รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Szeged 2 °C
2. Papa 1 °C
บูดาเปสต์ 1 °C
Szolnok 1 °C
Kecskemét 1 °C
6. Debrecen 0 °C

ลมแรงจัด

1. Szolnok 43 km/h
2. Szeged 36 km/h
3. Kecskemét 27 km/h
4. บูดาเปสต์ 25 km/h
5. Debrecen 18 km/h
6. Papa 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. บูดาเปสต์ 0 °C
Debrecen 0 °C
3. Papa 1 °C
Szolnok 1 °C
Kecskemét 1 °C
6. Szeged 2 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Szeged 69 %
2. Papa 72 %
3. Kecskemét 75 %
4. บูดาเปสต์ 78 %
Szolnok 78 %
6. Debrecen 86 %