รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kolonia 28 °C
Yap 28 °C
3. Chuuk 27 °C

ลมแรงจัด

1. Chuuk 11 km/h
2. Kolonia 7 km/h
Yap 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Chuuk 27 °C
2. Kolonia 28 °C
Yap 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kolonia 84 %
Yap 84 %
3. Chuuk 89 %