รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอินเดีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Patna 31 °C
Madras 31 °C
3. นิวเดลี 30 °C
Lucknow 30 °C
5. Guwahati 29 °C
Gaya 29 °C
Amritsar 29 °C
Tiruchchirapalli 29 °C
Jaipur 29 °C
10. মুম্বাই 28 °C
Ahmadabad 28 °C
12. Bhubaneswar 27 °C

ลมแรงจัด

1. Tiruchchirapalli 43 km/h
2. মুম্বাই 23 km/h
3. Gaya 22 km/h
4. Patna 20 km/h
5. Rajkot 18 km/h
6. Madras 14 km/h
Ahmadabad 14 km/h
Coimbatore 14 km/h
9. Jaipur 13 km/h
10. Lucknow 11 km/h
11. Thiruvananthapuram 9 km/h
12. นิวเดลี 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Coimbatore 23 °C
2. Ranchi 24 °C
3. Mangalore 25 °C
Rajkot 25 °C
Thiruvananthapuram 25 °C
6. Nagpur 26 °C
7. Bhubaneswar 27 °C
Kolkata (Calcutta) 27 °C
9. মুম্বাই 28 °C
Ahmadabad 28 °C
Tiruchchirapalli 28 °C
12. Guwahati 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Madras 55 %
2. Tiruchchirapalli 60 %
3. Patna 71 %
4. Lucknow 82 %
5. Mangalore 83 %
6. মুম্বাই 84 %
Gaya 84 %
Ahmadabad 84 %
Amritsar 84 %
นิวเดลี 84 %
Jaipur 84 %
12. Thiruvananthapuram 89 %