รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wajir 30 °C
2. Malindi 26 °C
Mombasa 26 °C
4. Kisumu 21 °C
5. ไนโรบี 20 °C
ไนโรบี 20 °C
7. Eldoret 13 °C

ลมแรงจัด

1. Eldoret 18 km/h
Malindi 18 km/h
3. Mombasa 11 km/h
4. Kisumu 7 km/h
ไนโรบี 7 km/h
6. ไนโรบี 0 km/h
Wajir 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Eldoret 13 °C
2. ไนโรบี 20 °C
ไนโรบี 20 °C
4. Kisumu 21 °C
5. Malindi 26 °C
Mombasa 26 °C
7. Wajir 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Wajir 46 %
2. ไนโรบี 56 %
3. ไนโรบี 62 %
4. Malindi 74 %
5. Kisumu 78 %
6. Mombasa 79 %
7. Eldoret 94 %