รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 15 °C
2. วิลนีอุส 13 °C
3. เชาเล 11 °C
Kaunas 11 °C

ลมแรงจัด

1. Kaunas 14 km/h
2. Palanga 11 km/h
เชาเล 11 km/h
วิลนีอุส 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. เชาเล 11 °C
Kaunas 11 °C
3. วิลนีอุส 13 °C
4. Palanga 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Palanga 29 %
2. วิลนีอุส 33 %
3. Kaunas 37 %
4. เชาเล 40 %