รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kwajalein 30 °C
2. Majuro Atoll 27 °C
Majuro 27 °C

ลมแรงจัด

1. Majuro 36 km/h
2. Majuro Atoll 14 km/h
3. Kwajalein 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Majuro Atoll 27 °C
Majuro 27 °C
3. Kwajalein 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kwajalein 77 %
2. Majuro Atoll 84 %
Majuro 84 %