รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเดนมาร์ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Karup 6 °C
2. Aalborg 5 °C
3. Esbjerg 4 °C
Billund 4 °C
5. Aarhus Tirstrup 3 °C
Odense 3 °C
7. Vamdrup 2 °C
Skrydstrup 2 °C
Sønderborg 2 °C
10. Roskilde 1 °C
โคเปนเฮเกน 1 °C
12. Rønne 0 °C

ลมแรงจัด

1. Odense 25 km/h
2. Karup 23 km/h
Esbjerg 23 km/h
4. Skrydstrup 22 km/h
5. Rønne 20 km/h
6. Billund 18 km/h
Vamdrup 18 km/h
Sønderborg 18 km/h
9. Aalborg 16 km/h
10. Roskilde 14 km/h
โคเปนเฮเกน 14 km/h
12. Aarhus Tirstrup 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Rønne 0 °C
Roskilde 0 °C
โคเปนเฮเกน 0 °C
4. Vamdrup 2 °C
Skrydstrup 2 °C
Sønderborg 2 °C
7. Aarhus Tirstrup 3 °C
Odense 3 °C
9. Esbjerg 4 °C
Billund 4 °C
11. Aalborg 5 °C
Karup 5 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Roskilde 64 %
2. Rønne 67 %
3. โคเปนเฮเกน 69 %
4. Aarhus Tirstrup 70 %
5. Sønderborg 78 %
6. Billund 81 %
Odense 81 %
8. Karup 84 %
9. Aalborg 87 %
Esbjerg 87 %
Skrydstrup 87 %
12. Vamdrup 90 %