รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอลจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Illizi 29 °C
2. Timimoun 28 °C
3. Hassi-Messaoud 27 °C
Adrar 27 °C
ولاية تندوف 27 °C
6. ورقلة 25 °C
بسكرة 25 °C
In Amenas 25 °C
غرداية 25 °C
10. ولاية بشار 24 °C
Touggourt 24 °C
El Oued 24 °C

ลมแรงจัด

1. Mecheria 40 km/h
2. Tiaret 32 km/h
3. Constantine 25 km/h
4. ولاية الأغواط 22 km/h
باتنة 22 km/h
ولاية تندوف 22 km/h
Oran/Tafaraoui 22 km/h
Tilrempt/Hassi R'mel 22 km/h
9. Mascara Griss 18 km/h
تلمسان 18 km/h
Illizi 18 km/h
ولاية تبسة 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Tiaret 12 °C
2. سطيف 13 °C
3. Mascara Griss 15 °C
Chlef 15 °C
Mecheria 15 °C
6. ولاية الجزائر 16 °C
7. تلمسان 18 °C
ولاية الأغواط 18 °C
باتنة 18 °C
Oran/Tafaraoui 18 °C
Oran Es Sénia 18 °C
12. بجاية 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Timimoun 13 %
2. Illizi 16 %
3. In Amenas 18 %
Tamanrasset 18 %
5. Adrar 23 %
6. ورقلة 30 %
ولاية تندوف 30 %
غرداية 30 %
9. ولاية بشار 31 %
10. Djanet 33 %
11. ولاية تبسة 34 %
12. Tilrempt/Hassi R'mel 35 %