รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Basrah 32 °C
2. النجف 27 °C
3. Sulaymaniyah 24 °C

ลมแรงจัด

1. النجف 11 km/h
Basrah 11 km/h
3. Sulaymaniyah 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sulaymaniyah 24 °C
2. النجف 27 °C
3. Basrah 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Basrah 41 %
2. Sulaymaniyah 50 %
3. النجف 62 %