รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Auckland 15 °C
2. Wellington 10 °C
3. Christchurch 9 °C

ลมแรงจัด

1. Wellington 43 km/h
2. Christchurch 32 km/h
3. Auckland 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Christchurch 9 °C
2. Wellington 10 °C
3. Auckland 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Christchurch 66 %
2. Auckland 72 %
3. Wellington 76 %