รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไนจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ลากอส 25 °C
2. Kano 24 °C
3. Port Harcourt 22 °C

ลมแรงจัด

1. Kano 11 km/h
2. ลากอส 4 km/h
3. Port Harcourt 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Port Harcourt 22 °C
2. Kano 24 °C
3. ลากอส 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kano 83 %
2. ลากอส 94 %
3. Port Harcourt 100 %