รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ อิหร่าน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Jask 18 °C
2. Kish Island / Kish 17 °C
Bandar Lengeh 17 °C
4. بندر عباس 13 °C
5. بوشِهر 12 °C
6. Assaluyeh 11 °C
7. Iranshahr 10 °C
8. سَخت سَر 8 °C
9. آبادان 7 °C
10. Ahwaz 6 °C
Masjed-Soleyma 6 °C
Omidiyeh 6 °C

ลมแรงจัด

1. شهرستان بیرجند 32 km/h
2. Iranshahr 14 km/h
Bandar Lengeh 14 km/h
4. Tabr&#299z 11 km/h
Zahedan 11 km/h
اردبیل 11 km/h
بوشِهر 11 km/h
Fasa 11 km/h
Teheran-Robat Karim 11 km/h
Zanjan 11 km/h
Assaluyeh 11 km/h
کرمان 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Eşfahān -9 °C
اردبیل -9 °C
3. Shahre-Kord -7 °C
4. Sanandaj -5 °C
Orumieh -5 °C
Kermanshah -5 °C
7. Tabr&#299z -4 °C
Bojnourd -4 °C
9. Zanjan -3 °C
کرمان -3 °C
11. Zahedan -2 °C
مشهد -2 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Iranshahr 22 %
2. شهرستان بیرجند 25 %
3. Yasoge 28 %
4. Shahre-Kord 38 %
5. بوشِهر 40 %
يَزد 40 %
7. Zahedan 43 %
8. Kashmar 44 %
9. کرمان 46 %
10. เตหะราน 48 %
11. Shiraz 49 %
12. Semnan 51 %