รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Yap 28 °C
2. Kolonia 27 °C
3. Chuuk 26 °C

ลมแรงจัด

1. Kolonia 14 km/h
Yap 14 km/h
3. Chuuk 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Chuuk 26 °C
2. Kolonia 27 °C
3. Yap 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kolonia 79 %
Yap 79 %
3. Chuuk 94 %