รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิการากัว

อุณหภูมิสูงสุด

1. Juigalpa 32 °C
มานากัว 32 °C
3. Rivas 30 °C
4. Puerto Cabezas 29 °C
Chinandega 29 °C
6. Bluefields 28 °C
7. San Rafael del Norte 23.2 °C
8. Jinotega 23 °C

ลมแรงจัด

1. San Rafael del Norte 27 km/h
2. Puerto Cabezas 22 km/h
3. มานากัว 14 km/h
4. Jinotega 11 km/h
5. Rivas 7 km/h
Juigalpa 7 km/h
Chinandega 7 km/h
Bluefields 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. San Rafael del Norte 22.7 °C
2. Jinotega 23 °C
3. Bluefields 28 °C
4. Puerto Cabezas 29 °C
Chinandega 29 °C
6. Rivas 30 °C
7. Juigalpa 32 °C
มานากัว 32 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. มานากัว 49 %
2. Juigalpa 56 %
3. Chinandega 58 %
4. Rivas 62 %
5. San Rafael del Norte 66 %
6. Jinotega 69 %
7. Bluefields 74 %
8. Puerto Cabezas 84 %