รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอกวาดอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guayaquil 26 °C
2. Baltra / Galapagos 22 °C
Manta 22 °C
4. Salinas 21 °C
5. San Cristobal / Galapagos 20 °C
6. Latacunga 11 °C

ลมแรงจัด

1. Latacunga 25 km/h
2. Baltra / Galapagos 18 km/h
3. Guayaquil 14 km/h
Manta 14 km/h
5. San Cristobal / Galapagos 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Latacunga 11 °C
2. San Cristobal / Galapagos 20 °C
3. Salinas 21 °C
4. Baltra / Galapagos 22 °C
Manta 22 °C
6. Guayaquil 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Latacunga 71 %
2. Guayaquil 74 %
3. Baltra / Galapagos 78 %
4. Salinas 88 %
Manta 88 %
6. San Cristobal / Galapagos 94 %