รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐเช็ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Plzeň Líně 3 °C
Pardubice 3 °C
Brno 3 °C
4. ปราก 2 °C
Praha Kbely 2 °C
Caslav 2 °C
Ostrava 2 °C
8. Vilémov 1.8 °C
9. Karlovy Vary 1 °C
Namest Nad Oslav 1 °C
11. Číhaň 0.9 °C

ลมแรงจัด

1. Namest Nad Oslav 14 km/h
2. Brno 8 km/h
3. Caslav 7 km/h
Ostrava 7 km/h
5. Číhaň 5 km/h
ปราก 5 km/h
7. Plzeň Líně 4 km/h
Praha Kbely 4 km/h
Pardubice 4 km/h
10. Vilémov 1 km/h
11. Karlovy Vary 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Číhaň 0.6 °C
2. Karlovy Vary 1 °C
ปราก 1 °C
Namest Nad Oslav 1 °C
5. Vilémov 1.6 °C
6. Praha Kbely 2 °C
Caslav 2 °C
Ostrava 2 °C
9. Plzeň Líně 3 °C
Pardubice 3 °C
Brno 3 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Plzeň Líně 81 %
Pardubice 81 %
Brno 81 %
4. Vilémov 82 %
5. ปราก 83 %
6. Karlovy Vary 86 %
Namest Nad Oslav 86 %
8. Praha Kbely 87 %
9. Číhaň 93 %
Caslav 93 %
Ostrava 93 %