รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ondangwa 17 °C
2. Otjiwarongo 14 °C
Windhoek 14 °C
4. Okaukuejo 13 °C
Lüderitz 13 °C
6. Grootfontein 12 °C
Rundu 12 °C
8. Windhoek 9 °C
Windhoek Eros 9 °C
10. Mariental 8 °C
Keetmanshoop 8 °C
12. Walvis Bay 7 °C

ลมแรงจัด

1. Lüderitz 29 km/h
2. Grootfontein 18 km/h
Keetmanshoop 18 km/h
4. Walvis Bay 11 km/h
5. Ondangwa 7 km/h
Windhoek 7 km/h
Windhoek 7 km/h
8. Mariental 4 km/h
Otjiwarongo 4 km/h
Rundu 4 km/h
11. Okaukuejo 0 km/h
Windhoek Eros 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Walvis Bay 7 °C
2. Mariental 8 °C
Keetmanshoop 8 °C
4. Windhoek 9 °C
Windhoek Eros 9 °C
6. Grootfontein 12 °C
Rundu 12 °C
8. Okaukuejo 13 °C
Lüderitz 13 °C
10. Otjiwarongo 14 °C
Windhoek 14 °C
12. Ondangwa 17 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Otjiwarongo 24 %
2. Okaukuejo 26 %
Windhoek 26 %
4. Ondangwa 27 %
Windhoek 27 %
6. Mariental 29 %
7. Windhoek Eros 34 %
8. Rundu 50 %
9. Lüderitz 62 %
10. Keetmanshoop 66 %
11. Grootfontein 71 %
12. Walvis Bay 100 %