รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไนจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Abuja 25 °C
Ilorin 25 °C
ลากอส 25 °C
4. Kano 24 °C
Port Harcourt 24 °C

ลมแรงจัด

1. Ilorin 18 km/h
2. Kano 14 km/h
3. Abuja 11 km/h
4. ลากอส 4 km/h
5. Port Harcourt 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Kano 24 °C
Port Harcourt 24 °C
3. Abuja 25 °C
Ilorin 25 °C
ลากอส 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Abuja 79 %
2. Kano 83 %
3. Ilorin 89 %
4. ลากอส 94 %
5. Port Harcourt 100 %