รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mariental 22 °C
2. Windhoek 21 °C
3. Windhoek Eros 20 °C
Ondangwa 20 °C
Okaukuejo 20 °C
6. Keetmanshoop 19 °C
Otjiwarongo 19 °C
Grootfontein 19 °C
9. Windhoek 18 °C
10. Walvis Bay 12 °C

ลมแรงจัด

1. Windhoek Eros 11 km/h
Ondangwa 11 km/h
Walvis Bay 11 km/h
4. Mariental 7 km/h
Windhoek 7 km/h
6. Okaukuejo 4 km/h
Otjiwarongo 4 km/h
8. Keetmanshoop 0 km/h
Grootfontein 0 km/h
Windhoek 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Walvis Bay 12 °C
2. Windhoek 18 °C
3. Keetmanshoop 19 °C
Otjiwarongo 19 °C
Grootfontein 19 °C
6. Windhoek Eros 20 °C
Ondangwa 20 °C
Okaukuejo 20 °C
9. Windhoek 21 °C
10. Mariental 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Windhoek Eros 15 %
2. Windhoek 20 %
3. Windhoek 22 %
4. Mariental 23 %
5. Keetmanshoop 24 %
6. Okaukuejo 28 %
7. Otjiwarongo 30 %
8. Ondangwa 40 %
9. Grootfontein 49 %
10. Walvis Bay 94 %