รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ กรีนแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sdr Stroemfjord 10 °C
2. Ilulissat 8 °C
3. Narsarsuaq 7 °C
4. Pituffik 6 °C
5. Kulusuk 5 °C
6. Nuuk 4 °C

ลมแรงจัด

1. Nuuk 36 km/h
2. Sdr Stroemfjord 11 km/h
Kulusuk 11 km/h
4. Ilulissat 7 km/h
5. Narsarsuaq 4 km/h
6. Pituffik 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Nuuk 4 °C
2. Kulusuk 5 °C
3. Pituffik 6 °C
4. Narsarsuaq 7 °C
5. Ilulissat 8 °C
6. Sdr Stroemfjord 10 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Sdr Stroemfjord 62 %
2. Ilulissat 66 %
3. Kulusuk 75 %
4. Narsarsuaq 81 %
5. Nuuk 93 %
6. Pituffik 100 %