รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Puerto Barrios 20 °C
2. กัวเตมาลาซิตี 14 °C
3. Huehuetenango 12 °C

ลมแรงจัด

1. กัวเตมาลาซิตี 14 km/h
2. Huehuetenango 0 km/h
Puerto Barrios 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Huehuetenango 12 °C
2. กัวเตมาลาซิตี 14 °C
3. Puerto Barrios 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Huehuetenango 88 %
กัวเตมาลาซิตี 88 %
3. Puerto Barrios 100 %