รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lelu / Kosrae 31 °C
Yap 31 °C
3. Chuuk 30 °C
Pohnpei 30 °C
Kolonia 30 °C

ลมแรงจัด

1. Chuuk 36 km/h
2. Lelu / Kosrae 18 km/h
3. Yap 14 km/h
4. Pohnpei 11 km/h
5. Kolonia 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Chuuk 30 °C
Pohnpei 30 °C
Kolonia 30 °C
4. Lelu / Kosrae 31 °C
Yap 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Lelu / Kosrae 71 %
2. Kolonia 75 %
3. Yap 79 %
Pohnpei 79 %
5. Chuuk 89 %