รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศไนจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Abuja 33 °C
2. ลากอส 31 °C
3. Port Harcourt 30 °C
4. Kano 29 °C
5. Jos 26 °C

ลมแรงจัด

1. Kano 14 km/h
Jos 14 km/h
3. ลากอส 7 km/h
Abuja 7 km/h
5. Port Harcourt 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Jos 26 °C
2. Kano 29 °C
3. Port Harcourt 30 °C
4. ลากอส 31 °C
5. Abuja 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Jos 20 %
2. Kano 33 %
3. Abuja 34 %
4. ลากอส 75 %
Port Harcourt 75 %