รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Walvis Bay 16 °C
2. Windhoek 13 °C
3. Keetmanshoop 11 °C
4. Windhoek 5 °C

ลมแรงจัด

1. Windhoek 11 km/h
2. Windhoek 7 km/h
Keetmanshoop 7 km/h
4. Walvis Bay 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Windhoek 5 °C
2. Keetmanshoop 11 °C
3. Windhoek 13 °C
4. Walvis Bay 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Windhoek 16 %
2. Windhoek 22 %
3. Keetmanshoop 62 %
4. Walvis Bay 72 %