รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฮังการี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pécs 7 °C
2. Kecskemét 6 °C
Szeged 6 °C
Papa 6 °C
บูดาเปสต์ 6 °C
Szolnok 6 °C
7. Debrecen 4 °C
Békéscsaba 4 °C

ลมแรงจัด

1. Pécs 65 km/h
2. Szolnok 43 km/h
3. Papa 36 km/h
4. บูดาเปสต์ 32 km/h
5. Kecskemét 31 km/h
6. Szeged 18 km/h
Békéscsaba 18 km/h
8. Debrecen 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Debrecen 3 °C
2. Békéscsaba 4 °C
3. Pécs 6 °C
Kecskemét 6 °C
Szeged 6 °C
Papa 6 °C
บูดาเปสต์ 6 °C
Szolnok 6 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Papa 68 %
2. Pécs 71 %
3. Kecskemét 75 %
บูดาเปสต์ 75 %
Szolnok 75 %
6. Szeged 81 %
7. Debrecen 87 %
8. Békéscsaba 93 %