รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 30 °C
2. Baltra / Galapagos 27 °C
Manta 27 °C
4. San Cristobal / Galapagos 24 °C
5. Salinas 23 °C
6. Riobamba 17 °C
7. Latacunga 15 °C
8. Ambato 14 °C

ลมแรงจัด

1. San Cristobal / Galapagos 29 km/h
2. Baltra / Galapagos 25 km/h
3. Manta 18 km/h
Riobamba 18 km/h
Salinas 18 km/h
6. Guayaquil 14 km/h
7. Latacunga 7 km/h
Ambato 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ambato 14 °C
2. Latacunga 15 °C
3. Riobamba 17 °C
4. Salinas 23 °C
5. San Cristobal / Galapagos 24 °C
6. Baltra / Galapagos 27 °C
Manta 27 °C
8. Guayaquil 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Baltra / Galapagos 54 %
2. Guayaquil 55 %
3. San Cristobal / Galapagos 69 %
4. Manta 70 %
5. Latacunga 72 %
Riobamba 72 %
7. Salinas 78 %
8. Ambato 94 %