รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mombasa 24 °C
2. ไนโรบี 19 °C
3. ไนโรบี 17 °C
4. Eldoret 13 °C

ลมแรงจัด

1. ไนโรบี 18 km/h
2. ไนโรบี 11 km/h
Eldoret 11 km/h
4. Mombasa 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Eldoret 13 °C
2. ไนโรบี 17 °C
3. ไนโรบี 19 °C
4. Mombasa 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ไนโรบี 60 %
2. ไนโรบี 68 %
3. Eldoret 82 %
4. Mombasa 89 %