รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kota Denpasar 27 °C
2. จาการ์ตา 26 °C
Kota Makassar 26 °C
4. Kota Ambon 25 °C
Kota Pekanbaru 25 °C
6. Kota Manado 24 °C

ลมแรงจัด

1. Kota Denpasar 14 km/h
2. Kota Ambon 11 km/h
จาการ์ตา 11 km/h
4. Kota Manado 7 km/h
5. Kota Makassar 4 km/h
6. Kota Pekanbaru 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kota Manado 24 °C
2. Kota Ambon 25 °C
Kota Pekanbaru 25 °C
4. จาการ์ตา 26 °C
Kota Makassar 26 °C
6. Kota Denpasar 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. จาการ์ตา 84 %
2. Kota Denpasar 94 %
Kota Ambon 94 %
4. Kota Pekanbaru 100 %
Kota Manado 100 %
Kota Makassar 100 %