รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคาซัคสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Shymkent 16 °C
2. อัลมาตี 5 °C
3. Қарағанды 1 °C
Fort Sevchenko – Bautino 1 °C
5. Kyzylorda 0 °C
6. Atyraū -2 °C
7. Астана -5 °C
8. Орал -8 °C
9. Ақтөбе -9 °C
10. Qostanay -11 °C

ลมแรงจัด

1. Қарағанды 36 km/h
Shymkent 36 km/h
3. Fort Sevchenko – Bautino 29 km/h
4. Астана 25 km/h
Qostanay 25 km/h
6. Kyzylorda 22 km/h
7. Ақтөбе 14 km/h
8. Орал 11 km/h
9. Atyraū 7 km/h
อัลมาตี 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Qostanay -11 °C
2. Ақтөбе -9 °C
3. Орал -8 °C
4. Астана -5 °C
5. Atyraū -2 °C
6. Kyzylorda 0 °C
7. Қарағанды 1 °C
Fort Sevchenko – Bautino 1 °C
9. อัลมาตี 5 °C
10. Shymkent 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Shymkent 48 %
2. Fort Sevchenko – Bautino 69 %
3. Ақтөбе 85 %
4. Астана 86 %
Қарағанды 86 %
6. Орал 92 %
Qostanay 92 %
8. Atyraū 93 %
อัลมาตี 93 %
10. Kyzylorda 100 %