รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Amman 27 °C
2. العقبة 26 °C
3. Amman 22 °C

ลมแรงจัด

1. Amman 14 km/h
2. Amman 11 km/h
3. العقبة 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Amman 22 °C
2. العقبة 26 °C
3. Amman 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Amman 18 %
2. Amman 29 %
3. العقبة 58 %