รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ostrava -6 °C
ปราก -6 °C
Praha Kbely -6 °C
Vilémov -6.0 °C
Brno -6 °C
6. Caslav -7 °C
Pardubice -7 °C
Namest Nad Oslav -7 °C
9. Plzeň Líně -8 °C
10. Číhaň -9.5 °C
11. Karlovy Vary -12 °C

ลมแรงจัด

1. Vilémov 9 km/h
2. ปราก 7 km/h
Praha Kbely 7 km/h
Caslav 7 km/h
Namest Nad Oslav 7 km/h
Karlovy Vary 7 km/h
7. Pardubice 4 km/h
Plzeň Líně 4 km/h
9. Číhaň 0 km/h
Ostrava 0 km/h
Brno 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Karlovy Vary -12 °C
2. Číhaň -9.8 °C
3. Plzeň Líně -8 °C
4. Caslav -7 °C
Pardubice -7 °C
Namest Nad Oslav -7 °C
Vilémov -7.0 °C
8. Ostrava -6 °C
ปราก -6 °C
Praha Kbely -6 °C
Brno -6 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Vilémov 58 %
2. ปราก 86 %
Praha Kbely 86 %
Pardubice 86 %
Namest Nad Oslav 86 %
Brno 86 %
7. Karlovy Vary 92 %
Plzeň Líně 92 %
9. Ostrava 93 %
Caslav 93 %
11. Číhaň 94 %