รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคาซัคสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kyzylorda 13 °C
Shymkent 13 °C
3. Орал 12 °C
4. อัลมาตี 11 °C
5. Atyraū 10 °C
Fort Sevchenko – Bautino 10 °C
7. Ақтөбе 9 °C
8. Qostanay 6 °C
9. Астана 0 °C
10. Қарағанды -4 °C

ลมแรงจัด

1. Орал 22 km/h
2. Ақтөбе 18 km/h
3. Fort Sevchenko – Bautino 14 km/h
Kyzylorda 14 km/h
Shymkent 14 km/h
6. Qostanay 11 km/h
Астана 11 km/h
8. Atyraū 7 km/h
อัลมาตี 7 km/h
Қарағанды 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Қарағанды -4 °C
2. Астана 0 °C
3. Qostanay 6 °C
4. Ақтөбе 9 °C
5. Atyraū 10 °C
Fort Sevchenko – Bautino 10 °C
7. อัลมาตี 11 °C
8. Орал 12 °C
9. Kyzylorda 13 °C
Shymkent 13 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ақтөбе 43 %
2. Орал 44 %
3. Kyzylorda 54 %
4. Qostanay 56 %
5. Atyraū 71 %
Fort Sevchenko – Bautino 71 %
7. อัลมาตี 82 %
8. Астана 86 %
9. Қарағанды 93 %
10. Shymkent 100 %