รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ซาเกร็บ 17 °C
2. Pula 16 °C
Split 16 °C
4. Rijeka 15 °C
Dubrovnik 15 °C
6. Zadar 14 °C
7. โอซีเยค 9 °C

ลมแรงจัด

1. Rijeka 65 km/h
2. ซาเกร็บ 54 km/h
3. Zadar 36 km/h
4. Dubrovnik 32 km/h
5. โอซีเยค 18 km/h
Pula 18 km/h
Split 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. โอซีเยค 9 °C
2. Zadar 14 °C
3. Rijeka 15 °C
Dubrovnik 15 °C
5. Pula 16 °C
Split 16 °C
7. ซาเกร็บ 17 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ซาเกร็บ 48 %
2. Split 68 %
3. Rijeka 72 %
Pula 72 %
5. โอซีเยค 76 %
6. Zadar 82 %
7. Dubrovnik 88 %