รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Cork 15 °C
Shannon 15 °C
3. Baldonnell 12 °C
ดับลิน 12 °C
5. Connaught 11 °C

ลมแรงจัด

1. Shannon 18 km/h
2. Cork 11 km/h
Baldonnell 11 km/h
ดับลิน 11 km/h
Connaught 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Connaught 10 °C
2. Baldonnell 12 °C
ดับลิน 12 °C
4. Cork 15 °C
Shannon 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Cork 94 %
2. Shannon 100 %
Baldonnell 100 %
ดับลิน 100 %
Connaught 100 %