รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ จอร์เจีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kopitnari 36 °C
2. ทบิลิซิ 32 °C
3. ბათუმი 28 °C

ลมแรงจัด

1. Kopitnari 23 km/h
2. ბათუმი 11 km/h
ทบิลิซิ 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ბათუმი 28 °C
2. ทบิลิซิ 31 °C
3. Kopitnari 36 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kopitnari 21 %
2. ทบิลิซิ 22 %
3. ბათუმი 77 %