รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Baltra / Galapagos 29 °C
San Cristobal / Galapagos 29 °C
Salinas 29 °C
Guayaquil 29 °C
5. Manta 27 °C
6. Riobamba 19 °C
7. Ambato 18 °C
8. Latacunga 17 °C

ลมแรงจัด

1. Baltra / Galapagos 18 km/h
Latacunga 18 km/h
3. San Cristobal / Galapagos 14 km/h
Riobamba 14 km/h
Salinas 14 km/h
6. Manta 11 km/h
Guayaquil 11 km/h
8. Ambato 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Latacunga 17 °C
2. Ambato 18 °C
3. Riobamba 19 °C
4. Manta 27 °C
5. Baltra / Galapagos 29 °C
San Cristobal / Galapagos 29 °C
Salinas 29 °C
Guayaquil 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Riobamba 56 %
2. Latacunga 63 %
3. Salinas 66 %
4. San Cristobal / Galapagos 70 %
Guayaquil 70 %
6. Baltra / Galapagos 74 %
7. Ambato 77 %
8. Manta 84 %