รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 1 °C
2. Kaunas -3 °C
3. วิลนีอุส -4 °C
เชาเล -4 °C

ลมแรงจัด

1. Kaunas 25 km/h
2. วิลนีอุส 18 km/h
3. เชาเล 14 km/h
4. Palanga 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. วิลนีอุส -4 °C
เชาเล -4 °C
3. Kaunas -3 °C
4. Palanga 1 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Palanga 75 %
2. Kaunas 86 %
วิลนีอุส 86 %
4. เชาเล 93 %