รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kecskemét 14 °C
บูดาเปสต์ 14 °C
3. Pécs 13 °C
Szeged 13 °C
Szolnok 13 °C
6. Debrecen 12 °C
Békéscsaba 12 °C
8. Papa 11 °C

ลมแรงจัด

1. บูดาเปสต์ 25 km/h
2. Kecskemét 23 km/h
3. Pécs 16 km/h
Szeged 16 km/h
Szolnok 16 km/h
6. Békéscsaba 14 km/h
7. Papa 11 km/h
8. Debrecen 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Debrecen 11 °C
Papa 11 °C
3. Pécs 12 °C
Kecskemét 12 °C
Békéscsaba 12 °C
Szolnok 12 °C
7. Szeged 13 °C
8. บูดาเปสต์ 14 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. บูดาเปสต์ 57 %
2. Kecskemét 61 %
3. Szeged 62 %
4. Szolnok 65 %
5. Pécs 67 %
6. Békéscsaba 71 %
Papa 71 %
8. Debrecen 74 %