รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮอนดูรัส

อุณหภูมิสูงสุด

1. La Mesa 34 °C
2. Trujillo 33 °C
Tela 33 °C
4. San Miguel 32 °C
Amapala 32 °C
Roatan 32 °C
La Ceiba 32 °C
Puerto Lempira 32 °C
Catacamas 32 °C
10. Nueva Ocotepeq 30 °C
Yoro 30 °C
12. Santa Rosa 27 °C

ลมแรงจัด

1. Nueva Ocotepeq 29 km/h
2. Trujillo 18 km/h
Roatan 18 km/h
4. La Ceiba 14 km/h
5. Choluteca 11 km/h
Tela 11 km/h
Yoro 11 km/h
La Mesa 11 km/h
Puerto Lempira 11 km/h
10. Santa Rosa 7 km/h
Amapala 7 km/h
Catacamas 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. La Esperanza 20 °C
2. Choluteca 25 °C
3. Nueva Ocotepeq 26 °C
4. Santa Rosa 27 °C
Guanaja 27 °C
6. Yoro 30 °C
7. San Miguel 32 °C
Amapala 32 °C
Roatan 32 °C
La Ceiba 32 °C
Puerto Lempira 32 °C
Catacamas 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Santa Rosa 51 %
2. Catacamas 56 %
3. Trujillo 59 %
Yoro 59 %
5. La Mesa 60 %
6. Amapala 67 %
Roatan 67 %
Tela 67 %
Puerto Lempira 67 %
10. San Miguel 71 %
La Ceiba 71 %
12. Guanaja 79 %