รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Karlovy Vary 7 °C
Plzeň Líně 7 °C
ปราก 7 °C
4. Praha Kbely 6 °C
5. Brno 5 °C
6. Vilémov 4.1 °C
7. Caslav 4 °C
Ostrava 4 °C
9. Pardubice 3 °C
Namest Nad Oslav 3 °C
11. Číhaň 2.8 °C

ลมแรงจัด

1. Caslav 22 km/h
2. ปราก 16 km/h
3. Praha Kbely 14 km/h
Pardubice 14 km/h
Namest Nad Oslav 14 km/h
Ostrava 14 km/h
7. Brno 13 km/h
8. Číhaň 10 km/h
9. Karlovy Vary 7 km/h
10. Plzeň Líně 4 km/h
11. Vilémov 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Číhaň 2.3 °C
2. Pardubice 3 °C
Namest Nad Oslav 3 °C
Ostrava 3 °C
5. Caslav 4 °C
Vilémov 4.0 °C
7. Brno 5 °C
8. Praha Kbely 6 °C
9. Karlovy Vary 7 °C
Plzeň Líně 7 °C
ปราก 7 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ปราก 79 %
2. Plzeň Líně 87 %
Praha Kbely 87 %
Caslav 87 %
5. Karlovy Vary 90 %
6. Pardubice 93 %
Namest Nad Oslav 93 %
Brno 93 %
9. Číhaň 96 %
10. Ostrava 97 %
11. Vilémov 99 %