รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคาซัคสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Atyraū 40 °C
2. Орал 38 °C
3. Kyzylorda 37 °C
4. Fort Sevchenko – Bautino 36 °C
5. Shymkent 35 °C
6. Ақтөбе 34 °C
7. อัลมาตี 29 °C
Qostanay 29 °C
9. Kokshetau Airport 28 °C
10. Петропавл 27 °C
11. Астана 25 °C
12. Қарағанды 23 °C

ลมแรงจัด

1. Atyraū 47 km/h
2. Fort Sevchenko – Bautino 22 km/h
Қарағанды 22 km/h
4. Петропавл 18 km/h
Kokshetau Airport 18 km/h
6. Орал 14 km/h
Астана 14 km/h
Ақтөбе 14 km/h
Shymkent 14 km/h
10. อัลมาตี 11 km/h
Kyzylorda 11 km/h
12. Qostanay 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Қарағанды 23 °C
2. Астана 25 °C
3. Петропавл 27 °C
4. Kokshetau Airport 28 °C
5. อัลมาตี 29 °C
Qostanay 29 °C
7. Ақтөбе 34 °C
8. Shymkent 35 °C
9. Fort Sevchenko – Bautino 36 °C
10. Kyzylorda 37 °C
11. Орал 38 °C
12. Atyraū 40 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Shymkent 13 %
2. Орал 14 %
3. Atyraū 15 %
4. Kyzylorda 17 %
5. Fort Sevchenko – Bautino 19 %
6. Ақтөбе 25 %
7. อัลมาตี 29 %
8. Kokshetau Airport 35 %
9. Астана 41 %
10. Qostanay 43 %
11. Қарағанды 47 %
12. Петропавл 51 %