รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kolonia 32 °C
2. Lelu / Kosrae 31 °C
Yap 31 °C
4. Pohnpei 30 °C
5. Chuuk 27 °C

ลมแรงจัด

1. Lelu / Kosrae 22 km/h
2. Chuuk 18 km/h
Yap 18 km/h
4. Pohnpei 14 km/h
5. Kolonia 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Chuuk 27 °C
2. Pohnpei 30 °C
3. Lelu / Kosrae 31 °C
Yap 31 °C
5. Kolonia 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Lelu / Kosrae 66 %
2. Kolonia 75 %
Yap 75 %
4. Pohnpei 79 %
5. Chuuk 84 %