รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. San José 31 °C
2. Puerto Barrios 28 °C
3. Retalhuleu 27 °C
4. กัวเตมาลาซิตี 24 °C
5. Coban 23 °C
6. Huehuetenango 22 °C

ลมแรงจัด

1. กัวเตมาลาซิตี 22 km/h
2. Huehuetenango 14 km/h
3. Puerto Barrios 11 km/h
4. San José 7 km/h
Coban 7 km/h
6. Retalhuleu 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Huehuetenango 22 °C
2. Coban 23 °C
3. กัวเตมาลาซิตี 24 °C
4. Retalhuleu 27 °C
5. Puerto Barrios 28 °C
6. San José 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Huehuetenango 53 %
2. กัวเตมาลาซิตี 54 %
3. San José 66 %
4. Coban 69 %
5. Puerto Barrios 79 %
6. Retalhuleu 84 %