รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. العقبة 25 °C
2. Amman 18 °C
Amman 18 °C

ลมแรงจัด

1. العقبة 25 km/h
2. Amman 14 km/h
3. Amman 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Amman 18 °C
Amman 18 °C
3. العقبة 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. العقبة 21 %
2. Amman 39 %
3. Amman 42 %