รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไนเจอร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tahoua 33 °C
2. Agadez 31 °C
Niamey 31 °C
4. Zinder 30 °C
5. Maradi 29 °C

ลมแรงจัด

1. Agadez 25 km/h
2. Tahoua 14 km/h
3. Maradi 7 km/h
4. Niamey 4 km/h
5. Zinder 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Maradi 29 °C
2. Zinder 30 °C
3. Agadez 31 °C
Niamey 31 °C
5. Tahoua 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tahoua 17 %
2. Niamey 18 %
3. Agadez 19 %
4. Zinder 25 %
5. Maradi 31 %