รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Puerto Barrios 24 °C
2. กัวเตมาลาซิตี 17 °C
3. Huehuetenango 15 °C

ลมแรงจัด

1. กัวเตมาลาซิตี 22 km/h
2. Huehuetenango 0 km/h
Puerto Barrios 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Huehuetenango 15 °C
2. กัวเตมาลาซิตี 17 °C
3. Puerto Barrios 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Huehuetenango 88 %
2. Puerto Barrios 94 %
กัวเตมาลาซิตี 94 %