รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเคนยา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Malindi 25 °C
Mombasa 25 °C
3. Kisumu 20 °C
4. ไนโรบี 17 °C
ไนโรบี 17 °C
6. Eldoret 13 °C

ลมแรงจัด

1. Malindi 14 km/h
2. Kisumu 11 km/h
Mombasa 11 km/h
4. Eldoret 9 km/h
5. ไนโรบี 5 km/h
6. ไนโรบี 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Eldoret 10 °C
2. ไนโรบี 15 °C
3. ไนโรบี 17 °C
4. Kisumu 20 °C
5. Malindi 25 °C
Mombasa 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Eldoret 72 %
2. ไนโรบี 77 %
3. Kisumu 78 %
4. ไนโรบี 82 %
5. Malindi 83 %
Mombasa 83 %