รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Auckland 10 °C
2. Ohakea 9 °C
Whenuapai 9 °C
Tauranga 9 °C
5. Gisborne 7 °C
Paraparaumu 7 °C
Wellington 7 °C
8. Rotorua 5 °C
Invercargill 5 °C
New Plymouth 5 °C
Chatham Island 5 °C
Hokitika 5 °C

ลมแรงจัด

1. Gisborne 14 km/h
2. Queenstown 11 km/h
Invercargill 11 km/h
New Plymouth 11 km/h
Ohakea 11 km/h
6. Rotorua 7 km/h
Dunedin 7 km/h
Chatham Island 7 km/h
Paraparaumu 7 km/h
Wellington 7 km/h
Hokitika 7 km/h
12. Whenuapai 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dunedin -1 °C
2. Queenstown 0 °C
3. Christchurch 1 °C
4. Rotorua 5 °C
Invercargill 5 °C
New Plymouth 5 °C
Chatham Island 5 °C
Hokitika 5 °C
9. Gisborne 7 °C
Paraparaumu 7 °C
Whenuapai 7 °C
Wellington 7 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Invercargill 81 %
2. Queenstown 86 %
3. Gisborne 87 %
4. Ohakea 93 %
Chatham Island 93 %
Paraparaumu 93 %
Wellington 93 %
8. Rotorua 100 %
New Plymouth 100 %
Dunedin 100 %
Whenuapai 100 %
Auckland 100 %