รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอลจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Adrar 43 °C
2. ولاية تندوف 42 °C
3. Timimoun 41 °C
4. Illizi 40 °C
5. ولاية بشار 39 °C
El Golea 39 °C
7. Hassi-Messaoud 38 °C
8. In Amenas 37 °C
9. ورقلة 36 °C
بسكرة 36 °C
غرداية 36 °C
12. Bou-Saada 35 °C

ลมแรงจัด

1. Bordj Badji Mokhtar 36 km/h
2. ولاية بشار 32 km/h
3. Oran/Tafaraoui 29 km/h
4. Constantine 25 km/h
Mecheria 25 km/h
باتنة 25 km/h
7. Hassi-Messaoud 23 km/h
8. ورقلة 22 km/h
El Oued 22 km/h
10. Tamanrasset 20 km/h
11. Tilrempt/Hassi R'mel 18 km/h
Mascara Griss 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. عنابة 26 °C
ولاية الجزائر 26 °C
بجاية 26 °C
4. Jijel 27 °C
Constantine 27 °C
6. سطيف 28 °C
Oran/Tafaraoui 28 °C
Oran Es Sénia 28 °C
9. تلمسان 29 °C
باتنة 29 °C
ولاية تبسة 29 °C
12. Tiaret 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ولاية تندوف 9 %
2. In Amenas 10 %
3. ولاية بشار 11 %
4. Timimoun 14 %
5. Djanet 15 %
6. Illizi 16 %
7. Tamanrasset 18 %
8. Bou-Saada 19 %
9. El Golea 20 %
10. Hassi-Messaoud 21 %
11. Tiaret 22 %
ورقلة 22 %