รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. เชาเล 2 °C
Kaunas 2 °C
3. วิลนีอุส 0 °C
4. Palanga -1 °C

ลมแรงจัด

1. เชาเล 13 km/h
2. วิลนีอุส 7 km/h
3. Palanga 4 km/h
4. Kaunas 2 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Palanga -2 °C
2. วิลนีอุส 0 °C
3. เชาเล 1 °C
4. Kaunas 2 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kaunas 87 %
2. Palanga 100 %
เชาเล 100 %
วิลนีอุส 100 %