รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Rijeka 28 °C
Pula 28 °C
3. Zadar 27 °C
Split 27 °C
Dubrovnik 27 °C
6. โอซีเยค 24 °C
7. ซาเกร็บ 22 °C

ลมแรงจัด

1. Dubrovnik 11 km/h
2. Split 9 km/h
3. Rijeka 7 km/h
โอซีเยค 7 km/h
Zadar 7 km/h
6. Pula 5 km/h
7. ซาเกร็บ 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ซาเกร็บ 21 °C
2. โอซีเยค 23 °C
3. Rijeka 25 °C
4. Split 26 °C
Dubrovnik 26 °C
6. Zadar 27 °C
7. Pula 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Pula 29 %
2. Split 37 %
3. Dubrovnik 38 %
4. Rijeka 41 %
5. Zadar 47 %
6. โอซีเยค 49 %
7. ซาเกร็บ 61 %