รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอลจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. عنابة 13 °C
2. Constantine 12 °C
3. Jijel 11 °C
ولاية الجزائر 11 °C
بسكرة 11 °C
6. بجاية 10 °C
Timimoun 10 °C
تلمسان 10 °C
Chlef 10 °C
Adrar 10 °C
ولاية تندوف 10 °C
Oran/Tafaraoui 10 °C

ลมแรงจัด

1. ولاية تندوف 47 km/h
2. باتنة 29 km/h
3. ولاية بشار 25 km/h
4. بسكرة 22 km/h
Timimoun 22 km/h
Adrar 22 km/h
7. Constantine 18 km/h
تلمسان 18 km/h
Oran/Tafaraoui 18 km/h
10. بجاية 14 km/h
In Amenas 14 km/h
Mecheria 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. In Amenas 2 °C
2. Djanet 3 °C
3. El Golea 4 °C
Tamanrasset 4 °C
5. Tiaret 5 °C
Illizi 5 °C
7. ورقلة 6 °C
ولاية الأغواط 6 °C
Mecheria 6 °C
10. Mascara Griss 7 °C
Hassi-Messaoud 7 °C
سطيف 7 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tamanrasset 44 %
2. Timimoun 46 %
Adrar 46 %
4. Constantine 47 %
5. باتنة 49 %
ولاية تبسة 49 %
غرداية 49 %
8. بسكرة 54 %
عنابة 54 %
10. Djanet 56 %
ورقلة 56 %
12. In Amenas 60 %