รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. St.Athan 5 °C
2. Shannon 3 °C
3. Baldonnell 1 °C
ดับลิน 1 °C
5. Cork 0 °C

ลมแรงจัด

1. ดับลิน 31 km/h
2. Baldonnell 25 km/h
3. St.Athan 22 km/h
4. Cork 13 km/h
5. Shannon 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Cork 0 °C
2. Baldonnell 1 °C
ดับลิน 1 °C
4. Shannon 3 °C
5. St.Athan 5 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. St.Athan 75 %
2. Baldonnell 86 %
ดับลิน 86 %
4. Shannon 87 %
5. Cork 93 %