รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาหลีใต้

อุณหภูมิสูงสุด

1. โซล 29 °C
2. 인천광역시 28 °C
3. Osan 27 °C
4. Chungju 26 °C
5. Chongju 25 °C
군산시 25 °C
Taegu Ab 25 °C
ปูซาน 25 °C
9. 제주시 24 °C
10. Yangyang 22 °C

ลมแรงจัด

1. ปูซาน 54 km/h
2. 제주시 34 km/h
3. Osan 18 km/h
Taegu Ab 18 km/h
5. Yangyang 16 km/h
6. โซล 14 km/h
7. 군산시 13 km/h
8. Chungju 11 km/h
Chongju 11 km/h
10. 인천광역시 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Yangyang 22 °C
2. 군산시 24 °C
제주시 24 °C
4. Chongju 25 °C
Taegu Ab 25 °C
ปูซาน 25 °C
7. Chungju 26 °C
8. Osan 27 °C
9. 인천광역시 28 °C
10. โซล 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. 인천광역시 62 %
2. โซล 66 %
3. Osan 79 %
Chungju 79 %
5. Chongju 89 %
Taegu Ab 89 %
ปูซาน 89 %
8. 제주시 94 %
9. 군산시 100 %
Yangyang 100 %