รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเอสโตเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kardla 3 °C
2. Kuressaare 2 °C
3. Pärnu 1 °C
ทาลลินน์ 1 °C
5. Tartu/Ulenurme 0 °C

ลมแรงจัด

1. Kuressaare 18 km/h
2. Kardla 14 km/h
Tartu/Ulenurme 14 km/h
4. Pärnu 11 km/h
ทาลลินน์ 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Tartu/Ulenurme 0 °C
2. Pärnu 1 °C
ทาลลินน์ 1 °C
4. Kuressaare 2 °C
5. Kardla 3 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kardla 70 %
2. Tartu/Ulenurme 74 %
3. Kuressaare 80 %
4. Pärnu 86 %
5. ทาลลินน์ 93 %