รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ลาว

อุณหภูมิต่ำสุด

1. พิบูลมังสาหาร 28 °C
2. เวียงจันทน์ 29 °C
3. ไกสอน พมวิหาน 31 °C