รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kota Pekanbaru 30 °C
2. East Jakarta 29 °C
Kota Makassar 29 °C
4. จาการ์ตา 28 °C
Kota Manado 28 °C
6. Biak 27 °C
7. Kota Ambon 26 °C
8. Kota Denpasar 25 °C

ลมแรงจัด

1. Kota Denpasar 25 km/h
2. จาการ์ตา 22 km/h
3. East Jakarta 18 km/h
4. Kota Manado 14 km/h
5. Biak 11 km/h
Kota Ambon 11 km/h
7. Kota Makassar 9 km/h
8. Kota Pekanbaru 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kota Denpasar 25 °C
2. Kota Ambon 26 °C
3. Biak 27 °C
4. จาการ์ตา 28 °C
Kota Manado 28 °C
6. East Jakarta 29 °C
Kota Makassar 29 °C
8. Kota Pekanbaru 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. East Jakarta 58 %
2. จาการ์ตา 62 %
Kota Manado 62 %
Kota Makassar 62 %
5. Kota Pekanbaru 66 %
6. Kota Denpasar 83 %
7. Kota Ambon 84 %
8. Biak 89 %