รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไอซ์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. เรคยาวิก 12 °C
2. Akurnes 11 °C
3. Keflavík 10 °C
Vestmannaeyjar 10 °C
5. Isafjordur 8 °C
6. Akureyri 6 °C
Egilsstadir 6 °C

ลมแรงจัด

1. Akurnes 36 km/h
2. Isafjordur 18 km/h
3. Keflavík 14 km/h
4. Vestmannaeyjar 13 km/h
5. Egilsstadir 11 km/h
6. เรคยาวิก 7 km/h
Akureyri 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Akureyri 6 °C
Egilsstadir 6 °C
3. Isafjordur 8 °C
4. Vestmannaeyjar 9 °C
5. Keflavík 10 °C
6. Akurnes 11 °C
7. เรคยาวิก 12 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Akurnes 47 %
2. เรคยาวิก 54 %
3. Isafjordur 66 %
4. Vestmannaeyjar 69 %
5. Keflavík 71 %
6. Egilsstadir 87 %
7. Akureyri 93 %