รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Port-Gentil 31 °C
Lambaréné 31 °C
3. Makokou 30 °C
Libreville 30 °C
5. Tchibanga 29 °C
Bitam 29 °C
Mouila 29 °C
8. Lastoursville 26 °C
Franceville 26 °C

ลมแรงจัด

1. Port-Gentil 22 km/h
2. Libreville 11 km/h
3. Tchibanga 7 km/h
Franceville 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Lastoursville 26 °C
Franceville 26 °C
3. Tchibanga 29 °C
Bitam 29 °C
Mouila 29 °C
6. Makokou 30 °C
Libreville 30 °C
8. Port-Gentil 31 °C
Lambaréné 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tchibanga 66 %
Bitam 66 %
Lambaréné 66 %
Makokou 66 %
5. Port-Gentil 71 %
6. Mouila 74 %
Franceville 74 %
8. Libreville 75 %
9. Lastoursville 79 %