รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 32 °C
2. Baltra / Galapagos 30 °C
San Cristobal / Galapagos 30 °C
Manta 30 °C
5. Salinas 29 °C
6. Riobamba 20 °C
7. Ambato 17 °C
8. Latacunga 16 °C

ลมแรงจัด

1. Latacunga 25 km/h
2. Baltra / Galapagos 18 km/h
Riobamba 18 km/h
4. Manta 14 km/h
Salinas 14 km/h
6. San Cristobal / Galapagos 11 km/h
7. Ambato 7 km/h
Guayaquil 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Latacunga 16 °C
2. Ambato 17 °C
3. Riobamba 20 °C
4. Salinas 29 °C
5. Baltra / Galapagos 30 °C
San Cristobal / Galapagos 30 °C
Manta 30 °C
8. Guayaquil 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Riobamba 56 %
2. Guayaquil 63 %
3. San Cristobal / Galapagos 66 %
4. Latacunga 68 %
5. Baltra / Galapagos 70 %
6. Ambato 72 %
7. Salinas 74 %
8. Manta 75 %