รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lastoursville 27 °C
2. Bitam 26 °C
Libreville 26 °C
4. Tchibanga 25 °C
Lambaréné 25 °C
Franceville 25 °C
7. Port-Gentil 24 °C
8. Makokou 23 °C

ลมแรงจัด

1. Port-Gentil 22 km/h
2. Franceville 11 km/h
Libreville 11 km/h
4. Tchibanga 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Makokou 23 °C
2. Port-Gentil 24 °C
3. Tchibanga 25 °C
Lambaréné 25 °C
Franceville 25 °C
6. Bitam 26 °C
Libreville 26 °C
8. Lastoursville 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Lastoursville 74 %
2. Tchibanga 79 %
Bitam 79 %
Franceville 79 %
Libreville 79 %
6. Port-Gentil 83 %
7. Lambaréné 89 %
Makokou 89 %