รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Zinder 30 °C
2. Niamey 28 °C
3. Tahoua 25 °C

ลมแรงจัด

1. Zinder 7 km/h
Tahoua 7 km/h
Niamey 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Tahoua 25 °C
2. Niamey 28 °C
3. Zinder 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Zinder 59 %
2. Niamey 70 %
3. Tahoua 74 %