รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอลจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ولاية تندوف 36 °C
2. Adrar 34 °C
3. Timimoun 33 °C
4. ولاية بشار 32 °C
5. Djanet 31 °C
In Salah 31 °C
7. Illizi 29 °C
Mecheria 29 °C
9. بسكرة 28 °C
ورقلة 28 °C
ولاية الأغواط 28 °C
Hassi-Messaoud 28 °C

ลมแรงจัด

1. In Amenas 25 km/h
2. Mecheria 18 km/h
Adrar 18 km/h
4. Illizi 14 km/h
Tamanrasset 14 km/h
Timimoun 14 km/h
7. ولاية بشار 11 km/h
ولاية الأغواط 11 km/h
Djanet 11 km/h
ولاية تبسة 11 km/h
El-Bayadh 11 km/h
Touggourt 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Constantine 15 °C
سطيف 15 °C
3. باتنة 17 °C
ولاية تبسة 17 °C
ولاية الجزائر 17 °C
6. Jijel 19 °C
El-Bayadh 19 °C
عنابة 19 °C
بجاية 19 °C
Tiaret 19 °C
11. تلمسان 21 °C
12. Oran Es Sénia 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tamanrasset 11 %
2. ولاية بشار 14 %
Timimoun 14 %
In Salah 14 %
5. Djanet 15 %
El Golea 15 %
7. Mecheria 20 %
8. غرداية 24 %
9. سطيف 25 %
Mascara Griss 25 %
11. El-Bayadh 26 %
12. ورقلة 28 %