รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dubrovnik 27 °C
2. Split 22 °C
3. Rijeka 21 °C
4. Pula 19 °C
5. Mali Lošinj 18 °C
6. Zadar 17 °C
7. โอซีเยค 15 °C
8. ซาเกร็บ 13 °C

ลมแรงจัด

1. Pula 68 km/h
2. Rijeka 40 km/h
3. โอซีเยค 25 km/h
4. Dubrovnik 22 km/h
5. Zadar 13 km/h
6. Mali Lošinj 11 km/h
Split 11 km/h
8. ซาเกร็บ 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ซาเกร็บ 13 °C
2. โอซีเยค 15 °C
3. Zadar 16 °C
4. Pula 18 °C
Mali Lošinj 18 °C
Rijeka 18 °C
7. Split 22 °C
8. Dubrovnik 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Rijeka 51 %
2. Pula 64 %
3. Dubrovnik 70 %
4. Split 76 %
5. Mali Lošinj 83 %
6. ซาเกร็บ 85 %
โอซีเยค 85 %
8. Zadar 88 %