รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. العقبة 37 °C
2. Amman 26 °C
Amman 26 °C

ลมแรงจัด

1. Amman 32 km/h
2. العقبة 22 km/h
Amman 22 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Amman 26 °C
Amman 26 °C
3. العقبة 37 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. العقبة 31 %
2. Amman 42 %
3. Amman 48 %