รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Manta 22 °C
2. Guayaquil 21 °C
3. Latacunga 8 °C

ลมแรงจัด

1. Latacunga 18 km/h
Guayaquil 18 km/h
3. Manta 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Latacunga 8 °C
2. Guayaquil 21 °C
3. Manta 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Latacunga 81 %
2. Manta 88 %
Guayaquil 88 %