รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

ลมแรงจัด

1. Kwajalein 43 km/h
2. Majuro 18 km/h
3. Majuro Atoll 14 km/h