รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 20 °C
2. เชาเล 15 °C
3. Kaunas 14 °C
วิลนีอุส 14 °C

ลมแรงจัด

1. วิลนีอุส 22 km/h
2. เชาเล 11 km/h
Kaunas 11 km/h
4. Palanga 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. เชาเล 14 °C
Kaunas 14 °C
วิลนีอุส 14 °C
4. Palanga 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Palanga 71 %
2. เชาเล 88 %
Kaunas 88 %
4. วิลนีอุส 94 %