รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pohnpei 29 °C
Kolonia 29 °C
Lelu / Kosrae 29 °C
4. Chuuk 27 °C
Yap 27 °C

ลมแรงจัด

1. Pohnpei 18 km/h
Yap 18 km/h
3. Lelu / Kosrae 14 km/h
4. Kolonia 11 km/h
5. Chuuk 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Chuuk 27 °C
Yap 27 °C
3. Pohnpei 29 °C
Kolonia 29 °C
Lelu / Kosrae 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kolonia 74 %
Lelu / Kosrae 74 %
3. Pohnpei 79 %
4. Chuuk 84 %
Yap 84 %