รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. วิลนีอุส 20 °C
2. Palanga 17 °C
3. เชาเล 14 °C
4. Kaunas 13 °C

ลมแรงจัด

1. วิลนีอุส 72 km/h
2. เชาเล 11 km/h
Palanga 11 km/h
4. Kaunas 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kaunas 13 °C
2. เชาเล 14 °C
3. วิลนีอุส 17 °C
Palanga 17 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. วิลนีอุส 56 %
2. Palanga 68 %
3. เชาเล 88 %
4. Kaunas 94 %