รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Niamey 37 °C
2. Agadez 36 °C
3. Maradi 35 °C
4. Zinder 34 °C
5. Tahoua 29 °C

ลมแรงจัด

1. Niamey 22 km/h
2. Agadez 18 km/h
3. Zinder 11 km/h
Tahoua 11 km/h
5. Maradi 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Tahoua 29 °C
2. Zinder 34 °C
3. Maradi 35 °C
4. Agadez 36 °C
5. Niamey 37 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Niamey 31 %
2. Agadez 37 %
3. Maradi 44 %
Zinder 44 %
5. Tahoua 55 %