รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Port-Gentil 27 °C
2. Libreville 26 °C
3. Mouila 25 °C
4. Tchibanga 24 °C
Lambaréné 24 °C
Makokou 24 °C
7. Lastoursville 22 °C
Franceville 22 °C
Bitam 22 °C

ลมแรงจัด

1. Libreville 18 km/h
Port-Gentil 18 km/h
3. Franceville 4 km/h
4. Tchibanga 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Lastoursville 22 °C
Franceville 22 °C
Bitam 22 °C
4. Tchibanga 24 °C
Lambaréné 24 °C
Makokou 24 °C
7. Mouila 25 °C
8. Libreville 26 °C
9. Port-Gentil 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tchibanga 78 %
Makokou 78 %
3. Port-Gentil 79 %
4. Libreville 89 %
Mouila 89 %
6. Lastoursville 94 %
Bitam 94 %
Lambaréné 94 %
9. Franceville 100 %