รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลิทัวเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Palanga 18 °C
2. เชาเล 17 °C
Kaunas 17 °C
วิลนีอุส 17 °C

ลมแรงจัด

1. เชาเล 22 km/h
Kaunas 22 km/h
3. Palanga 18 km/h
4. วิลนีอุส 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. เชาเล 17 °C
Kaunas 17 °C
วิลนีอุส 17 °C
4. Palanga 18 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kaunas 59 %
2. Palanga 64 %
3. เชาเล 68 %
วิลนีอุส 68 %