รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโมซัมบิก

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pemba 24 °C
2. Beira 22 °C
3. Quelimane 21 °C
4. Nampula 20 °C
5. Chimoio 18 °C
Inhambane 18 °C
7. Maputo 17 °C

ลมแรงจัด

1. Pemba 22 km/h
2. Chimoio 18 km/h
3. Quelimane 11 km/h
4. Maputo 7 km/h
Nampula 7 km/h
6. Inhambane 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Maputo 17 °C
2. Chimoio 18 °C
Inhambane 18 °C
4. Nampula 20 °C
5. Quelimane 21 °C
6. Beira 22 °C
7. Pemba 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Nampula 68 %
2. Beira 69 %
3. Maputo 72 %
4. Chimoio 73 %
5. Pemba 74 %
6. Quelimane 78 %
7. Inhambane 88 %