รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Al Asad Airfield 45 °C
2. Basrah 43 °C
3. النجف 42 °C
4. Tal Lafar 41 °C
5. Baghdād 39 °C
6. Sulaymaniyah 36 °C

ลมแรงจัด

1. Sulaymaniyah 32 km/h
Basrah 32 km/h
3. Tal Lafar 22 km/h
4. Baghdād 18 km/h
5. النجف 14 km/h
6. Al Asad Airfield 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sulaymaniyah 36 °C
2. Baghdād 39 °C
3. Tal Lafar 41 °C
4. النجف 42 °C
5. Basrah 43 °C
6. Al Asad Airfield 45 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Al Asad Airfield 6 %
2. Basrah 9 %
3. النجف 10 %
4. Tal Lafar 13 %
5. Sulaymaniyah 17 %
6. Baghdād 26 %