รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. St.Athan 15 °C
Gloucestershire 15 °C
3. Shannon 13 °C
4. Cork 12 °C
Baldonnell 12 °C
ดับลิน 12 °C
7. Connaught 11 °C

ลมแรงจัด

1. Shannon 27 km/h
Baldonnell 27 km/h
ดับลิน 27 km/h
4. St.Athan 25 km/h
5. Cork 18 km/h
6. Connaught 16 km/h
7. Gloucestershire 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Connaught 10 °C
2. Cork 11 °C
3. Baldonnell 12 °C
ดับลิน 12 °C
5. Shannon 13 °C
6. St.Athan 15 °C
Gloucestershire 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. St.Athan 77 %
2. Gloucestershire 82 %
Shannon 82 %
4. Cork 85 %
ดับลิน 85 %
6. Baldonnell 88 %
7. Connaught 94 %