รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Cork 12 °C
Shannon 12 °C
ดับลิน 12 °C
4. Baldonnell 11 °C
Connaught 11 °C

ลมแรงจัด

1. ดับลิน 34 km/h
2. Cork 25 km/h
Baldonnell 25 km/h
4. Shannon 23 km/h
5. Connaught 22 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Baldonnell 11 °C
Connaught 11 °C
3. Cork 12 °C
Shannon 12 °C
ดับลิน 12 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Cork 76 %
2. Shannon 82 %
ดับลิน 82 %
4. Baldonnell 87 %
5. Connaught 94 %