รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอินเดีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Nagpur 35 °C
2. Kolkata (Calcutta) 34 °C
Gaya 34 °C
Lucknow 34 °C
5. Jamshedpur 33 °C
Tiruchchirapalli 33 °C
Patna 33 °C
Bhubaneswar 33 °C
Hyderabad 33 °C
Madras 33 °C
রাঁচী 33 °C
Agartala 33 °C

ลมแรงจัด

1. Amritsar 29 km/h
2. Bombay 22 km/h
3. Indore 18 km/h
4. Thiruvananthapuram 14 km/h
Gaya 14 km/h
ভোপাল 14 km/h
Madras 14 km/h
8. Guwahati 13 km/h
মুম্বাই 13 km/h
Jaipur 13 km/h
11. Siliguri 11 km/h
Nagpur 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Leh 7 °C
2. Amritsar 19 °C
3. Jodhpur 23 °C
4. Imphal 25 °C
5. North Lakhimpu 27 °C
6. Dibrugarh 28 °C
7. Guwahati 29 °C
นิวเดลี 29 °C
Ahmadabad 29 °C
Jaipur 29 °C
บังคาลอร์ 29 °C
12. Siliguri 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Leh 10 %
2. ভোপাল 17 %
রাঁচী 17 %
4. Indore 19 %
5. Jaipur 20 %
6. Jamshedpur 24 %
7. Gaya 26 %
8. Jabalpur 28 %
9. Nagpur 30 %
10. นิวเดลี 32 %
Patna 32 %
Gorakhpur 32 %