รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wajir 28 °C
Malindi 28 °C
3. Mombasa 27 °C
4. Kisumu 20 °C
5. ไนโรบี 19 °C
6. ไนโรบี 17 °C
7. Eldoret 14 °C

ลมแรงจัด

1. Eldoret 14 km/h
ไนโรบี 14 km/h
3. ไนโรบี 11 km/h
4. Wajir 7 km/h
Kisumu 7 km/h
Malindi 7 km/h
7. Mombasa 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Eldoret 14 °C
2. ไนโรบี 17 °C
3. ไนโรบี 19 °C
4. Kisumu 20 °C
5. Mombasa 27 °C
6. Wajir 28 °C
Malindi 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Wajir 70 %
2. ไนโรบี 73 %
3. Malindi 79 %
4. Mombasa 84 %
5. Eldoret 88 %
Kisumu 88 %
7. ไนโรบี 94 %