รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Debrecen 15 °C
Pécs 15 °C
3. Szolnok 14 °C
4. บูดาเปสต์ 13 °C
Szeged 13 °C
Békéscsaba 13 °C
7. Papa 12 °C
Kecskemét 12 °C

ลมแรงจัด

1. Debrecen 14 km/h
2. Szolnok 11 km/h
Kecskemét 11 km/h
Szeged 11 km/h
Békéscsaba 11 km/h
6. Papa 7 km/h
7. บูดาเปสต์ 4 km/h
Pécs 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Papa 12 °C
Kecskemét 12 °C
3. บูดาเปสต์ 13 °C
Szeged 13 °C
Békéscsaba 13 °C
6. Szolnok 14 °C
7. Debrecen 15 °C
Pécs 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Debrecen 72 %
Pécs 72 %
3. Szolnok 82 %
4. Papa 88 %
บูดาเปสต์ 88 %
Kecskemét 88 %
Szeged 88 %
8. Békéscsaba 94 %