รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Walvis Bay 34 °C
Lüderitz 34 °C
3. Ondangwa 27 °C
4. Okaukuejo 25 °C
5. Keetmanshoop 24 °C
6. Gobabis 23 °C
7. Windhoek 21 °C
Windhoek 21 °C
Windhoek Eros 21 °C
10. Rundu 12 °C

ลมแรงจัด

1. Okaukuejo 32 km/h
2. Lüderitz 25 km/h
Walvis Bay 25 km/h
Windhoek 25 km/h
5. Grootfontein 18 km/h
Windhoek 18 km/h
Ondangwa 18 km/h
8. Windhoek Eros 14 km/h
Gobabis 14 km/h
10. Keetmanshoop 11 km/h
Rundu 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Rundu 12 °C
2. Windhoek 21 °C
Windhoek 21 °C
Windhoek Eros 21 °C
5. Gobabis 23 °C
6. Keetmanshoop 24 °C
7. Okaukuejo 25 °C
8. Ondangwa 27 °C
9. Walvis Bay 34 °C
Lüderitz 34 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Walvis Bay 11 %
Lüderitz 11 %
3. Windhoek Eros 13 %
4. Rundu 14 %
5. Keetmanshoop 16 %
6. Gobabis 17 %
7. Windhoek 18 %
Ondangwa 18 %
9. Okaukuejo 19 %
10. Windhoek 20 %