รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเดนมาร์ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Stauning 18 °C
Esbjerg 18 °C
3. Skrydstrup 17 °C
4. Aalborg 16 °C
Karup 16 °C
Billund 16 °C
Vamdrup 16 °C
Sønderborg 16 °C
9. โคเปนเฮเกน 15 °C
Rønne 15 °C
Aarhus Tirstrup 15 °C
Odense 15 °C

ลมแรงจัด

1. โคเปนเฮเกน 16 km/h
2. Rønne 11 km/h
Stauning 11 km/h
Sønderborg 11 km/h
Roskilde 11 km/h
6. Karup 9 km/h
Vamdrup 9 km/h
8. Aarhus Tirstrup 7 km/h
Skrydstrup 7 km/h
Odense 7 km/h
11. Aalborg 5 km/h
Billund 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. โคเปนเฮเกน 15 °C
Rønne 15 °C
Aarhus Tirstrup 15 °C
Billund 15 °C
Odense 15 °C
Roskilde 15 °C
7. Aalborg 16 °C
Karup 16 °C
Vamdrup 16 °C
Skrydstrup 16 °C
Sønderborg 16 °C
12. Stauning 18 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Esbjerg 62 %
2. Stauning 68 %
3. Billund 70 %
Vamdrup 70 %
Skrydstrup 70 %
6. Sønderborg 72 %
7. Karup 80 %
8. Roskilde 85 %
9. Aalborg 88 %
โคเปนเฮเกน 88 %
Rønne 88 %
12. Aarhus Tirstrup 91 %