รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. St.Athan 17 °C
Shannon 17 °C
3. ดับลิน 16 °C
4. Cork 15 °C
Baldonnell 15 °C

ลมแรงจัด

1. Baldonnell 29 km/h
2. St.Athan 25 km/h
3. Shannon 20 km/h
ดับลิน 20 km/h
5. Cork 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Cork 15 °C
Baldonnell 15 °C
3. ดับลิน 16 °C
4. St.Athan 17 °C
Shannon 17 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ดับลิน 82 %
2. St.Athan 88 %
Shannon 88 %
4. Cork 94 %
Baldonnell 94 %