km/h
6. Caslav 40 km/h
7. Praha Kbely 36 km/h
8. Brno 32 km/h
9. ปราก 31 km/h
10. Ostrava 23 km/h
11. Pardubice 22 km/h
12. Číhaň 19 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Karlovy Vary 5 °C
2. Číhaň 6.8 °C
3. ปราก 9 °C
Pardubice 9 °C
Namest Nad Oslav 9 °C
6. Vilémov 9.2 °C
7. Plzeň Líně 10 °C
Brno 10 °C
Praha Kbely 10 °C
Caslav 10 °C
11. Kunovice 11 °C
Ostrava 11 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ostrava 51 %
2. Kunovice 58 %
3. Praha Kbely 62 %
4. Plzeň Líně 66 %
5. Brno 69 %
ปราก 69 %
7. Caslav 71 %
8. Pardubice 76 %
Namest Nad Oslav 76 %
10. Vilémov 78 %
11. Číhaň 82 %
12. Karlovy Vary 85 %