รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Szeged 33 °C
2. Kecskemét 32 °C
Békéscsaba 32 °C
4. บูดาเปสต์ 31 °C
Szolnok 31 °C
Debrecen 31 °C
7. Papa 29 °C
8. Pécs 28 °C

ลมแรงจัด

1. Szeged 14 km/h
2. Debrecen 13 km/h
3. Szolnok 11 km/h
Békéscsaba 11 km/h
5. Kecskemét 9 km/h
6. Papa 7 km/h
บูดาเปสต์ 7 km/h
Pécs 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Pécs 26 °C
2. Papa 29 °C
3. บูดาเปสต์ 30 °C
Szolnok 30 °C
Debrecen 30 °C
6. Kecskemét 31 °C
7. Szeged 32 °C
Békéscsaba 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Debrecen 32 %
Békéscsaba 32 %
3. Szolnok 33 %
Szeged 33 %
5. Kecskemét 35 %
6. บูดาเปสต์ 38 %
7. Papa 45 %
8. Pécs 57 %