รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ริกา 10 °C
2. Ventspils 9 °C
3. Liepaja 8 °C

ลมแรงจัด

1. ริกา 5 km/h
2. Ventspils 4 km/h
3. Liepaja 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Liepaja 8 °C
2. Ventspils 9 °C
3. ริกา 10 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ริกา 93 %
2. Ventspils 100 %
Liepaja 100 %