รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga -7 °C
2. Kaunas -8 °C
วิลนีอุส -8 °C
4. เชาเล -9 °C

ลมแรงจัด

1. เชาเล 29 km/h
วิลนีอุส 29 km/h
3. Palanga 23 km/h
4. Kaunas 22 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. เชาเล -9 °C
วิลนีอุส -9 °C
3. Kaunas -8 °C
4. Palanga -7 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kaunas 79 %
วิลนีอุส 79 %
3. เชาเล 85 %
4. Palanga 86 %