รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไอซ์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. เรคยาวิก 10 °C
2. Akurnes 9 °C
3. Vestmannaeyjar 7 °C
4. Keflavík 5 °C
5. Akureyri 3 °C
Isafjordur 3 °C
7. Egilsstadir 2 °C

ลมแรงจัด

1. Vestmannaeyjar 72 km/h
2. เรคยาวิก 68 km/h
3. Akurnes 58 km/h
4. Keflavík 27 km/h
5. Akureyri 11 km/h
6. Egilsstadir 7 km/h
Isafjordur 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Egilsstadir 2 °C
2. Akureyri 3 °C
Isafjordur 3 °C
4. Keflavík 5 °C
5. Vestmannaeyjar 7 °C
6. Akurnes 9 °C
7. เรคยาวิก 10 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. เรคยาวิก 27 %
2. Akureyri 65 %
Keflavík 65 %
4. Isafjordur 75 %
5. Egilsstadir 80 %
6. Akurnes 87 %
7. Vestmannaeyjar 93 %