รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wajir 34 °C
2. Malindi 29 °C
3. Mombasa 28 °C
4. Kisumu 27 °C
5. ไนโรบี 23 °C
6. ไนโรบี 22 °C
7. Eldoret 19 °C

ลมแรงจัด

1. Kisumu 22 km/h
ไนโรบี 22 km/h
3. ไนโรบี 18 km/h
4. Malindi 14 km/h
Mombasa 14 km/h
6. Wajir 7 km/h
Eldoret 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Eldoret 19 °C
2. ไนโรบี 22 °C
3. ไนโรบี 23 °C
4. Kisumu 27 °C
5. Mombasa 28 °C
6. Malindi 29 °C
7. Wajir 34 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Wajir 41 %
2. ไนโรบี 53 %
3. Eldoret 60 %
4. Kisumu 62 %
5. ไนโรบี 65 %
6. Malindi 79 %
7. Mombasa 84 %