รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮอนดูรัส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Trujillo 28 °C
2. Tela 26 °C
3. La Mesa 25 °C
4. Puerto Lempira 23 °C
Catacamas 23 °C
6. Nueva Ocotepeq 22 °C
7. Guanaja 21 °C
8. Yoro 20 °C
Santa Rosa 20 °C

ลมแรงจัด

1. Guanaja 11 km/h
2. Yoro 7 km/h
Nueva Ocotepeq 7 km/h
Trujillo 7 km/h
5. Tela 4 km/h
6. La Mesa 0 km/h
Puerto Lempira 0 km/h
Catacamas 0 km/h
Santa Rosa 0 km/h
La Esperanza 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Yoro 20 °C
Santa Rosa 20 °C
3. Guanaja 21 °C
4. Nueva Ocotepeq 22 °C
5. Puerto Lempira 23 °C
Catacamas 23 °C
7. La Mesa 25 °C
8. Tela 26 °C
9. Trujillo 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Trujillo 74 %
2. La Mesa 83 %
3. Guanaja 88 %
4. Tela 89 %
5. Catacamas 94 %
Santa Rosa 94 %
7. Yoro 100 %
Puerto Lempira 100 %
Nueva Ocotepeq 100 %