รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mombasa 22 °C
2. Kisumu 19 °C
3. ไนโรบี 15 °C

ลมแรงจัด

1. Kisumu 11 km/h
ไนโรบี 11 km/h
3. Mombasa 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ไนโรบี 15 °C
2. Kisumu 19 °C
3. Mombasa 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ไนโรบี 85 %
2. Kisumu 88 %
3. Mombasa 94 %