รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wajir 27 °C
Malindi 27 °C
3. Mombasa 26 °C
4. Kisumu 24 °C
5. Eldoret 20 °C
6. ไนโรบี 19 °C
7. ไนโรบี 17 °C

ลมแรงจัด

1. Malindi 22 km/h
2. Wajir 18 km/h
3. Eldoret 11 km/h
Kisumu 11 km/h
ไนโรบี 11 km/h
Mombasa 11 km/h
7. ไนโรบี 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ไนโรบี 17 °C
2. ไนโรบี 19 °C
3. Eldoret 20 °C
4. Kisumu 24 °C
5. Mombasa 26 °C
6. Wajir 27 °C
Malindi 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kisumu 47 %
2. Eldoret 53 %
3. Wajir 66 %
4. ไนโรบี 68 %
5. ไนโรบี 77 %
6. Malindi 79 %
7. Mombasa 89 %