รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kota Manado 27 °C
Sepinggan 27 °C
3. Kota Pekanbaru 26 °C
Kota Palembang 26 °C
Biak 26 °C
6. Juanda 25 °C
Kota Denpasar 25 °C
8. จาการ์ตา 24 °C
9. East Jakarta 23 °C
Kota Medan 23 °C
11. Kota Makassar 22 °C

ลมแรงจัด

1. Kota Denpasar 14 km/h
2. Kota Manado 13 km/h
3. Kota Palembang 9 km/h
4. จาการ์ตา 7 km/h
Juanda 7 km/h
Kota Medan 7 km/h
Biak 7 km/h
Sepinggan 7 km/h
9. Kota Makassar 4 km/h
Kota Pekanbaru 4 km/h
11. East Jakarta 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kota Makassar 22 °C
2. East Jakarta 23 °C
Kota Medan 23 °C
4. จาการ์ตา 24 °C
5. Juanda 25 °C
Kota Denpasar 25 °C
Kota Palembang 25 °C
8. Kota Manado 26 °C
Kota Pekanbaru 26 °C
Biak 26 °C
11. Sepinggan 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kota Manado 75 %
2. Juanda 83 %
3. Kota Denpasar 86 %
4. East Jakarta 89 %
จาการ์ตา 89 %
Kota Pekanbaru 89 %
Sepinggan 89 %
8. Kota Medan 94 %
Kota Makassar 94 %
Biak 94 %
11. Kota Palembang 95 %