รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศคาซัคสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Shymkent 11 °C
Fort Sevchenko – Bautino 11 °C
3. Atyraū 5 °C
4. Ақтөбе 3 °C
Орал 3 °C
6. Kyzylorda 2 °C
Qostanay 2 °C
8. Kokshetau Airport -3 °C
Петропавл -3 °C
10. อัลมาตี -6 °C
11. Астана -7 °C
12. Қарағанды -8 °C

ลมแรงจัด

1. Shymkent 40 km/h
2. Fort Sevchenko – Bautino 38 km/h
3. Atyraū 36 km/h
4. Kyzylorda 27 km/h
5. Астана 14 km/h
6. Орал 13 km/h
7. อัลมาตี 11 km/h
Qostanay 11 km/h
9. Қарағанды 9 km/h
10. Kokshetau Airport 7 km/h
Петропавл 7 km/h
12. Ақтөбе 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Қарағанды -9 °C
2. Астана -8 °C
3. อัลมาตี -6 °C
4. Kokshetau Airport -3 °C
Петропавл -3 °C
6. Kyzylorda 1 °C
7. Qostanay 2 °C
Орал 2 °C
9. Ақтөбе 3 °C
10. Atyraū 5 °C
11. Shymkent 9 °C
12. Fort Sevchenko – Bautino 11 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Fort Sevchenko – Bautino 16 %
2. Орал 24 %
3. Atyraū 26 %
4. Ақтөбе 30 %
5. Kyzylorda 32 %
6. Shymkent 45 %
7. Qostanay 47 %
8. Kokshetau Airport 71 %
9. Астана 79 %
10. อัลมาตี 86 %
11. Қарағанды 89 %
12. Петропавл 93 %