รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนามิเบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ondangwa 40 °C
2. Keetmanshoop 37 °C
3. Grootfontein 36 °C
Windhoek 36 °C
5. Windhoek 34 °C
Windhoek Eros 34 °C
7. Walvis Bay 21 °C

ลมแรงจัด

1. Ondangwa 29 km/h
2. Walvis Bay 14 km/h
3. Grootfontein 11 km/h
Windhoek 11 km/h
Windhoek Eros 11 km/h
Keetmanshoop 11 km/h
7. Windhoek 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Walvis Bay 21 °C
2. Windhoek 34 °C
Windhoek Eros 34 °C
4. Grootfontein 36 °C
Windhoek 36 °C
6. Keetmanshoop 37 °C
7. Ondangwa 40 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Keetmanshoop 7 %
2. Windhoek 8 %
Windhoek Eros 8 %
4. Windhoek 9 %
5. Ondangwa 12 %
6. Grootfontein 24 %
7. Walvis Bay 60 %