รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sdr Stroemfjord 11 °C
2. Narsarsuaq 9 °C
3. Kulusuk 7 °C
4. Ilulissat 5 °C
5. Pituffik 4 °C
6. Nuuk 3 °C

ลมแรงจัด

1. Nuuk 18 km/h
2. Pituffik 11 km/h
Narsarsuaq 11 km/h
4. Ilulissat 7 km/h
Sdr Stroemfjord 7 km/h
Kulusuk 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Nuuk 3 °C
2. Pituffik 4 °C
3. Ilulissat 5 °C
4. Kulusuk 7 °C
5. Narsarsuaq 9 °C
6. Sdr Stroemfjord 11 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Sdr Stroemfjord 50 %
2. Narsarsuaq 66 %
3. Ilulissat 70 %
Kulusuk 70 %
5. Pituffik 75 %
6. Nuuk 100 %