รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาหลีใต้

อุณหภูมิสูงสุด

1. 제주시 16 °C
2. ปูซาน 14 °C
3. 인천광역시 13 °C
군산시 13 °C
5. Yangyang 11 °C
Taegu Ab 11 °C
7. โซล 10 °C
Pyongtaek 10 °C
Chongju 10 °C
10. Osan 9 °C

ลมแรงจัด

1. ปูซาน 14 km/h
2. Yangyang 11 km/h
제주시 11 km/h
4. 군산시 7 km/h
5. โซล 4 km/h
인천광역시 4 km/h
Osan 4 km/h
Chongju 4 km/h
Taegu Ab 4 km/h
10. Pyongtaek 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Osan 9 °C
2. โซล 10 °C
Pyongtaek 10 °C
Chongju 10 °C
5. Yangyang 11 °C
Taegu Ab 11 °C
7. 인천광역시 13 °C
군산시 13 °C
9. ปูซาน 14 °C
10. 제주시 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. 인천광역시 72 %
제주시 72 %
3. Yangyang 82 %
โซล 82 %
ปูซาน 82 %
6. 군산시 88 %
7. Chongju 93 %
8. Osan 100 %
Pyongtaek 100 %
Taegu Ab 100 %