รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาะไอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Baldonnell 10 °C
2. ดับลิน 9 °C
3. Cork 8 °C
St.Athan 8 °C
Gloucestershire 8 °C
6. Shannon 7 °C

ลมแรงจัด

1. ดับลิน 29 km/h
2. Cork 16 km/h
3. Baldonnell 14 km/h
St.Athan 14 km/h
Gloucestershire 14 km/h
6. Shannon 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Shannon 7 °C
Cork 7 °C
3. St.Athan 8 °C
Gloucestershire 8 °C
5. ดับลิน 9 °C
6. Baldonnell 10 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Baldonnell 87 %
Gloucestershire 87 %
3. Shannon 93 %
ดับลิน 93 %
St.Athan 93 %
6. Cork 97 %