รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. النجف 35 °C
2. Sulaymaniyah 23 °C
3. Basrah 13 °C

ลมแรงจัด

1. النجف 25 km/h
Basrah 25 km/h
3. Sulaymaniyah 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Basrah 13 °C
2. Sulaymaniyah 23 °C
3. النجف 35 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. النجف 22 %
2. Sulaymaniyah 36 %
3. Basrah 100 %