รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dubrovnik 10 °C
2. Split 8 °C
3. Zadar 6 °C
4. Pula 4 °C
5. Rijeka 2 °C
6. โอซีเยค -1 °C
7. ซาเกร็บ -2 °C

ลมแรงจัด

1. Rijeka 79 km/h
2. Dubrovnik 40 km/h
3. Pula 29 km/h
4. Zadar 22 km/h
5. ซาเกร็บ 18 km/h
Split 18 km/h
7. โอซีเยค 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ซาเกร็บ -2 °C
2. โอซีเยค -1 °C
3. Rijeka 2 °C
4. Pula 4 °C
5. Zadar 6 °C
6. Split 8 °C
7. Dubrovnik 10 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Rijeka 37 %
2. Dubrovnik 46 %
3. Pula 48 %
4. Split 49 %
5. Zadar 52 %
6. ซาเกร็บ 63 %
7. โอซีเยค 86 %