รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pécs 16 °C
2. Papa 14 °C
Szolnok 14 °C
Szeged 14 °C
5. บูดาเปสต์ 13 °C
Debrecen 13 °C
Kecskemét 13 °C
Békéscsaba 13 °C

ลมแรงจัด

1. บูดาเปสต์ 11 km/h
2. Papa 7 km/h
Pécs 7 km/h
Békéscsaba 7 km/h
5. Debrecen 5 km/h
6. Szeged 4 km/h
7. Szolnok 3 km/h
8. Kecskemét 2 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Debrecen 12 °C
2. บูดาเปสต์ 13 °C
Szolnok 13 °C
Kecskemét 13 °C
Békéscsaba 13 °C
6. Papa 14 °C
Szeged 14 °C
8. Pécs 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Pécs 68 %
2. Papa 80 %
3. Kecskemét 82 %
Szeged 82 %
5. บูดาเปสต์ 85 %
6. Szolnok 86 %
7. Békéscsaba 88 %
8. Debrecen 94 %