รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเดนมาร์ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Rønne 18 °C
Aalborg 18 °C
Sønderborg 18 °C
Karup 18 °C
Roskilde 18 °C
Aarhus Tirstrup 18 °C
โคเปนเฮเกน 18 °C
8. Vamdrup 17 °C
Skrydstrup 17 °C
Odense 17 °C
11. Esbjerg 16 °C
Sindal Kommune 16 °C

ลมแรงจัด

1. Stauning 32 km/h
2. Esbjerg 31 km/h
3. Aalborg 23 km/h
4. Vamdrup 22 km/h
Sindal Kommune 22 km/h
Karup 22 km/h
Odense 22 km/h
โคเปนเฮเกน 22 km/h
9. Skrydstrup 20 km/h
Roskilde 20 km/h
11. Rønne 14 km/h
Sønderborg 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Billund 14 °C
2. Stauning 15 °C
3. Esbjerg 16 °C
Vamdrup 16 °C
Skrydstrup 16 °C
Sindal Kommune 16 °C
7. Sønderborg 17 °C
Karup 17 °C
Odense 17 °C
Roskilde 17 °C
โคเปนเฮเกน 17 °C
12. Rønne 18 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Roskilde 61 %
2. Aalborg 64 %
โคเปนเฮเกน 64 %
4. Odense 68 %
Aarhus Tirstrup 68 %
6. Rønne 73 %
7. Karup 75 %
8. Sindal Kommune 77 %
Sønderborg 77 %
10. Vamdrup 80 %
Skrydstrup 80 %
12. Esbjerg 82 %