รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Retalhuleu 31 °C
2. San José 29 °C
3. Puerto Barrios 24 °C
4. Huehuetenango 20 °C
5. กัวเตมาลาซิตี 18 °C
6. Coban 16 °C

ลมแรงจัด

1. กัวเตมาลาซิตี 25 km/h
2. San José 18 km/h
3. Retalhuleu 14 km/h
4. Huehuetenango 0 km/h
Coban 0 km/h
Puerto Barrios 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Coban 16 °C
2. กัวเตมาลาซิตี 18 °C
3. Huehuetenango 20 °C
4. Puerto Barrios 24 °C
5. San José 29 °C
6. Retalhuleu 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Huehuetenango 40 %
2. Retalhuleu 49 %
3. Puerto Barrios 57 %
4. กัวเตมาลาซิตี 59 %
5. San José 62 %
6. Coban 72 %