รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Chatham Island 23 °C
2. Dunedin 22 °C
Christchurch 22 °C
4. Gisborne 20 °C
5. Auckland 18 °C
Tauranga 18 °C
Ohakea 18 °C
8. Whenuapai 17 °C
Queenstown 17 °C
10. Invercargill 14 °C
Rotorua 14 °C
New Plymouth 14 °C

ลมแรงจัด

1. Paraparaumu 68 km/h
Wellington 68 km/h
3. Dunedin 61 km/h
4. Ohakea 54 km/h
5. Whenuapai 36 km/h
Queenstown 36 km/h
7. Auckland 25 km/h
Tauranga 25 km/h
Gisborne 25 km/h
10. Invercargill 22 km/h
Rotorua 22 km/h
Chatham Island 22 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Invercargill 14 °C
Rotorua 14 °C
New Plymouth 14 °C
Paraparaumu 14 °C
Wellington 14 °C
Hokitika 14 °C
7. Whenuapai 17 °C
Queenstown 17 °C
9. Auckland 18 °C
Tauranga 18 °C
Ohakea 18 °C
12. Gisborne 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Dunedin 31 %
2. Chatham Island 44 %
3. Queenstown 45 %
4. Christchurch 50 %
5. Gisborne 56 %
6. Ohakea 59 %
7. Auckland 64 %
Tauranga 64 %
9. Invercargill 67 %
10. Whenuapai 72 %
11. Rotorua 82 %
12. New Plymouth 94 %