รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. บูดาเปสต์ 2 °C
Papa 2 °C
3. Szolnok 1 °C
Debrecen 1 °C
Pécs 1 °C
Kecskemét 1 °C
Szeged 1 °C
Békéscsaba 1 °C

ลมแรงจัด

1. Szeged 25 km/h
2. Debrecen 22 km/h
Békéscsaba 22 km/h
4. Pécs 20 km/h
5. Szolnok 18 km/h
6. Kecskemét 17 km/h
7. Papa 14 km/h
8. บูดาเปสต์ 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Szolnok -1 °C
Kecskemét -1 °C
Papa -1 °C
4. Debrecen 0 °C
Pécs 0 °C
6. บูดาเปสต์ 1 °C
Szeged 1 °C
Békéscsaba 1 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. บูดาเปสต์ 31 %
2. Pécs 33 %
3. Debrecen 36 %
Papa 36 %
5. Kecskemét 37 %
6. Szolnok 40 %
Szeged 40 %
Békéscsaba 40 %