รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chuuk 28 °C
Yap 28 °C
3. Pohnpei 27 °C
4. Kolonia 26 °C

ลมแรงจัด

1. Chuuk 18 km/h
2. Kolonia 11 km/h
Yap 11 km/h
4. Pohnpei 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kolonia 26 °C
2. Pohnpei 27 °C
3. Chuuk 28 °C
Yap 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Chuuk 84 %
Yap 84 %
3. Pohnpei 89 %
4. Kolonia 94 %