รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. العقبة 10 °C
2. Amman 4 °C
3. Amman 2 °C

ลมแรงจัด

1. العقبة 14 km/h
2. Amman 0 km/h
Amman 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Amman 2 °C
2. Amman 4 °C
3. العقبة 10 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. العقبة 66 %
2. Amman 93 %
3. Amman 100 %