รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอลจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Timimoun 39 °C
In Salah 39 °C
3. Adrar 38 °C
4. ولاية بشار 36 °C
5. ورقلة 34 °C
El Golea 34 °C
7. Illizi 33 °C
8. بسكرة 32 °C
Hassi-Messaoud 32 °C
Touggourt 32 °C
El Oued 32 °C
12. Chlef 31 °C

ลมแรงจัด

1. Mascara Griss 36 km/h
In Salah 36 km/h
3. Tiaret 32 km/h
4. Timimoun 29 km/h
5. ولاية تندوف 25 km/h
ولاية الأغواط 25 km/h
7. Chlef 18 km/h
ورقلة 18 km/h
Adrar 18 km/h
10. Illizi 14 km/h
Djanet 14 km/h
El Golea 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Constantine 21 °C
2. باتنة 22 °C
3. ولاية تندوف 23 °C
تلمسان 23 °C
Jijel 23 °C
ولاية تبسة 23 °C
عنابة 23 °C
بجاية 23 °C
9. سطيف 24 °C
10. ولاية الجزائر 25 °C
11. Tiaret 26 °C
Oran/Tafaraoui 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. In Salah 9 %
2. ولاية بشار 11 %
3. Timimoun 12 %
4. El Golea 15 %
5. ورقلة 16 %
6. In Amenas 17 %
7. Tamanrasset 20 %
8. غرداية 22 %
9. Illizi 23 %
10. Djanet 25 %
Mecheria 25 %
12. Hassi-Messaoud 26 %