รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 24 °C
2. Manta 23 °C
3. Latacunga 11 °C

ลมแรงจัด

1. Guayaquil 18 km/h
2. Manta 11 km/h
Latacunga 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Latacunga 11 °C
2. Manta 23 °C
3. Guayaquil 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Guayaquil 78 %
2. Manta 89 %
3. Latacunga 94 %