รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกัวเตมาลา

อุณหภูมิสูงสุด

1. San José 31 °C
2. Puerto Barrios 30 °C
3. Retalhuleu 29 °C
4. Huehuetenango 24 °C
5. Coban 22 °C
กัวเตมาลาซิตี 22 °C

ลมแรงจัด

1. Huehuetenango 29 km/h
2. กัวเตมาลาซิตี 22 km/h
3. Coban 11 km/h
4. Puerto Barrios 7 km/h
5. Retalhuleu 0 km/h
San José 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Coban 22 °C
กัวเตมาลาซิตี 22 °C
3. Huehuetenango 24 °C
4. Retalhuleu 29 °C
5. Puerto Barrios 30 °C
6. San José 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Huehuetenango 50 %
2. Coban 60 %
3. กัวเตมาลาซิตี 65 %
4. Retalhuleu 66 %
San José 66 %
6. Puerto Barrios 75 %