รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Liepaja 3 °C
2. Ventspils 2 °C
ริกา 2 °C

ลมแรงจัด

1. Ventspils 0 km/h
Liepaja 0 km/h
ริกา 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ventspils 1 °C
2. ริกา 2 °C
3. Liepaja 3 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ventspils 100 %
Liepaja 100 %
ริกา 100 %