รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิการากัว

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chinandega 31 °C
2. มานากัว 30 °C
3. Rivas 29 °C
4. Juigalpa 28 °C
5. Bluefields 27 °C
Puerto Cabezas 27 °C
7. Jinotega 19 °C
8. San Rafael del Norte 17.3 °C

ลมแรงจัด

1. มานากัว 43 km/h
2. San Rafael del Norte 24 km/h
3. Rivas 22 km/h
Jinotega 22 km/h
5. Bluefields 14 km/h
6. Juigalpa 11 km/h
Puerto Cabezas 11 km/h
8. Chinandega 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. San Rafael del Norte 16.8 °C
2. Jinotega 19 °C
3. Bluefields 27 °C
Puerto Cabezas 27 °C
5. Juigalpa 28 °C
6. Rivas 29 °C
7. มานากัว 30 °C
8. Chinandega 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Chinandega 49 %
2. มานากัว 55 %
Rivas 55 %
4. Juigalpa 66 %
5. Bluefields 74 %
6. Jinotega 83 %
7. Puerto Cabezas 89 %
8. San Rafael del Norte 98 %