รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ อิหร่าน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Bandar Lengeh 35 °C
2. Abu Musa 34 °C
بندر عباس 34 °C
4. Iranshahr 33 °C
آبادان 33 °C
6. Kish Island / Kish 32 °C
Ahwaz 32 °C
Zabol 32 °C
Omidiyeh 32 °C
10. Jask 31 °C
11. Kharg 30 °C
بوشِهر 30 °C

ลมแรงจัด

1. เตหะราน 43 km/h
2. Abu Musa 29 km/h
3. Teheran-Robat Karim 25 km/h
Kish Island / Kish 25 km/h
Bandar Lengeh 25 km/h
گُرگان 25 km/h
Omidiyeh 25 km/h
8. بندر عباس 23 km/h
9. کرج 18 km/h
Kashmar 18 km/h
Zahedan 18 km/h
12. Yasoge 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Zanjan 18 °C
Tabr&#299z 18 °C
3. اردبیل 20 °C
Orumieh 20 °C
5. Kermanshah 21 °C
ساوه 21 °C
Sanandaj 21 °C
Shahre-Kord 21 °C
9. کرج 22 °C
Yasoge 22 °C
Ghazvin 22 °C
کرمان 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Shiraz 14 %
2. Zabol 15 %
3. مشهد 16 %
4. کرج 17 %
Yasoge 17 %
6. شهرستان بیرجند 19 %
Tabas 19 %
8. Shahre-Kord 20 %
9. Teheran-Robat Karim 21 %
10. يَزد 23 %
11. Kashmar 24 %
เตหะราน 24 %