รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga -2 °C
2. เชาเล -3 °C
Kaunas -3 °C
วิลนีอุส -3 °C

ลมแรงจัด

1. Palanga 4 km/h
เชาเล 4 km/h
วิลนีอุส 4 km/h
4. Kaunas 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. เชาเล -3 °C
Kaunas -3 °C
วิลนีอุส -3 °C
4. Palanga -2 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. เชาเล 74 %
2. Kaunas 86 %
วิลนีอุส 86 %
4. Palanga 100 %