รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไอซ์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Isafjordur 10 °C
2. เรคยาวิก 9 °C
3. Keflavík 8 °C
Vestmannaeyjar 8 °C
5. Akurnes 7 °C
6. Akureyri 6 °C
7. Egilsstadir 5 °C

ลมแรงจัด

1. Keflavík 65 km/h
2. Vestmannaeyjar 47 km/h
3. เรคยาวิก 43 km/h
4. Akureyri 18 km/h
5. Egilsstadir 14 km/h
6. Isafjordur 11 km/h
7. Akurnes 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Egilsstadir 5 °C
2. Akureyri 6 °C
3. Akurnes 7 °C
4. Keflavík 8 °C
Vestmannaeyjar 8 °C
6. เรคยาวิก 9 °C
7. Isafjordur 10 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Isafjordur 71 %
เรคยาวิก 71 %
3. Akureyri 81 %
Egilsstadir 81 %
5. Keflavík 87 %
6. Vestmannaeyjar 93 %
Akurnes 93 %