รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Auckland 12 °C
2. Wellington 10 °C
3. Christchurch 6 °C

ลมแรงจัด

1. Wellington 11 km/h
2. Christchurch 9 km/h
3. Auckland 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Christchurch 6 °C
2. Wellington 10 °C
3. Auckland 11 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Wellington 82 %
2. Auckland 85 %
3. Christchurch 100 %