รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 28 °C
2. Baltra / Galapagos 26 °C
Manta 26 °C
4. San Cristobal / Galapagos 25 °C
Salinas 25 °C
6. Latacunga 13 °C

ลมแรงจัด

1. San Cristobal / Galapagos 18 km/h
Guayaquil 18 km/h
3. Baltra / Galapagos 14 km/h
Salinas 14 km/h
5. Manta 11 km/h
6. Latacunga 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Latacunga 13 °C
2. San Cristobal / Galapagos 25 °C
Salinas 25 °C
4. Baltra / Galapagos 26 °C
Manta 26 °C
6. Guayaquil 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Guayaquil 62 %
2. Baltra / Galapagos 70 %
3. San Cristobal / Galapagos 79 %
Manta 79 %
5. Latacunga 82 %
6. Salinas 83 %