รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kisumu 29 °C
2. ไนโรบี 27 °C
3. Eldoret 26 °C

ลมแรงจัด

1. ไนโรบี 22 km/h
Eldoret 22 km/h
Kisumu 22 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Eldoret 26 °C
2. ไนโรบี 27 °C
3. Kisumu 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Eldoret 30 %
2. ไนโรบี 37 %
3. Kisumu 52 %