รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. العقبة 28 °C
2. Amman 24 °C
3. Amman 22 °C

ลมแรงจัด

1. العقبة 22 km/h
2. Amman 0 km/h
Amman 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Amman 22 °C
2. Amman 24 °C
3. العقبة 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Amman 47 %
2. العقبة 58 %
3. Amman 65 %