รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศลัตเวีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Liepaja 15 °C
2. ริกา 14 °C
3. Ventspils 11 °C

ลมแรงจัด

1. ริกา 43 km/h
2. Ventspils 22 km/h
3. Liepaja 20 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ventspils 11 °C
2. ริกา 12 °C
3. Liepaja 14 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Liepaja 75 %
2. ริกา 77 %
3. Ventspils 94 %