รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอลจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Bordj Badji Mokhtar 45 °C
2. Timimoun 43 °C
Adrar 43 °C
In Salah 43 °C
5. ورقلة 39 °C
Hassi-Messaoud 39 °C
Illizi 39 °C
8. El Golea 38 °C
Touggourt 38 °C
El Oued 38 °C
In Amenas 38 °C
12. غرداية 37 °C

ลมแรงจัด

1. Adrar 40 km/h
2. ولاية بشار 36 km/h
3. Mecheria 29 km/h
4. عنابة 27 km/h
5. ولاية تندوف 25 km/h
ولاية الأغواط 25 km/h
Djanet 25 km/h
Oran/Tafaraoui 25 km/h
Oran Es Sénia 25 km/h
Timimoun 25 km/h
In Salah 25 km/h
12. باتنة 22 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Oran Es Sénia 26 °C
2. Jijel 27 °C
عنابة 27 °C
بجاية 27 °C
5. تلمسان 28 °C
ولاية الجزائر 28 °C
7. سطيف 29 °C
8. ولاية تبسة 30 °C
Oran/Tafaraoui 30 °C
Constantine 30 °C
11. Tiaret 31 °C
12. باتنة 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. In Salah 9 %
2. ورقلة 12 %
ولاية بشار 12 %
4. In Amenas 13 %
5. غرداية 14 %
6. El Golea 16 %
ولاية تندوف 16 %
8. ولاية الأغواط 18 %
9. Illizi 19 %
10. Tilrempt/Hassi R'mel 20 %
11. Hassi-Messaoud 22 %
Mecheria 22 %