รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคาซัคสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Shymkent 24 °C
2. อัลมาตี 20 °C
3. Fort Sevchenko – Bautino 19 °C
4. Kyzylorda 16 °C
Atyraū 16 °C
6. Қарағанды 13 °C
7. Ақтөбе 12 °C
Qostanay 12 °C
9. Астана 11 °C
Kokshetau Airport 11 °C
Орал 11 °C
12. Петропавл 10 °C

ลมแรงจัด

1. Астана 41 km/h
2. Қарағанды 36 km/h
3. Qostanay 32 km/h
4. Kokshetau Airport 25 km/h
5. Kyzylorda 20 km/h
6. Atyraū 16 km/h
7. Петропавл 13 km/h
8. Shymkent 11 km/h
9. Ақтөбе 9 km/h
Орал 9 km/h
11. อัลมาตี 7 km/h
Fort Sevchenko – Bautino 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ақтөбе 10 °C
Kokshetau Airport 10 °C
Петропавл 10 °C
Орал 10 °C
5. Астана 11 °C
6. Qostanay 12 °C
7. Қарағанды 13 °C
8. Atyraū 14 °C
9. Kyzylorda 15 °C
10. Fort Sevchenko – Bautino 17 °C
11. อัลมาตี 19 °C
12. Shymkent 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Shymkent 34 %
2. อัลมาตี 46 %
3. Қарағанды 53 %
4. Atyraū 63 %
5. Kyzylorda 65 %
6. Астана 76 %
7. Ақтөбе 79 %
8. Qostanay 82 %
9. Петропавл 93 %
10. Орал 94 %
11. Kokshetau Airport 97 %
12. Fort Sevchenko – Bautino 100 %