รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Liepaja 3 °C
ริกา 3 °C
3. Ventspils 2 °C

ลมแรงจัด

1. ริกา 25 km/h
2. Liepaja 18 km/h
3. Ventspils 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ventspils 2 °C
2. Liepaja 3 °C
ริกา 3 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ริกา 93 %
2. Ventspils 100 %
Liepaja 100 %