รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Plzeň Líně 12 °C
2. Praha Kbely 11 °C
Pardubice 11 °C
4. Caslav 10 °C
Karlovy Vary 10 °C
Brno 10 °C
Ostrava 10 °C
ปราก 10 °C
9. Číhaň 9.0 °C
10. Vilémov 8.2 °C
11. Namest Nad Oslav 8 °C

ลมแรงจัด

1. Pardubice 50 km/h
2. ปราก 47 km/h
3. Namest Nad Oslav 36 km/h
4. Caslav 32 km/h
5. Karlovy Vary 29 km/h
Brno 29 km/h
7. Vilémov 26 km/h
8. Praha Kbely 25 km/h
9. Číhaň 23 km/h
10. Plzeň Líně 22 km/h
11. Ostrava 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Namest Nad Oslav 8 °C
2. Vilémov 8.1 °C
3. Číhaň 8.7 °C
4. Caslav 10 °C
Karlovy Vary 10 °C
Brno 10 °C
Ostrava 10 °C
ปราก 10 °C
9. Praha Kbely 11 °C
Pardubice 11 °C
11. Plzeň Líně 12 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Praha Kbely 71 %
Pardubice 71 %
Plzeň Líně 71 %
4. Karlovy Vary 76 %
ปราก 76 %
6. Brno 82 %
7. Caslav 87 %
Ostrava 87 %
9. Číhaň 88 %
10. Namest Nad Oslav 93 %
11. Vilémov 99 %