รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไอซ์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Akureyri 15 °C
2. Isafjordur 14 °C
Egilsstadir 14 °C
4. เรคยาวิก 11 °C
Vestmannaeyjar 11 °C
6. Keflavík 9 °C

ลมแรงจัด

1. Akureyri 58 km/h
2. Egilsstadir 40 km/h
3. Vestmannaeyjar 36 km/h
4. Keflavík 25 km/h
5. Isafjordur 14 km/h
6. เรคยาวิก 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Keflavík 9 °C
2. เรคยาวิก 11 °C
Vestmannaeyjar 11 °C
4. Isafjordur 14 °C
Egilsstadir 14 °C
6. Akureyri 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Egilsstadir 58 %
2. Akureyri 59 %
3. Isafjordur 63 %
4. เรคยาวิก 87 %
5. Keflavík 100 %
Vestmannaeyjar 100 %