รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Keetmanshoop 38 °C
2. Mariental 37 °C
Ondangwa 37 °C
4. Okaukuejo 36 °C
5. Otjiwarongo 33 °C
Grootfontein 33 °C
Windhoek 33 °C
Windhoek Eros 33 °C
9. Windhoek 32 °C
10. Lüderitz 28 °C
11. Walvis Bay 25 °C

ลมแรงจัด

1. Windhoek Eros 43 km/h
Okaukuejo 43 km/h
3. Lüderitz 32 km/h
4. Walvis Bay 22 km/h
5. Otjiwarongo 18 km/h
Grootfontein 18 km/h
7. Windhoek 14 km/h
Ondangwa 14 km/h
Keetmanshoop 14 km/h
10. Mariental 11 km/h
Windhoek 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Walvis Bay 25 °C
2. Lüderitz 28 °C
3. Windhoek 32 °C
4. Otjiwarongo 33 °C
Grootfontein 33 °C
Windhoek 33 °C
Windhoek Eros 33 °C
8. Okaukuejo 36 °C
9. Mariental 37 °C
Ondangwa 37 °C
11. Keetmanshoop 38 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Okaukuejo 10 %
2. Ondangwa 11 %
3. Windhoek 12 %
Windhoek Eros 12 %
Keetmanshoop 12 %
6. Mariental 13 %
7. Otjiwarongo 15 %
8. Windhoek 16 %
9. Grootfontein 20 %
10. Lüderitz 48 %
11. Walvis Bay 65 %