รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 30 °C
2. Manta 26 °C
3. Baltra / Galapagos 25 °C
4. Salinas 23 °C
San Cristobal / Galapagos 23 °C
6. Latacunga 15 °C

ลมแรงจัด

1. Latacunga 32 km/h
Baltra / Galapagos 32 km/h
3. San Cristobal / Galapagos 25 km/h
4. Manta 14 km/h
Guayaquil 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Latacunga 15 °C
2. Salinas 23 °C
San Cristobal / Galapagos 23 °C
4. Baltra / Galapagos 25 °C
5. Manta 26 °C
6. Guayaquil 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Guayaquil 52 %
2. Baltra / Galapagos 54 %
3. Latacunga 59 %
4. Salinas 69 %
5. San Cristobal / Galapagos 73 %
6. Manta 74 %