รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Szeged 25 °C
2. Kecskemét 24 °C
บูดาเปสต์ 24 °C
4. Papa 23 °C
Szolnok 23 °C
Pécs 23 °C
7. Békéscsaba 21 °C
8. Debrecen 20 °C

ลมแรงจัด

1. Papa 32 km/h
2. Pécs 20 km/h
3. Szeged 18 km/h
บูดาเปสต์ 18 km/h
Szolnok 18 km/h
6. Békéscsaba 11 km/h
Debrecen 11 km/h
8. Kecskemét 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Debrecen 20 °C
2. Békéscsaba 21 °C
3. Szolnok 22 °C
4. Kecskemét 23 °C
Papa 23 °C
บูดาเปสต์ 23 °C
Pécs 23 °C
8. Szeged 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Szeged 59 %
2. Papa 61 %
Pécs 61 %
4. Szolnok 63 %
5. Kecskemét 65 %
บูดาเปสต์ 65 %
7. Békéscsaba 78 %
Debrecen 78 %