รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ อิหร่าน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Abu Musa 25 °C
2. Kish Island / Kish 23 °C
Bandar Lengeh 23 °C
4. Jask 22 °C
5. Kharg 21 °C
بندر عباس 21 °C
7. Assaluyeh 18 °C
8. بوشِهر 17 °C
9. Omidiyeh 16 °C
10. Iranshahr 15 °C
Ahwaz 15 °C
12. Gach Saran 12 °C

ลมแรงจัด

1. Tabr&#299z 36 km/h
2. Zanjan 25 km/h
Zabol 25 km/h
4. Kharg 22 km/h
5. Kermanshah 18 km/h
6. رشت 14 km/h
Kish Island / Kish 14 km/h
Bandar Lengeh 14 km/h
Omidiyeh 14 km/h
10. เตหะราน 11 km/h
کرج 11 km/h
Khoy 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. اردبیل -1 °C
2. Bojnourd 1 °C
کرمان 1 °C
Khoy 1 °C
5. Shahre-Kord 2 °C
6. Zanjan 3 °C
Fasa 3 °C
Orumieh 3 °C
9. Sanandaj 4 °C
Tabr&#299z 4 °C
11. Yasoge 5 °C
Shiraz 5 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. بندر عباس 46 %
2. کرمان 47 %
3. Iranshahr 48 %
4. شهرستان بیرجند 49 %
Zahedan 49 %
6. Kish Island / Kish 50 %
7. เตหะราน 53 %
8. Abu Musa 54 %
9. Tabas 57 %
10. بوشِهر 59 %
11. Yasoge 60 %
12. Bandar Lengeh 61 %