รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Sepinggan 27 °C
2. จาการ์ตา 26 °C
3. Kota Medan 25 °C
Kota Ambon 25 °C
Kota Pekanbaru 25 °C
Kota Palembang 25 °C
Juanda 25 °C
Kota Makassar 25 °C
Kota Denpasar 25 °C
Biak 25 °C
11. Kota Manado 24 °C
12. Kota Jayapura 23 °C

ลมแรงจัด

1. Kota Pekanbaru 11 km/h
จาการ์ตา 11 km/h
Juanda 11 km/h
4. Kota Medan 7 km/h
Kota Palembang 7 km/h
Kota Denpasar 7 km/h
7. Sepinggan 4 km/h
Kota Makassar 4 km/h
9. Kota Manado 2 km/h
10. Kota Ambon 0 km/h
Biak 0 km/h
Kota Jayapura 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kota Jayapura 23 °C
2. Kota Manado 24 °C
3. Kota Medan 25 °C
Kota Ambon 25 °C
Kota Pekanbaru 25 °C
Kota Palembang 25 °C
Juanda 25 °C
Kota Makassar 25 °C
Kota Denpasar 25 °C
Biak 25 °C
11. จาการ์ตา 26 °C
12. Sepinggan 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. จาการ์ตา 79 %
2. Juanda 83 %
Kota Jayapura 83 %
4. Kota Palembang 89 %
Sepinggan 89 %
Kota Makassar 89 %
Kota Denpasar 89 %
8. Kota Medan 94 %
Kota Ambon 94 %
Kota Pekanbaru 94 %
Biak 94 %
12. Kota Manado 100 %