รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Liepaja 16 °C
ริกา 16 °C
3. Ventspils 15 °C

ลมแรงจัด

1. Liepaja 32 km/h
2. Ventspils 25 km/h
3. ริกา 16 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ventspils 15 °C
2. Liepaja 16 °C
ริกา 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Liepaja 82 %
2. Ventspils 88 %
ริกา 88 %