รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเนเธอร์แลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Beek 22 °C
2. Eindhoven 21 °C
3. Volkel 20 °C
4. Heijen 19.8 °C
5. Woensdrecht 19 °C
Gilze Rijen 19 °C
7. Domburg 18.2 °C
8. ร็อตเตอร์ดัม 18 °C
9. De Kooy 17 °C
อัมสเตอร์ดัม 17 °C
Lelystad 17 °C
Deelen 17 °C

ลมแรงจัด

1. Gilze Rijen 40 km/h
2. Domburg 35 km/h
Vlieland 35 km/h
4. Eindhoven 28 km/h
5. ร็อตเตอร์ดัม 25 km/h
6. Heijen 23 km/h
Woensdrecht 23 km/h
8. Beek 22 km/h
อัมสเตอร์ดัม 22 km/h
Lelystad 22 km/h
Volkel 22 km/h
12. De Kooy 21 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Vlieland 13 °C
Leeuwarden 13 °C
3. Eelde 14 °C
4. De Kooy 16 °C
5. อัมสเตอร์ดัม 17 °C
Lelystad 17 °C
Deelen 17 °C
8. Domburg 17.8 °C
9. ร็อตเตอร์ดัม 18 °C
Gilze Rijen 18 °C
11. Woensdrecht 19 °C
Volkel 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Beek 60 %
2. Eindhoven 73 %
3. Volkel 81 %
4. Woensdrecht 83 %
5. Heijen 84 %
Gilze Rijen 84 %
7. ร็อตเตอร์ดัม 88 %
8. Domburg 89 %
9. Eelde 94 %
อัมสเตอร์ดัม 94 %
Leeuwarden 94 %
12. Lelystad 97 %