รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคาซัคสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Shymkent 26 °C
Fort Sevchenko – Bautino 26 °C
3. Atyraū 22 °C
4. Орал 18 °C
5. Kyzylorda 17 °C
6. Ақтөбе 15 °C
7. อัลมาตี 14 °C
8. Qostanay 10 °C
9. Астана 5 °C
Қарағанды 5 °C
Kokshetau Airport 5 °C
12. Петропавл 4 °C

ลมแรงจัด

1. Atyraū 27 km/h
2. Kyzylorda 25 km/h
3. Shymkent 14 km/h
4. Орал 13 km/h
Астана 13 km/h
Qostanay 13 km/h
7. Петропавл 11 km/h
8. Қарағанды 9 km/h
Kokshetau Airport 9 km/h
อัลมาตี 9 km/h
Fort Sevchenko – Bautino 9 km/h
12. Ақтөбе 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Петропавл 4 °C
Астана 4 °C
Қарағанды 4 °C
Kokshetau Airport 4 °C
5. Qostanay 10 °C
6. Ақтөбе 14 °C
อัลมาตี 14 °C
8. Орал 17 °C
Kyzylorda 17 °C
10. Atyraū 21 °C
11. Shymkent 25 °C
Fort Sevchenko – Bautino 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Shymkent 20 %
Kyzylorda 20 %
3. Atyraū 21 %
4. Ақтөбе 22 %
5. Fort Sevchenko – Bautino 24 %
6. Орал 31 %
7. อัลมาตี 36 %
8. Qostanay 40 %
9. Қарағанды 41 %
10. Астана 43 %
11. Kokshetau Airport 45 %
12. Петропавл 52 %