รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wajir 29 °C
2. Malindi 25 °C
3. Kisumu 24 °C
Mombasa 24 °C
5. ไนโรบี 18 °C
6. ไนโรบี 17 °C
7. Eldoret 16 °C

ลมแรงจัด

1. Malindi 18 km/h
Wajir 18 km/h
3. ไนโรบี 11 km/h
ไนโรบี 11 km/h
5. Kisumu 7 km/h
Mombasa 7 km/h
7. Eldoret 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Eldoret 16 °C
2. ไนโรบี 17 °C
3. ไนโรบี 18 °C
4. Kisumu 24 °C
Mombasa 24 °C
6. Malindi 25 °C
7. Wajir 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Wajir 43 %
2. Kisumu 57 %
3. ไนโรบี 68 %
ไนโรบี 68 %
5. Malindi 79 %
6. Eldoret 82 %
7. Mombasa 83 %