รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Okaukuejo 34 °C
2. Otjiwarongo 33 °C
3. Rundu 32 °C
Mariental 32 °C
5. Grootfontein 30 °C
Windhoek Eros 30 °C
7. Windhoek 29 °C
Keetmanshoop 29 °C
9. Windhoek 28 °C
10. Lüderitz 27 °C
11. Walvis Bay 20 °C

ลมแรงจัด

1. Lüderitz 32 km/h
2. Walvis Bay 14 km/h
3. Windhoek 11 km/h
Windhoek Eros 11 km/h
Keetmanshoop 11 km/h
6. Otjiwarongo 7 km/h
Grootfontein 7 km/h
Rundu 7 km/h
Windhoek 7 km/h
Mariental 7 km/h
11. Okaukuejo 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Walvis Bay 20 °C
2. Lüderitz 27 °C
3. Windhoek 28 °C
4. Windhoek 29 °C
Keetmanshoop 29 °C
6. Grootfontein 30 °C
Windhoek Eros 30 °C
8. Rundu 32 °C
Mariental 32 °C
10. Otjiwarongo 33 °C
11. Okaukuejo 34 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mariental 7 %
2. Windhoek Eros 10 %
3. Keetmanshoop 11 %
4. Otjiwarongo 12 %
Windhoek 12 %
Windhoek 12 %
7. Okaukuejo 19 %
8. Grootfontein 33 %
9. Rundu 34 %
10. Lüderitz 42 %
11. Walvis Bay 56 %