รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Maradi 35 °C
Zinder 35 °C
3. Agadez 34 °C
Tahoua 34 °C
5. Niamey 31 °C

ลมแรงจัด

1. Tahoua 22 km/h
Niamey 22 km/h
3. Agadez 14 km/h
4. Maradi 11 km/h
Zinder 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Niamey 31 °C
2. Agadez 34 °C
Tahoua 34 °C
4. Maradi 35 °C
Zinder 35 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Agadez 20 %
2. Zinder 23 %
3. Tahoua 32 %
Maradi 32 %
5. Niamey 40 %