รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mariental 40 °C
2. Keetmanshoop 39 °C
3. Windhoek 33 °C
4. Okaukuejo 32 °C
Rundu 32 °C
6. Ondangwa 31 °C
Otjiwarongo 31 °C
Windhoek 31 °C
Windhoek Eros 31 °C
10. Grootfontein 30 °C
11. Lüderitz 25 °C
12. Walvis Bay 22 °C

ลมแรงจัด

1. Windhoek Eros 32 km/h
2. Lüderitz 25 km/h
3. Rundu 14 km/h
Walvis Bay 14 km/h
5. Mariental 11 km/h
Windhoek 11 km/h
Windhoek 11 km/h
8. Ondangwa 7 km/h
Otjiwarongo 7 km/h
Grootfontein 7 km/h
11. Okaukuejo 0 km/h
Keetmanshoop 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Walvis Bay 22 °C
2. Lüderitz 25 °C
3. Grootfontein 30 °C
4. Ondangwa 31 °C
Otjiwarongo 31 °C
Windhoek 31 °C
Windhoek Eros 31 °C
8. Okaukuejo 32 °C
Rundu 32 °C
10. Windhoek 33 °C
11. Keetmanshoop 39 °C
12. Mariental 40 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Keetmanshoop 9 %
2. Mariental 12 %
3. Windhoek 19 %
4. Windhoek 21 %
Windhoek Eros 21 %
6. Rundu 34 %
7. Okaukuejo 36 %
8. Otjiwarongo 38 %
9. Ondangwa 43 %
Grootfontein 43 %
11. Lüderitz 54 %
12. Walvis Bay 60 %