รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Shannon 10 °C
2. Cork 9 °C
ดับลิน 9 °C
4. Gloucestershire 8 °C
Baldonnell 8 °C
Connaught 8 °C
7. St.Athan 7 °C

ลมแรงจัด

1. Baldonnell 65 km/h
2. ดับลิน 22 km/h
3. Cork 18 km/h
Connaught 18 km/h
5. St.Athan 14 km/h
Gloucestershire 14 km/h
7. Shannon 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. St.Athan 7 °C
2. Gloucestershire 8 °C
Baldonnell 8 °C
Connaught 8 °C
5. Cork 9 °C
ดับลิน 9 °C
7. Shannon 10 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gloucestershire 66 %
2. St.Athan 81 %
ดับลิน 81 %
4. Baldonnell 87 %
5. Shannon 93 %
6. Cork 100 %
Connaught 100 %