รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pécs 22 °C
Papa 22 °C
3. Debrecen 20 °C
บูดาเปสต์ 20 °C
Szolnok 20 °C
6. Kecskemét 19 °C

ลมแรงจัด

1. Debrecen 23 km/h
2. Pécs 20 km/h
3. Papa 18 km/h
4. บูดาเปสต์ 11 km/h
5. Szolnok 10 km/h
6. Kecskemét 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Debrecen 19 °C
Kecskemét 19 °C
Szolnok 19 °C
4. บูดาเปสต์ 20 °C
5. Pécs 21 °C
Papa 21 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Papa 35 %
2. Pécs 41 %
3. Debrecen 51 %
4. บูดาเปสต์ 53 %
5. Szolnok 57 %
6. Kecskemét 61 %