รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dubrovnik 24 °C
2. Split 23 °C
3. Rijeka 19 °C
4. Pula 18 °C
5. Zadar 15 °C
ซาเกร็บ 15 °C
7. โอซีเยค 14 °C

ลมแรงจัด

1. Split 11 km/h
2. โอซีเยค 7 km/h
Zadar 7 km/h
Dubrovnik 7 km/h
5. Pula 4 km/h
Rijeka 4 km/h
ซาเกร็บ 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. โอซีเยค 14 °C
2. Zadar 15 °C
ซาเกร็บ 15 °C
4. Pula 18 °C
5. Rijeka 19 °C
6. Split 23 °C
7. Dubrovnik 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Dubrovnik 44 %
2. Split 53 %
3. Rijeka 73 %
4. Pula 77 %
5. ซาเกร็บ 88 %
6. โอซีเยค 94 %
Zadar 94 %