รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Debrecen 20 °C
2. Kecskemét 18 °C
Papa 18 °C
บูดาเปสต์ 18 °C
Szolnok 18 °C

ลมแรงจัด

1. บูดาเปสต์ 9 km/h
2. Szolnok 8 km/h
3. Debrecen 4 km/h
4. Papa 3 km/h
5. Kecskemét 1 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kecskemét 17 °C
Papa 17 °C
บูดาเปสต์ 17 °C
Szolnok 17 °C
5. Debrecen 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Debrecen 76 %
2. Szolnok 81 %
3. Papa 86 %
4. Kecskemét 88 %
5. บูดาเปสต์ 97 %