รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ventspils -11 °C
ริกา -11 °C
3. Liepaja -14 °C

ลมแรงจัด

1. ริกา 14 km/h
2. Ventspils 9 km/h
3. Liepaja 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Liepaja -15 °C
2. Ventspils -11 °C
ริกา -11 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ริกา 78 %
2. Ventspils 82 %
3. Liepaja 92 %