รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gisborne 14 °C
2. Auckland 13 °C
Ohakea 13 °C
Chatham Island 13 °C
Paraparaumu 13 °C
Wellington 13 °C
7. Tauranga 12 °C
Whenuapai 12 °C
9. Rotorua 11 °C
New Plymouth 11 °C
11. Hokitika 8 °C
12. Christchurch 7 °C

ลมแรงจัด

1. Queenstown 50 km/h
2. New Plymouth 36 km/h
3. Paraparaumu 29 km/h
Wellington 29 km/h
5. Invercargill 25 km/h
6. Christchurch 22 km/h
Rotorua 22 km/h
8. Auckland 18 km/h
Ohakea 18 km/h
10. Tauranga 11 km/h
Dunedin 11 km/h
Chatham Island 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Queenstown 4 °C
2. Invercargill 6 °C
Dunedin 6 °C
4. Christchurch 7 °C
5. Hokitika 8 °C
6. Rotorua 11 °C
New Plymouth 11 °C
8. Tauranga 12 °C
Whenuapai 12 °C
10. Auckland 13 °C
Ohakea 13 °C
Chatham Island 13 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gisborne 72 %
Paraparaumu 72 %
Wellington 72 %
4. Ohakea 77 %
Chatham Island 77 %
6. Hokitika 81 %
Queenstown 81 %
Invercargill 81 %
9. Tauranga 82 %
Rotorua 82 %
11. New Plymouth 87 %
12. Christchurch 93 %