รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Puerto Barrios 31 °C
2. San José 30 °C
3. Retalhuleu 26 °C
4. Coban 24 °C
5. กัวเตมาลาซิตี 23 °C
6. Huehuetenango 21 °C

ลมแรงจัด

1. San José 25 km/h
2. กัวเตมาลาซิตี 14 km/h
3. Huehuetenango 11 km/h
Coban 11 km/h
Puerto Barrios 11 km/h
6. Retalhuleu 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Huehuetenango 21 °C
2. กัวเตมาลาซิตี 23 °C
3. Coban 24 °C
4. Retalhuleu 26 °C
5. San José 30 °C
6. Puerto Barrios 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. กัวเตมาลาซิตี 69 %
2. Huehuetenango 73 %
3. Coban 74 %
4. Puerto Barrios 75 %
San José 75 %
6. Retalhuleu 89 %