รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Grootfontein 16 °C
Windhoek Eros 16 °C
3. Windhoek 13 °C

ลมแรงจัด

1. Windhoek Eros 11 km/h
2. Grootfontein 7 km/h
3. Windhoek 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Windhoek 13 °C
2. Grootfontein 16 °C
Windhoek Eros 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Windhoek Eros 29 %
2. Windhoek 35 %
3. Grootfontein 51 %