รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. العقبة 13 °C
2. Amman 9 °C
3. Amman 5 °C

ลมแรงจัด

1. العقبة 18 km/h
2. Amman 7 km/h
3. Amman 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Amman 5 °C
2. Amman 9 °C
3. العقبة 13 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. العقبة 54 %
2. Amman 81 %
3. Amman 93 %