รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Papa 17 °C
2. Szolnok 14 °C
Kecskemét 14 °C
4. บูดาเปสต์ 13 °C
5. Debrecen 11 °C

ลมแรงจัด

1. Papa 7 km/h
Debrecen 7 km/h
3. บูดาเปสต์ 4 km/h
4. Szolnok 3 km/h
5. Kecskemét 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Debrecen 11 °C
2. บูดาเปสต์ 13 °C
Szolnok 13 °C
Kecskemét 13 °C
5. Papa 17 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Debrecen 76 %
2. Papa 82 %
3. Szolnok 84 %
4. Kecskemét 86 %
5. บูดาเปสต์ 94 %