รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. East Jakarta 31 °C
2. Kota Makassar 30 °C
3. จาการ์ตา 29 °C
4. Kota Manado 28 °C
5. Kota Ambon 26 °C
Kota Denpasar 26 °C
Biak 26 °C
Kota Jayapura 26 °C

ลมแรงจัด

1. จาการ์ตา 22 km/h
Kota Denpasar 22 km/h
3. East Jakarta 14 km/h
Kota Makassar 14 km/h
5. Biak 11 km/h
6. Kota Ambon 7 km/h
Kota Jayapura 7 km/h
8. Kota Manado 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kota Ambon 26 °C
Kota Denpasar 26 °C
Biak 26 °C
Kota Jayapura 26 °C
5. Kota Manado 27 °C
6. จาการ์ตา 29 °C
Kota Makassar 29 °C
8. East Jakarta 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. East Jakarta 49 %
2. จาการ์ตา 58 %
3. Kota Makassar 66 %
4. Kota Manado 68 %
5. Kota Denpasar 79 %
Kota Jayapura 79 %
7. Kota Ambon 89 %
Biak 89 %