รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไนจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kano 33 °C
2. Abuja 32 °C
3. ลากอส 29 °C
4. Ibadan 28 °C
Calabar 28 °C
6. Port Harcourt 27 °C

ลมแรงจัด

1. Abuja 14 km/h
2. Ibadan 11 km/h
3. Kano 7 km/h
ลากอส 7 km/h
5. Port Harcourt 0 km/h
Calabar 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Port Harcourt 27 °C
2. Ibadan 28 °C
Calabar 28 °C
4. ลากอส 29 °C
5. Abuja 32 °C
6. Kano 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kano 23 %
2. Abuja 56 %
3. ลากอส 84 %
Ibadan 84 %
Calabar 84 %
6. Port Harcourt 89 %