รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคาซัคสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Shymkent 30 °C
2. Fort Sevchenko – Bautino 29 °C
Kyzylorda 29 °C
4. Atyraū 28 °C
5. Орал 24 °C
Kokshetau Airport 24 °C
Qostanay 24 °C
8. Петропавл 23 °C
Астана 23 °C
Ақтөбе 23 °C
11. Қарағанды 21 °C
อัลมาตี 21 °C

ลมแรงจัด

1. Fort Sevchenko – Bautino 29 km/h
2. Shymkent 18 km/h
Qostanay 18 km/h
Kyzylorda 18 km/h
5. Петропавл 11 km/h
Орал 11 km/h
Астана 11 km/h
Atyraū 11 km/h
อัลมาตี 11 km/h
10. Қарағанды 7 km/h
Kokshetau Airport 7 km/h
12. Ақтөбе 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Қарағанды 21 °C
อัลมาตี 21 °C
3. Петропавл 23 °C
Астана 23 °C
Ақтөбе 23 °C
6. Орал 24 °C
Kokshetau Airport 24 °C
Qostanay 24 °C
9. Atyraū 28 °C
10. Fort Sevchenko – Bautino 29 °C
Kyzylorda 29 °C
12. Shymkent 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Fort Sevchenko – Bautino 12 %
2. Shymkent 19 %
Kyzylorda 19 %
4. อัลมาตี 25 %
5. Астана 29 %
Kokshetau Airport 29 %
7. Atyraū 30 %
8. Qostanay 36 %
9. Орал 38 %
Қарағанды 38 %
11. Ақтөбе 41 %
12. Петропавл 47 %