รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Libreville 24 °C
2. Port-Gentil 23 °C
3. Franceville 20 °C

ลมแรงจัด

1. Libreville 11 km/h
Port-Gentil 11 km/h
3. Franceville 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Franceville 20 °C
2. Port-Gentil 23 °C
3. Libreville 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Libreville 89 %
2. Port-Gentil 94 %
3. Franceville 100 %