รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Baltra / Galapagos 26 °C
Manta 26 °C
Guayaquil 26 °C
4. San Cristobal / Galapagos 23 °C
5. Salinas 21 °C
6. Latacunga 15 °C

ลมแรงจัด

1. San Cristobal / Galapagos 29 km/h
2. Baltra / Galapagos 25 km/h
Latacunga 25 km/h
4. Manta 14 km/h
Salinas 14 km/h
6. Guayaquil 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Latacunga 15 °C
2. Salinas 21 °C
3. San Cristobal / Galapagos 23 °C
4. Baltra / Galapagos 26 °C
Manta 26 °C
Guayaquil 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Baltra / Galapagos 58 %
2. Latacunga 59 %
3. Guayaquil 65 %
4. Manta 79 %
5. San Cristobal / Galapagos 83 %
6. Salinas 88 %