รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Auckland 21 °C
Tauranga 21 °C
Ohakea 21 °C
4. Whenuapai 20 °C
Rotorua 20 °C
Christchurch 20 °C
7. Queenstown 19 °C
Gisborne 19 °C
New Plymouth 19 °C
10. Chatham Island 18 °C
11. Paraparaumu 17 °C
Wellington 17 °C

ลมแรงจัด

1. Chatham Island 18 km/h
2. Wellington 16 km/h
3. Invercargill 14 km/h
Tauranga 14 km/h
New Plymouth 14 km/h
Paraparaumu 14 km/h
7. Auckland 13 km/h
Christchurch 13 km/h
9. Queenstown 11 km/h
Rotorua 11 km/h
Gisborne 11 km/h
Hokitika 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Invercargill 14 °C
2. Dunedin 15 °C
3. Paraparaumu 17 °C
Wellington 17 °C
Hokitika 17 °C
6. Chatham Island 18 °C
7. Queenstown 19 °C
Gisborne 19 °C
New Plymouth 19 °C
Christchurch 19 °C
11. Whenuapai 20 °C
Rotorua 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ohakea 53 %
2. Whenuapai 60 %
3. Tauranga 64 %
Gisborne 64 %
5. Auckland 65 %
6. Christchurch 66 %
7. Queenstown 68 %
Paraparaumu 68 %
Wellington 68 %
10. Rotorua 73 %
Chatham Island 73 %
12. New Plymouth 78 %