รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอินโดนีเซีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. East Jakarta 31 °C
2. จาการ์ตา 30 °C
3. Kota Manado 28 °C
Kota Makassar 28 °C
Kota Medan 28 °C
Kota Pekanbaru 28 °C
Kota Jayapura 28 °C
Sepinggan 28 °C
9. Kota Denpasar 27 °C
Kota Ambon 27 °C
11. Kota Palembang 26 °C

ลมแรงจัด

1. Kota Pekanbaru 25 km/h
2. Kota Denpasar 23 km/h
3. จาการ์ตา 20 km/h
4. Kota Ambon 18 km/h
5. East Jakarta 14 km/h
6. Kota Palembang 11 km/h
7. Kota Medan 7 km/h
Sepinggan 7 km/h
9. Kota Manado 5 km/h
Kota Jayapura 5 km/h
11. Kota Makassar 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kota Pekanbaru 26 °C
Kota Palembang 26 °C
3. Kota Makassar 27 °C
Kota Denpasar 27 °C
Kota Jayapura 27 °C
Kota Ambon 27 °C
Sepinggan 27 °C
8. Kota Manado 28 °C
Kota Medan 28 °C
10. จาการ์ตา 29 °C
11. East Jakarta 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. East Jakarta 61 %
2. จาการ์ตา 68 %
3. Kota Manado 72 %
4. Kota Pekanbaru 75 %
5. Kota Jayapura 77 %
6. Kota Medan 79 %
Kota Ambon 79 %
8. Kota Makassar 87 %
Sepinggan 87 %
10. Kota Palembang 89 %
11. Kota Denpasar 100 %