รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Saipan / Marianas 27 °C
2. Tinian Island 26 °C
3. Rota / Mariana 25 °C

ลมแรงจัด

1. Tinian Island 7 km/h
2. Rota / Mariana 5 km/h
3. Saipan / Marianas 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Rota / Mariana 25 °C
2. Tinian Island 26 °C
3. Saipan / Marianas 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tinian Island 89 %
2. Rota / Mariana 94 %
Saipan / Marianas 94 %