รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐโดมินิกัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Santa Cruz de Barahona 31 °C
Puerto Plata 31 °C
3. Punta Cana 30 °C
4. Boca Chica 29 °C
Dr Joaquin Balaguer Intl 29 °C
6. Santiago de los Caballeros 28 °C
Arroyo Barril 28 °C
La Romana 28 °C

ลมแรงจัด

1. Puerto Plata 18 km/h
2. Punta Cana 14 km/h
3. Santiago de los Caballeros 11 km/h
Santa Cruz de Barahona 11 km/h
5. Boca Chica 7 km/h
6. Arroyo Barril 0 km/h
La Romana 0 km/h
Dr Joaquin Balaguer Intl 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Santiago de los Caballeros 28 °C
Arroyo Barril 28 °C
La Romana 28 °C
4. Boca Chica 29 °C
Dr Joaquin Balaguer Intl 29 °C
6. Punta Cana 30 °C
7. Santa Cruz de Barahona 31 °C
Puerto Plata 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Puerto Plata 66 %
2. Boca Chica 74 %
Dr Joaquin Balaguer Intl 74 %
4. Punta Cana 75 %
Santa Cruz de Barahona 75 %
6. Santiago de los Caballeros 79 %
7. Arroyo Barril 84 %
8. La Romana 89 %