รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. العقبة 36 °C
2. Amman 34 °C
3. Amman 33 °C

ลมแรงจัด

1. العقبة 29 km/h
2. Amman 25 km/h
3. Amman 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Amman 33 °C
2. Amman 34 °C
3. العقبة 36 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Amman 26 %
2. Amman 34 %
3. العقبة 42 %