รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. วิลนีอุส 17 °C
2. Palanga 15 °C
3. Kaunas 13 °C
4. เชาเล 12 °C

ลมแรงจัด

1. Palanga 43 km/h
2. วิลนีอุส 22 km/h
3. Kaunas 20 km/h
4. เชาเล 16 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. เชาเล 12 °C
2. Kaunas 13 °C
วิลนีอุส 13 °C
4. Palanga 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Palanga 65 %
2. วิลนีอุส 83 %
3. Kaunas 91 %
4. เชาเล 94 %