รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศจอร์แดน

อุณหภูมิสูงสุด

1. العقبة 37 °C
2. Amman 32 °C
3. Amman 31 °C

ลมแรงจัด

1. Amman 29 km/h
2. Amman 25 km/h
3. العقبة 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Amman 31 °C
2. Amman 32 °C
3. العقبة 37 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. العقبة 25 %
2. Amman 26 %
3. Amman 36 %