รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. บูดาเปสต์ 0 °C
2. Szeged -1 °C
3. Papa -2 °C
Szolnok -2 °C
Debrecen -2 °C
Pécs -2 °C
Kecskemét -2 °C

ลมแรงจัด

1. Papa 18 km/h
2. Szeged 11 km/h
3. บูดาเปสต์ 7 km/h
Szolnok 7 km/h
Debrecen 7 km/h
Pécs 7 km/h
Kecskemét 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Papa -2 °C
Szolnok -2 °C
Debrecen -2 °C
Pécs -2 °C
Kecskemét -2 °C
6. Szeged -1 °C
7. บูดาเปสต์ 0 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Papa 74 %
2. บูดาเปสต์ 86 %
Pécs 86 %
4. Debrecen 93 %
Kecskemét 93 %
Szeged 93 %
7. Szolnok 100 %