รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mombasa 24 °C
2. Kisumu 20 °C
3. ไนโรบี 18 °C
4. Eldoret 16 °C

ลมแรงจัด

1. Eldoret 14 km/h
2. ไนโรบี 11 km/h
3. Kisumu 7 km/h
Mombasa 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Eldoret 16 °C
2. ไนโรบี 17 °C
3. Kisumu 20 °C
4. Mombasa 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ไนโรบี 66 %
2. Kisumu 78 %
3. Eldoret 82 %
4. Mombasa 89 %