รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gisborne 28 °C
2. Christchurch 27 °C
Chatham Island 27 °C
4. Tauranga 26 °C
5. Rotorua 25 °C
6. Whenuapai 23 °C
Auckland 23 °C
8. New Plymouth 22 °C
Ohakea 22 °C
10. Invercargill 21 °C
Paraparaumu 21 °C
Wellington 21 °C

ลมแรงจัด

1. Paraparaumu 58 km/h
Wellington 58 km/h
3. Ohakea 25 km/h
4. Christchurch 22 km/h
Gisborne 22 km/h
Whenuapai 22 km/h
Auckland 22 km/h
8. Tauranga 18 km/h
Rotorua 18 km/h
Queenstown 18 km/h
Dunedin 18 km/h
Chatham Island 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Hokitika 15 °C
2. Queenstown 17 °C
3. Dunedin 20 °C
4. Invercargill 21 °C
Paraparaumu 21 °C
Wellington 21 °C
7. New Plymouth 22 °C
Ohakea 22 °C
9. Whenuapai 23 °C
Auckland 23 °C
11. Rotorua 25 °C
12. Tauranga 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Christchurch 51 %
2. Gisborne 58 %
3. Tauranga 61 %
Rotorua 61 %
5. Chatham Island 66 %
6. Paraparaumu 69 %
Wellington 69 %
8. New Plymouth 73 %
Ohakea 73 %
Whenuapai 73 %
Auckland 73 %
12. Invercargill 83 %