รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. New Plymouth 13 °C
2. Auckland 12 °C
Paraparaumu 12 °C
Whenuapai 12 °C
Wellington 12 °C
6. Tauranga 11 °C
7. Ohakea 10 °C
8. Rotorua 9 °C
Gisborne 9 °C
10. Hokitika 7 °C
11. Chatham Island 5 °C
12. Christchurch 3 °C

ลมแรงจัด

1. New Plymouth 29 km/h
Paraparaumu 29 km/h
Wellington 29 km/h
4. Tauranga 25 km/h
5. Hokitika 22 km/h
Ohakea 22 km/h
7. Auckland 18 km/h
Whenuapai 18 km/h
9. Rotorua 14 km/h
Gisborne 14 km/h
11. Queenstown 7 km/h
Invercargill 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dunedin 0 °C
2. Queenstown 2 °C
Invercargill 2 °C
4. Christchurch 3 °C
5. Chatham Island 5 °C
6. Hokitika 7 °C
7. Rotorua 9 °C
Gisborne 9 °C
9. Ohakea 10 °C
10. Tauranga 11 °C
11. Auckland 12 °C
Paraparaumu 12 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Paraparaumu 67 %
Wellington 67 %
3. Gisborne 81 %
4. Auckland 82 %
Tauranga 82 %
New Plymouth 82 %
Whenuapai 82 %
8. Rotorua 87 %
Ohakea 87 %
Chatham Island 87 %
11. Hokitika 93 %
12. Christchurch 100 %