รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. East Jakarta 34 °C
จาการ์ตา 34 °C
Kota Manado 34 °C
Kota Makassar 34 °C
Kota Jayapura 34 °C
6. Kota Pontianak 32 °C
7. Sepinggan 31 °C
Kota Pekanbaru 31 °C
9. Kota Ambon 30 °C
Kota Denpasar 30 °C
Kota Palembang 30 °C

ลมแรงจัด

1. Kota Denpasar 20 km/h
2. จาการ์ตา 18 km/h
3. Kota Makassar 16 km/h
4. Kota Pontianak 14 km/h
Sepinggan 14 km/h
East Jakarta 14 km/h
7. Kota Manado 13 km/h
8. Kota Pekanbaru 11 km/h
9. Kota Ambon 7 km/h
Kota Palembang 7 km/h
11. Kota Jayapura 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kota Ambon 30 °C
Kota Denpasar 30 °C
Kota Palembang 30 °C
4. Sepinggan 31 °C
Kota Pekanbaru 31 °C
6. Kota Pontianak 32 °C
7. จาการ์ตา 33 °C
Kota Manado 33 °C
Kota Makassar 33 °C
10. East Jakarta 34 °C
Kota Jayapura 34 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kota Makassar 39 %
2. East Jakarta 41 %
3. Kota Jayapura 47 %
4. จาการ์ตา 48 %
5. Kota Pontianak 49 %
Kota Manado 49 %
7. Kota Pekanbaru 63 %
8. Kota Denpasar 66 %
9. Kota Palembang 70 %
10. Sepinggan 71 %
11. Kota Ambon 75 %