รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ อิหร่าน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Iranshahr 39 °C
2. Ahwaz 38 °C
آبادان 38 °C
4. Gach Saran 37 °C
يَزد 37 °C
Omidiyeh 37 °C
7. Kharg 36 °C
8. Zabol 35 °C
Abu Musa 35 °C
10. Assaluyeh 34 °C
Bandar Lengeh 34 °C
بوشِهر 34 °C

ลมแรงจัด

1. Bojnourd 65 km/h
2. کرج 47 km/h
3. Zanjan 43 km/h
4. Teheran-Robat Karim 41 km/h
5. Tabr&#299z 36 km/h
6. اردبیل 34 km/h
7. เตหะราน 27 km/h
8. Zabol 25 km/h
9. Kermanshah 22 km/h
10. شهرستان بیرجند 18 km/h
کرمان 18 km/h
Kharg 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. اردبیل 15 °C
2. کرج 20 °C
Zanjan 20 °C
4. Shahre-Kord 22 °C
Orumieh 22 °C
Bojnourd 22 °C
Ghazvin 22 °C
8. Noshahr 23 °C
9. Tabr&#299z 24 °C
10. Yasoge 25 °C
رشت 25 °C
Teheran-Robat Karim 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. کرمان 5 %
يَزد 5 %
3. Gach Saran 8 %
4. Eşfahān 9 %
5. شهرستان بیرجند 10 %
Zahedan 10 %
7. Iranshahr 11 %
Zabol 11 %
Kermanshah 11 %
10. Shiraz 13 %
11. Omidiyeh 14 %
12. Ahwaz 15 %