รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pohnpei 32 °C
2. Lelu / Kosrae 31 °C
3. Yap 30 °C
4. Chuuk 29 °C
5. Kolonia 27 °C

ลมแรงจัด

1. Chuuk 11 km/h
Lelu / Kosrae 11 km/h
Yap 11 km/h
4. Pohnpei 7 km/h
Kolonia 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kolonia 27 °C
2. Chuuk 29 °C
3. Yap 30 °C
4. Lelu / Kosrae 31 °C
5. Pohnpei 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Lelu / Kosrae 66 %
Yap 66 %
3. Pohnpei 67 %
4. Chuuk 84 %
5. Kolonia 94 %