รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Port-Gentil 28 °C
2. Libreville 27 °C
Mouila 27 °C
4. Tchibanga 26 °C
Lambaréné 26 °C
6. Franceville 25 °C
7. Makokou 24 °C
8. Bitam 23 °C

ลมแรงจัด

1. Port-Gentil 18 km/h
2. Libreville 14 km/h
3. Franceville 4 km/h
4. Tchibanga 0 km/h
Lambaréné 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Bitam 23 °C
2. Makokou 24 °C
3. Franceville 25 °C
4. Tchibanga 26 °C
Lambaréné 26 °C
6. Libreville 27 °C
Mouila 27 °C
8. Port-Gentil 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tchibanga 70 %
2. Libreville 79 %
Port-Gentil 79 %
Mouila 79 %
5. Franceville 83 %
6. Lambaréné 84 %
7. Bitam 89 %
8. Makokou 94 %