รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Split 16 °C
Dubrovnik 16 °C
3. Rijeka 14 °C
โอซีเยค 14 °C
5. ซาเกร็บ 13 °C
6. Pula 12 °C
Zadar 12 °C

ลมแรงจัด

1. Dubrovnik 13 km/h
2. Zadar 7 km/h
3. Pula 5 km/h
Split 5 km/h
5. Rijeka 2 km/h
ซาเกร็บ 2 km/h
7. โอซีเยค 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ซาเกร็บ 12 °C
Pula 12 °C
Zadar 12 °C
4. Rijeka 13 °C
โอซีเยค 13 °C
6. Dubrovnik 15 °C
7. Split 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. โอซีเยค 68 %
2. ซาเกร็บ 77 %
3. Split 88 %
4. Rijeka 91 %
5. Zadar 94 %
6. Pula 97 %
7. Dubrovnik 100 %