รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tchibanga 29 °C
Mouila 29 °C
3. Libreville 28 °C
4. Franceville 27 °C
Port-Gentil 27 °C
Lambaréné 27 °C
7. Bitam 26 °C
Lastoursville 26 °C
9. Makokou 24 °C

ลมแรงจัด

1. Port-Gentil 29 km/h
2. Libreville 13 km/h
3. Franceville 11 km/h
4. Tchibanga 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Makokou 24 °C
2. Bitam 26 °C
Lastoursville 26 °C
4. Franceville 27 °C
Port-Gentil 27 °C
Lambaréné 27 °C
7. Libreville 28 °C
8. Tchibanga 29 °C
Mouila 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Libreville 72 %
2. Tchibanga 74 %
Mouila 74 %
4. Franceville 79 %
Port-Gentil 79 %
Lambaréné 79 %
7. Bitam 84 %
Lastoursville 84 %
9. Makokou 89 %