รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. النجف 39 °C
2. Basrah 36 °C
3. Sulaymaniyah 31 °C

ลมแรงจัด

1. Sulaymaniyah 14 km/h
2. Basrah 11 km/h
3. النجف 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sulaymaniyah 31 °C
2. Basrah 36 °C
3. النجف 39 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. النجف 16 %
2. Basrah 21 %
3. Sulaymaniyah 24 %