รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอลจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Adrar 42 °C
2. Timimoun 40 °C
Bordj Badji Mokhtar 40 °C
In Salah 40 °C
ولاية تندوف 40 °C
6. Hassi-Messaoud 39 °C
ورقلة 39 °C
8. Touggourt 38 °C
El Oued 38 °C
بسكرة 38 °C
11. El Golea 37 °C
غرداية 37 °C

ลมแรงจัด

1. Mecheria 40 km/h
2. In Salah 36 km/h
3. Oran/Tafaraoui 32 km/h
4. عنابة 27 km/h
5. Mascara Griss 25 km/h
Tiaret 25 km/h
Adrar 25 km/h
باتنة 25 km/h
9. ولاية الأغواط 22 km/h
Constantine 22 km/h
Chlef 22 km/h
ولاية بشار 22 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Oran Es Sénia 26 °C
تلمسان 26 °C
3. Jijel 27 °C
عنابة 27 °C
Oran/Tafaraoui 27 °C
بجاية 27 °C
7. ولاية الجزائر 28 °C
8. Tamanrasset 30 °C
Mascara Griss 30 °C
10. ولاية تبسة 31 °C
Tiaret 31 °C
سطيف 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Bordj Badji Mokhtar 10 %
2. Timimoun 11 %
In Salah 11 %
4. El Golea 12 %
5. ولاية تندوف 13 %
6. In Amenas 14 %
ولاية بشار 14 %
8. Tamanrasset 15 %
ورقلة 15 %
10. Djanet 16 %
11. غرداية 17 %
12. Hassi-Messaoud 18 %