รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mariental 33 °C
2. Keetmanshoop 27 °C
3. Windhoek Eros 26 °C
4. Grootfontein 25 °C
5. Windhoek 24 °C
Windhoek 24 °C
7. Otjiwarongo 19 °C
Lüderitz 19 °C

ลมแรงจัด

1. Lüderitz 36 km/h
2. Mariental 29 km/h
3. Keetmanshoop 25 km/h
4. Windhoek 18 km/h
Windhoek Eros 18 km/h
6. Otjiwarongo 7 km/h
Windhoek 7 km/h
8. Grootfontein 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Otjiwarongo 19 °C
Lüderitz 19 °C
3. Windhoek 24 °C
Windhoek 24 °C
5. Grootfontein 25 °C
6. Windhoek Eros 26 °C
7. Keetmanshoop 27 °C
8. Mariental 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mariental 12 %
2. Keetmanshoop 23 %
3. Windhoek 27 %
4. Windhoek Eros 39 %
5. Windhoek 47 %
6. Grootfontein 69 %
7. Lüderitz 78 %
8. Otjiwarongo 88 %