รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Manta 23 °C
2. Guayaquil 22 °C
3. Latacunga 10 °C

ลมแรงจัด

1. Guayaquil 14 km/h
2. Manta 11 km/h
3. Latacunga 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Latacunga 10 °C
2. Guayaquil 22 °C
3. Manta 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Guayaquil 83 %
2. Manta 89 %
3. Latacunga 93 %