รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เกาหลีใต้

อุณหภูมิสูงสุด

1. 제주시 3 °C
2. ปูซาน 1 °C
3. Taegu Ab -1 °C
4. 군산시 -2 °C
5. Yangyang -3 °C
Osan -3 °C
Pyongtaek -3 °C
Chongju -3 °C
9. โซล -6 °C
인천광역시 -6 °C

ลมแรงจัด

1. 제주시 36 km/h
2. Taegu Ab 32 km/h
3. Yangyang 25 km/h
군산시 25 km/h
ปูซาน 25 km/h
6. Chongju 22 km/h
7. 인천광역시 18 km/h
Osan 18 km/h
Pyongtaek 18 km/h
10. โซล 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. โซล -6 °C
인천광역시 -6 °C
3. Yangyang -3 °C
Osan -3 °C
Pyongtaek -3 °C
Chongju -3 °C
7. 군산시 -2 °C
8. Taegu Ab -1 °C
9. ปูซาน 1 °C
10. 제주시 3 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Taegu Ab 15 %
2. Yangyang 20 %
3. Chongju 28 %
4. โซล 29 %
5. Pyongtaek 33 %
6. ปูซาน 37 %
7. 인천광역시 38 %
8. Osan 39 %
9. 제주시 56 %
10. 군산시 69 %