รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vilémov 14.8 °C
2. Ostrava 13 °C
Číhaň 13.0 °C
ปราก 13 °C
Pardubice 13 °C
Brno 13 °C
7. Praha Kbely 12 °C
Caslav 12 °C
Kunovice 12 °C
10. Karlovy Vary 11 °C
Namest Nad Oslav 11 °C
12. Plzeň Líně 8 °C

ลมแรงจัด

1. Vilémov 22 km/h
2. ปราก 14 km/h
3. Ostrava 11 km/h
Pardubice 11 km/h
Brno 11 km/h
6. Číhaň 10 km/h
7. Praha Kbely 7 km/h
Caslav 7 km/h
Namest Nad Oslav 7 km/h
10. Karlovy Vary 4 km/h
Plzeň Líně 4 km/h
12. Kunovice 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Plzeň Líně 8 °C
2. Číhaň 9.1 °C
3. Karlovy Vary 11 °C
Namest Nad Oslav 11 °C
5. Praha Kbely 12 °C
Caslav 12 °C
Kunovice 12 °C
8. Ostrava 13 °C
ปราก 13 °C
Pardubice 13 °C
Brno 13 °C
12. Vilémov 14.1 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Namest Nad Oslav 71 %
2. Pardubice 72 %
Vilémov 72 %
Brno 72 %
5. Kunovice 76 %
6. ปราก 77 %
7. Karlovy Vary 82 %
Praha Kbely 82 %
Caslav 82 %
10. Ostrava 88 %
11. Číhaň 98 %
12. Plzeň Líně 100 %