รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 16 °C
2. เชาเล 13 °C
Kaunas 13 °C
วิลนีอุส 13 °C

ลมแรงจัด

1. วิลนีอุส 13 km/h
2. เชาเล 11 km/h
3. Palanga 7 km/h
4. Kaunas 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. เชาเล 13 °C
Kaunas 13 °C
วิลนีอุส 13 °C
4. Palanga 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Palanga 75 %
2. Kaunas 91 %
3. วิลนีอุส 94 %
4. เชาเล 100 %