รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ริกา 12 °C
2. Liepaja 11 °C
3. Ventspils 10 °C

ลมแรงจัด

1. ริกา 16 km/h
2. Ventspils 14 km/h
3. Liepaja 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ventspils 8 °C
2. Liepaja 10 °C
ริกา 10 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ริกา 70 %
2. Ventspils 90 %
Liepaja 90 %