รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 25 °C
2. เชาเล 23 °C
3. Kaunas 21 °C
วิลนีอุส 21 °C

ลมแรงจัด

1. Palanga 14 km/h
วิลนีอุส 14 km/h
3. เชาเล 13 km/h
4. Kaunas 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kaunas 21 °C
วิลนีอุส 21 °C
3. เชาเล 22 °C
4. Palanga 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Palanga 57 %
2. เชาเล 71 %
3. Kaunas 88 %
วิลนีอุส 88 %