รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gloucestershire 16 °C
2. St.Athan 15 °C
3. Shannon 12 °C
ดับลิน 12 °C
5. Baldonnell 11 °C
6. Cork 10 °C
Connaught 10 °C

ลมแรงจัด

1. Gloucestershire 20 km/h
2. St.Athan 14 km/h
3. Cork 11 km/h
Connaught 11 km/h
5. Shannon 9 km/h
6. ดับลิน 5 km/h
7. Baldonnell 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Connaught 9 °C
2. Cork 10 °C
3. Baldonnell 11 °C
ดับลิน 11 °C
5. Shannon 12 °C
6. St.Athan 15 °C
7. Gloucestershire 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gloucestershire 72 %
2. St.Athan 82 %
ดับลิน 82 %
4. Connaught 85 %
5. Baldonnell 87 %
6. Shannon 88 %
7. Cork 97 %