รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอลจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Bordj Badji Mokhtar 26 °C
2. Adrar 22 °C
3. Djanet 20 °C
Timimoun 20 °C
In Salah 20 °C
6. Tamanrasset 19 °C
7. Illizi 18 °C
8. Hassi-Messaoud 17 °C
9. تلمسان 16 °C
In Amenas 16 °C
ولاية تندوف 16 °C
12. ولاية بشار 15 °C

ลมแรงจัด

1. Bou-Saada 119 km/h
2. Adrar 29 km/h
3. Touggourt 25 km/h
4. Tilrempt/Hassi R'mel 22 km/h
ولاية بشار 22 km/h
عنابة 22 km/h
Tiaret 22 km/h
Hassi-Messaoud 22 km/h
بجاية 22 km/h
Timimoun 22 km/h
In Amenas 22 km/h
Mecheria 22 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. سطيف 1 °C
2. باتنة 4 °C
3. Tiaret 7 °C
ولاية تبسة 7 °C
5. Constantine 8 °C
6. Tilrempt/Hassi R'mel 10 °C
Bou-Saada 10 °C
8. Jijel 11 °C
ولاية الأغواط 11 °C
Mecheria 11 °C
11. Mascara Griss 12 °C
عنابة 12 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tamanrasset 11 %
2. Adrar 15 %
3. Bordj Badji Mokhtar 17 %
4. Timimoun 23 %
In Amenas 23 %
6. Djanet 24 %
7. In Salah 26 %
8. Hassi-Messaoud 27 %
9. غرداية 31 %
10. Illizi 32 %
11. ولاية بشار 33 %
12. ولاية الأغواط 35 %