รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lambaréné 33 °C
2. Tchibanga 32 °C
Makokou 32 °C
Lastoursville 32 °C
5. Franceville 30 °C
6. Port-Gentil 29 °C
Bitam 29 °C
Mouila 29 °C
9. Libreville 28 °C

ลมแรงจัด

1. Port-Gentil 18 km/h
2. Libreville 9 km/h
3. Franceville 4 km/h
4. Tchibanga 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Libreville 28 °C
2. Port-Gentil 29 °C
Bitam 29 °C
Mouila 29 °C
5. Franceville 30 °C
6. Tchibanga 32 °C
Makokou 32 °C
Lastoursville 32 °C
9. Lambaréné 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Makokou 52 %
2. Lastoursville 56 %
3. Lambaréné 59 %
4. Franceville 62 %
5. Tchibanga 63 %
6. Bitam 66 %
7. Mouila 74 %
8. Libreville 77 %
9. Port-Gentil 79 %