รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. St.Athan 14 °C
Gloucestershire 14 °C
3. Cork 13 °C
Shannon 13 °C
Baldonnell 13 °C
6. ดับลิน 12 °C
7. Connaught 11 °C

ลมแรงจัด

1. Cork 11 km/h
Baldonnell 11 km/h
ดับลิน 11 km/h
Connaught 11 km/h
5. Gloucestershire 7 km/h
Shannon 7 km/h
7. St.Athan 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Connaught 11 °C
2. ดับลิน 12 °C
3. Cork 13 °C
Shannon 13 °C
Baldonnell 13 °C
6. St.Athan 14 °C
Gloucestershire 14 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. St.Athan 58 %
2. Shannon 62 %
Baldonnell 62 %
4. Cork 67 %
ดับลิน 67 %
6. Gloucestershire 72 %
7. Connaught 76 %