รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Manta 22 °C
Guayaquil 22 °C
3. Latacunga 7 °C

ลมแรงจัด

1. Guayaquil 18 km/h
2. Manta 11 km/h
Latacunga 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Latacunga 7 °C
2. Manta 22 °C
Guayaquil 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Guayaquil 83 %
2. Latacunga 87 %
3. Manta 88 %