รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. العقبة 29 °C
2. Amman 26 °C
3. Amman 25 °C

ลมแรงจัด

1. Amman 25 km/h
2. العقبة 22 km/h
3. Amman 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Amman 25 °C
2. Amman 26 °C
3. العقبة 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Amman 42 %
2. Amman 47 %
3. العقبة 58 %