รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kisumu 29 °C
2. Malindi 28 °C
Mombasa 28 °C
4. ไนโรบี 24 °C
5. Eldoret 23 °C
ไนโรบี 23 °C

ลมแรงจัด

1. Malindi 25 km/h
2. Kisumu 18 km/h
3. ไนโรบี 14 km/h
ไนโรบี 14 km/h
Mombasa 14 km/h
6. Eldoret 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Eldoret 23 °C
ไนโรบี 23 °C
3. ไนโรบี 24 °C
4. Malindi 28 °C
Mombasa 28 °C
6. Kisumu 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ไนโรบี 47 %
2. Kisumu 48 %
3. Eldoret 49 %
4. ไนโรบี 50 %
5. Mombasa 62 %
6. Malindi 70 %