รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sdr Stroemfjord 9 °C
2. Ilulissat 6 °C
3. Kulusuk 5 °C
4. Nuuk 4 °C
5. Narsarsuaq 0 °C
6. Pituffik -3 °C

ลมแรงจัด

1. Kulusuk 76 km/h
2. Nuuk 32 km/h
3. Sdr Stroemfjord 18 km/h
4. Pituffik 7 km/h
Ilulissat 7 km/h
Narsarsuaq 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Pituffik -3 °C
2. Narsarsuaq 0 °C
3. Nuuk 4 °C
4. Kulusuk 5 °C
5. Ilulissat 6 °C
6. Sdr Stroemfjord 9 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Sdr Stroemfjord 46 %
2. Ilulissat 52 %
3. Nuuk 65 %
4. Narsarsuaq 74 %
5. Kulusuk 75 %
6. Pituffik 80 %