รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ อิหร่าน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ahwaz 45 °C
آبادان 45 °C
Omidiyeh 45 °C
4. Gach Saran 41 °C
5. Iranshahr 40 °C
Zabol 40 °C
7. Assaluyeh 39 °C
8. Fasa 38 °C
9. Kharg 37 °C
Shiraz 37 °C
11. بندر عباس 36 °C
Teheran-Robat Karim 36 °C

ลมแรงจัด

1. Orumieh 61 km/h
2. Omidiyeh 54 km/h
3. Ahwaz 50 km/h
4. Zabol 36 km/h
5. اردبیل 32 km/h
6. Bojnourd 29 km/h
آبادان 29 km/h
8. Kharg 25 km/h
9. Kish Island / Kish 23 km/h
10. بندر عباس 22 km/h
گُرگان 22 km/h
12. Assaluyeh 20 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. اردبیل 24 °C
2. Tabr&#299z 27 °C
3. Zanjan 28 °C
سَخت سَر 28 °C
Noshahr 28 °C
Orumieh 28 °C
7. Bojnourd 29 °C
Shahre-Kord 29 °C
Khoy 29 °C
ساوه 29 °C
11. رشت 30 °C
12. Sanandaj 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. کرمان 5 %
2. Yasoge 6 %
3. Gach Saran 7 %
Ahwaz 7 %
5. شهرستان بیرجند 8 %
يَزد 8 %
Shiraz 8 %
Omidiyeh 8 %
9. Zabol 9 %
مشهد 9 %
11. Zahedan 10 %
12. เตหะราน 11 %