รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไอซ์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. เรคยาวิก 13 °C
2. Keflavík 11 °C
3. Akureyri 9 °C
4. Egilsstadir 8 °C

ลมแรงจัด

1. Keflavík 22 km/h
2. Akureyri 14 km/h
Egilsstadir 14 km/h
4. เรคยาวิก 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Egilsstadir 8 °C
2. Akureyri 9 °C
3. Keflavík 11 °C
4. เรคยาวิก 13 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. เรคยาวิก 67 %
2. Keflavík 87 %
3. Akureyri 93 %
Egilsstadir 93 %