รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Saipan / Marianas 30 °C
2. Tinian Island 29 °C
3. Rota / Mariana 28 °C

ลมแรงจัด

1. Rota / Mariana 40 km/h
2. Tinian Island 32 km/h
3. Saipan / Marianas 29 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Rota / Mariana 28 °C
2. Tinian Island 29 °C
3. Saipan / Marianas 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Saipan / Marianas 62 %
2. Rota / Mariana 66 %
Tinian Island 66 %