รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเดนมาร์ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sønderborg 22 °C
2. โคเปนเฮเกน 21 °C
3. Odense 20 °C
Roskilde 20 °C
Rønne 20 °C
Skrydstrup 20 °C
7. Vamdrup 19 °C
8. Aalborg 18 °C
Karup 18 °C
Aarhus Tirstrup 18 °C
Esbjerg 18 °C
12. Billund 17 °C

ลมแรงจัด

1. Esbjerg 29 km/h
2. Skrydstrup 27 km/h
3. Vamdrup 25 km/h
4. Roskilde 18 km/h
5. โคเปนเฮเกน 16 km/h
Billund 16 km/h
7. Odense 14 km/h
8. Karup 13 km/h
Rønne 13 km/h
Sønderborg 13 km/h
11. Aalborg 10 km/h
12. Aarhus Tirstrup 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Billund 17 °C
2. Aalborg 18 °C
Karup 18 °C
Aarhus Tirstrup 18 °C
Esbjerg 18 °C
6. Vamdrup 19 °C
7. Odense 20 °C
Roskilde 20 °C
โคเปนเฮเกน 20 °C
Rønne 20 °C
Skrydstrup 20 °C
12. Sønderborg 21 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Sønderborg 62 %
2. Roskilde 68 %
3. Rønne 73 %
Skrydstrup 73 %
5. โคเปนเฮเกน 76 %
6. Odense 78 %
Vamdrup 78 %
8. Karup 94 %
Aarhus Tirstrup 94 %
Esbjerg 94 %
Billund 94 %
12. Aalborg 96 %