รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dunedin 26 °C
2. Whenuapai 23 °C
Auckland 23 °C
Ohakea 23 °C
5. Invercargill 22 °C
Tauranga 22 °C
Paraparaumu 22 °C
Wellington 22 °C
9. Queenstown 21 °C
Rotorua 21 °C
Chatham Island 21 °C
Gisborne 21 °C

ลมแรงจัด

1. Paraparaumu 29 km/h
Wellington 29 km/h
3. Auckland 22 km/h
Rotorua 22 km/h
Chatham Island 22 km/h
Christchurch 22 km/h
7. Whenuapai 18 km/h
8. Invercargill 14 km/h
New Plymouth 14 km/h
Ohakea 14 km/h
11. Queenstown 11 km/h
Tauranga 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Hokitika 20 °C
2. Queenstown 21 °C
Rotorua 21 °C
Chatham Island 21 °C
Gisborne 21 °C
New Plymouth 21 °C
Christchurch 21 °C
8. Invercargill 22 °C
Tauranga 22 °C
Paraparaumu 22 °C
Wellington 22 °C
12. Whenuapai 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Dunedin 42 %
2. Auckland 53 %
3. Queenstown 56 %
4. Ohakea 57 %
Paraparaumu 57 %
Wellington 57 %
7. Christchurch 60 %
8. Whenuapai 61 %
9. New Plymouth 64 %
10. Tauranga 65 %
11. Invercargill 69 %
12. Rotorua 73 %