รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Rundu 24 °C
Otjiwarongo 24 °C
3. Windhoek 23 °C
Okaukuejo 23 °C
5. Mariental 22 °C
6. Keetmanshoop 21 °C
7. Lüderitz 17 °C
8. Windhoek 16 °C
9. Grootfontein 15 °C
10. Walvis Bay 14 °C

ลมแรงจัด

1. Lüderitz 22 km/h
2. Walvis Bay 14 km/h
3. Windhoek 11 km/h
4. Rundu 7 km/h
Windhoek 7 km/h
Okaukuejo 7 km/h
Keetmanshoop 7 km/h
Otjiwarongo 7 km/h
9. Grootfontein 4 km/h
10. Mariental 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Walvis Bay 14 °C
2. Grootfontein 15 °C
3. Windhoek 16 °C
4. Lüderitz 17 °C
5. Keetmanshoop 21 °C
6. Mariental 22 °C
7. Windhoek 23 °C
Okaukuejo 23 °C
9. Rundu 24 °C
Otjiwarongo 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Otjiwarongo 9 %
2. Rundu 10 %
3. Windhoek 11 %
Windhoek 11 %
5. Okaukuejo 12 %
Keetmanshoop 12 %
Mariental 12 %
8. Grootfontein 23 %
9. Lüderitz 32 %
10. Walvis Bay 77 %