รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lelu / Kosrae 30 °C
Pohnpei 30 °C
3. Kolonia 29 °C
4. Yap 28 °C
Chuuk 28 °C

ลมแรงจัด

1. Lelu / Kosrae 29 km/h
2. Pohnpei 18 km/h
3. Yap 14 km/h
Chuuk 14 km/h
5. Kolonia 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Yap 28 °C
Chuuk 28 °C
Kolonia 28 °C
4. Pohnpei 29 °C
5. Lelu / Kosrae 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Lelu / Kosrae 75 %
2. Pohnpei 82 %
Kolonia 82 %
4. Yap 84 %
Chuuk 84 %