รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคาซัคสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Fort Sevchenko – Bautino 12 °C
2. Atyraū 6 °C
3. Орал 3 °C
4. Shymkent 1 °C
5. Ақтөбе 0 °C
6. Kyzylorda -1 °C
7. Qostanay -5 °C
8. อัลมาตี -7 °C
9. Астана -12 °C
10. Қарағанды -18 °C

ลมแรงจัด

1. Atyraū 50 km/h
2. Орал 22 km/h
3. Ақтөбе 16 km/h
4. Qostanay 14 km/h
Kyzylorda 14 km/h
6. Fort Sevchenko – Bautino 13 km/h
Shymkent 13 km/h
8. Астана 7 km/h
Қарағанды 7 km/h
10. อัลมาตี 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Қарағанды -19 °C
2. Астана -12 °C
3. อัลมาตี -7 °C
4. Qostanay -5 °C
5. Kyzylorda -1 °C
6. Ақтөбе 0 °C
Shymkent 0 °C
8. Орал 3 °C
9. Atyraū 6 °C
10. Fort Sevchenko – Bautino 12 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Atyraū 61 %
2. Орал 65 %
3. Shymkent 72 %
4. Ақтөбе 74 %
Kyzylorda 74 %
6. Қарағанды 88 %
Fort Sevchenko – Bautino 88 %
8. Астана 92 %
9. อัลมาตี 93 %
10. Qostanay 97 %