รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ อิหร่าน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Jask 22 °C
2. Kish Island / Kish 18 °C
Bandar Lengeh 18 °C
4. بندر عباس 17 °C
5. بوشِهر 15 °C
6. Iranshahr 14 °C
7. آبادان 13 °C
8. Ahwaz 11 °C
9. Gach Saran 9 °C
10. سَخت سَر 8 °C
11. เตหะราน 7 °C
Shiraz 7 °C

ลมแรงจัด

1. Yasoge 18 km/h
2. Teheran-Robat Karim 14 km/h
3. گُرگان 11 km/h
خُرَّم آباد 11 km/h
مشهد 11 km/h
کرمان 11 km/h
شهرستان بیرجند 11 km/h
Kashmar 11 km/h
يَزد 11 km/h
Zabol 11 km/h
11. Tabr&#299z 7 km/h
بندر عباس 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Shahre-Kord -5 °C
2. اردبیل -4 °C
3. Orumieh -3 °C
4. Eşfahān -2 °C
5. Tabr&#299z 0 °C
6. خُرَّم آباد 1 °C
Ghazvin 1 °C
Zahedan 1 °C
9. Bojnourd 2 °C
Teheran-Robat Karim 2 °C
Kermanshah 2 °C
12. گُرگان 3 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. کرمان 26 %
2. เตหะราน 33 %
يَزد 33 %
4. کاشان 44 %
Iranshahr 44 %
6. Semnan 45 %
Kashmar 45 %
8. Zabol 52 %
9. Eşfahān 54 %
10. شهرستان بیرجند 56 %
11. Shahre-Kord 58 %
12. Yasoge 60 %