รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโครเอเชีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Split 21 °C
2. Rijeka 20 °C
3. Dubrovnik 19 °C
4. Zadar 17 °C
ซาเกร็บ 17 °C
6. โอซีเยค 16 °C
7. Pula 15 °C

ลมแรงจัด

1. Dubrovnik 14 km/h
2. Pula 7 km/h
3. Zadar 4 km/h
Split 4 km/h
Rijeka 4 km/h
โอซีเยค 4 km/h
7. ซาเกร็บ 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Pula 15 °C
2. โอซีเยค 16 °C
3. Zadar 17 °C
ซาเกร็บ 17 °C
5. Dubrovnik 19 °C
6. Rijeka 20 °C
7. Split 21 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Split 64 %
2. Rijeka 73 %
3. Pula 77 %
4. Dubrovnik 88 %
5. Zadar 94 %
ซาเกร็บ 94 %
โอซีเยค 94 %