รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wajir 33 °C
2. Malindi 30 °C
Mombasa 30 °C
4. Kisumu 28 °C
5. ไนโรบี 26 °C
6. ไนโรบี 24 °C

ลมแรงจัด

1. Eldoret 22 km/h
ไนโรบี 22 km/h
3. Malindi 18 km/h
Mombasa 18 km/h
5. Kisumu 14 km/h
6. ไนโรบี 11 km/h
7. Wajir 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ไนโรบี 24 °C
2. ไนโรบี 26 °C
3. Kisumu 28 °C
4. Malindi 30 °C
Mombasa 30 °C
6. Wajir 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Wajir 46 %
2. ไนโรบี 48 %
3. Kisumu 51 %
4. ไนโรบี 54 %
5. Mombasa 66 %
6. Malindi 79 %