รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไนจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ลากอส 28 °C
Port Harcourt 28 °C
3. Abuja 26 °C

ลมแรงจัด

1. Kano 14 km/h
2. ลากอส 11 km/h
Abuja 11 km/h
4. Port Harcourt 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Abuja 26 °C
2. ลากอส 28 °C
Port Harcourt 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Abuja 70 %
2. ลากอส 74 %
3. Port Harcourt 79 %