รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kolonia 30 °C
2. Chuuk 28 °C
Yap 28 °C

ลมแรงจัด

1. Yap 14 km/h
2. Kolonia 11 km/h
3. Chuuk 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Chuuk 28 °C
Yap 28 °C
3. Kolonia 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kolonia 70 %
2. Yap 84 %
3. Chuuk 94 %