รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเดนมาร์ก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aalborg 13 °C
Sønderborg 13 °C
3. Karup 12 °C
Odense 12 °C
Roskilde 12 °C
Aarhus Tirstrup 12 °C
โคเปนเฮเกน 12 °C
Esbjerg 12 °C
Rønne 12 °C
Vamdrup 12 °C
Skrydstrup 12 °C
Sindal Kommune 12 °C

ลมแรงจัด

1. Rønne 76 km/h
Skrydstrup 76 km/h
3. Esbjerg 72 km/h
Billund 72 km/h
Sønderborg 72 km/h
โคเปนเฮเกน 72 km/h
7. Vamdrup 68 km/h
Karup 68 km/h
Roskilde 68 km/h
10. Aalborg 65 km/h
Aarhus Tirstrup 65 km/h
12. Sindal Kommune 58 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Stauning 11 °C
Roskilde 11 °C
Billund 11 °C
4. Karup 12 °C
Odense 12 °C
Aarhus Tirstrup 12 °C
โคเปนเฮเกน 12 °C
Esbjerg 12 °C
Rønne 12 °C
Vamdrup 12 °C
Aalborg 12 °C
Skrydstrup 12 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Roskilde 74 %
2. โคเปนเฮเกน 76 %
3. Aarhus Tirstrup 82 %
Aalborg 82 %
Sindal Kommune 82 %
Sønderborg 82 %
7. Rønne 85 %
8. Karup 86 %
9. Odense 88 %
Vamdrup 88 %
Skrydstrup 88 %
12. Esbjerg 94 %