รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ventspils 19 °C
2. Liepaja 18 °C
3. ริกา 17 °C

ลมแรงจัด

1. Ventspils 22 km/h
ริกา 22 km/h
3. Liepaja 16 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ริกา 17 °C
2. Liepaja 18 °C
3. Ventspils 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ริกา 72 %
2. Liepaja 73 %
3. Ventspils 76 %