รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. النجف 33 °C
2. Basrah 30 °C
3. Sulaymaniyah 24 °C

ลมแรงจัด

1. النجف 14 km/h
2. Sulaymaniyah 11 km/h
3. Basrah 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sulaymaniyah 24 °C
2. Basrah 30 °C
3. النجف 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. النجف 15 %
2. Sulaymaniyah 29 %
3. Basrah 31 %