รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 6 °C
2. เชาเล 2 °C
3. Kaunas 1 °C
4. วิลนีอุส 0 °C

ลมแรงจัด

1. วิลนีอุส 23 km/h
2. เชาเล 22 km/h
3. Palanga 18 km/h
4. Kaunas 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. วิลนีอุส 0 °C
2. Kaunas 1 °C
3. เชาเล 2 °C
4. Palanga 6 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Palanga 93 %
Kaunas 93 %
วิลนีอุส 93 %
4. เชาเล 100 %