รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอินเดีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tiruchchirapalli 34 °C
2. Agartala 33 °C
Ahmadabad 33 °C
4. Madras 31 °C
Guwahati 31 °C
6. মুম্বাই 30 °C
Thiruvananthapuram 30 °C
Gaya 30 °C
Siliguri 30 °C
Coimbatore 30 °C
11. Bombay 29 °C
Imphal 29 °C

ลมแรงจัด

1. Tiruchchirapalli 40 km/h
2. Gaya 36 km/h
Jabalpur 36 km/h
4. Allahabad 22 km/h
Lucknow 22 km/h
6. นิวเดลี 18 km/h
মুম্বাই 18 km/h
Thiruvananthapuram 18 km/h
Ludhiana 18 km/h
10. เดลี 14 km/h
Aurangabad 14 km/h
Hyderabad 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Indore 23 °C
Bhopal 23 °C
Ludhiana 23 °C
4. Ranchi 24 °C
Aurangabad 24 °C
6. Jaipur 25 °C
Nagpur 25 °C
บังคาลอร์ 25 °C
Jabalpur 25 °C
10. เดลี 26 °C
Udaipur Dabok 26 °C
12. นิวเดลี 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tiruchchirapalli 40 %
2. Coimbatore 59 %
3. บังคาลอร์ 60 %
4. Madras 61 %
Ahmadabad 61 %
6. Agartala 65 %
7. Imphal 66 %
8. Thiruvananthapuram 70 %
Gaya 70 %
Siliguri 70 %
11. Mangalore 72 %
12. Amritsar 74 %