รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Majuro 28 °C
2. Majuro Atoll 27 °C
Kwajalein 27 °C

ลมแรงจัด

1. Majuro 32 km/h
2. Kwajalein 28 km/h
3. Majuro Atoll 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Majuro Atoll 27 °C
Kwajalein 27 °C
3. Majuro 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kwajalein 67 %
2. Majuro Atoll 70 %
3. Majuro 84 %