รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศอิรัก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Basrah 20 °C
2. النجف 18 °C
3. Sulaymaniyah 8 °C

ลมแรงจัด

1. النجف 14 km/h
2. Sulaymaniyah 7 km/h
3. Basrah 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Sulaymaniyah 8 °C
2. النجف 18 °C
3. Basrah 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Basrah 49 %
2. النجف 59 %
3. Sulaymaniyah 100 %