รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Split 20 °C
Dubrovnik 20 °C
3. Pula 17 °C
4. Rijeka 16 °C
5. Zadar 12 °C
6. โอซีเยค 11 °C
7. ซาเกร็บ 10 °C

ลมแรงจัด

1. Dubrovnik 22 km/h
2. โอซีเยค 9 km/h
3. ซาเกร็บ 7 km/h
Pula 7 km/h
Split 7 km/h
6. Rijeka 4 km/h
Zadar 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ซาเกร็บ 10 °C
โอซีเยค 10 °C
3. Zadar 11 °C
4. Pula 14 °C
5. Rijeka 16 °C
6. Split 17 °C
7. Dubrovnik 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Dubrovnik 37 %
2. Split 43 %
3. Rijeka 68 %
Pula 68 %
5. Zadar 69 %
6. ซาเกร็บ 93 %
7. โอซีเยค 94 %