รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kecskemét 5 °C
2. Papa 4 °C
บูดาเปสต์ 4 °C
Szolnok 4 °C
Szeged 4 °C
6. Debrecen -1 °C

ลมแรงจัด

1. Kecskemét 20 km/h
2. บูดาเปสต์ 16 km/h
3. Szolnok 13 km/h
4. Szeged 11 km/h
5. Papa 7 km/h
6. Debrecen 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Debrecen -2 °C
2. บูดาเปสต์ 3 °C
3. Papa 4 °C
Szolnok 4 °C
Szeged 4 °C
6. Kecskemét 5 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kecskemét 65 %
2. Papa 68 %
3. Szeged 75 %
4. บูดาเปสต์ 78 %
5. Szolnok 81 %
6. Debrecen 93 %