รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ อิหร่าน

อุณหภูมิสูงสุด

1. بندر عباس 24 °C
Omidiyeh 24 °C
Jask 24 °C
4. آبادان 23 °C
5. Iranshahr 22 °C
Kish Island / Kish 22 °C
Assaluyeh 22 °C
Bandar Lengeh 22 °C
9. Masjed-Soleyma 21 °C
بوشِهر 21 °C
11. Ahwaz 20 °C
12. کاشان 19 °C

ลมแรงจัด

1. کرمان 22 km/h
Jask 22 km/h
3. بوشِهر 18 km/h
4. اردبیل 14 km/h
بندر عباس 14 km/h
Zabol 14 km/h
گُرگان 14 km/h
8. Eşfahān 7 km/h
Tabr&#299z 7 km/h
Sanandaj 7 km/h
شهرستان بیرجند 7 km/h
Zahedan 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. شهرستان بیرجند 6 °C
2. Orumieh 9 °C
Bojnourd 9 °C
Shahre-Kord 9 °C
5. مشهد 10 °C
6. Tabr&#299z 11 °C
کرمان 11 °C
اردبیل 11 °C
Zahedan 11 °C
Abadeh 11 °C
11. Sanandaj 12 °C
رشت 12 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. کرج 13 %
2. Eşfahān 14 %
3. کاشان 18 %
4. Abadeh 19 %
5. เตหะราน 21 %
يَزد 21 %
7. کرمان 22 %
8. Teheran-Robat Karim 23 %
Semnan 23 %
Shahre-Kord 23 %
11. Shiraz 25 %
Fasa 25 %