รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไมโครนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pohnpei 31 °C
Lelu / Kosrae 31 °C
3. Kolonia 30 °C
4. Yap 29 °C
Chuuk 29 °C

ลมแรงจัด

1. Yap 11 km/h
Lelu / Kosrae 11 km/h
3. Pohnpei 7 km/h
Kolonia 7 km/h
5. Chuuk 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Yap 29 °C
Chuuk 29 °C
3. Kolonia 30 °C
4. Pohnpei 31 °C
Lelu / Kosrae 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Lelu / Kosrae 66 %
2. Pohnpei 75 %
3. Yap 79 %
Kolonia 79 %
5. Chuuk 84 %