รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเดนมาร์ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Rønne 14 °C
2. Esbjerg 13 °C
Aalborg 13 °C
โคเปนเฮเกน 13 °C
5. Aarhus Tirstrup 12 °C
Vamdrup 12 °C
Skrydstrup 12 °C
Sønderborg 12 °C
Roskilde 12 °C
Karup 12 °C
11. Billund 11 °C

ลมแรงจัด

1. Aalborg 61 km/h
2. โคเปนเฮเกน 54 km/h
3. Rønne 49 km/h
4. Aarhus Tirstrup 43 km/h
5. Karup 31 km/h
6. Esbjerg 29 km/h
Roskilde 29 km/h
8. Billund 25 km/h
9. Skrydstrup 23 km/h
10. Vamdrup 20 km/h
11. Sønderborg 16 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Billund 11 °C
Skrydstrup 11 °C
3. Aarhus Tirstrup 12 °C
Vamdrup 12 °C
Sønderborg 12 °C
Roskilde 12 °C
Karup 12 °C
8. Esbjerg 13 °C
Aalborg 13 °C
โคเปนเฮเกน 13 °C
11. Rønne 14 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Esbjerg 62 %
โคเปนเฮเกน 62 %
3. Rønne 67 %
Roskilde 67 %
5. Skrydstrup 69 %
6. Sønderborg 71 %
7. Billund 74 %
Vamdrup 74 %
9. Aarhus Tirstrup 76 %
Karup 76 %
11. Aalborg 77 %