รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gisborne 30 °C
2. Whenuapai 27 °C
Queenstown 27 °C
Auckland 27 °C
Chatham Island 27 °C
6. Ohakea 26 °C
7. Tauranga 25 °C
8. Rotorua 24 °C
Wellington 24 °C
10. New Plymouth 23 °C
Paraparaumu 23 °C
Hokitika 23 °C

ลมแรงจัด

1. Paraparaumu 29 km/h
2. Wellington 27 km/h
3. Chatham Island 22 km/h
4. Whenuapai 18 km/h
Auckland 18 km/h
Tauranga 18 km/h
Hokitika 18 km/h
8. Queenstown 14 km/h
Dunedin 14 km/h
Rotorua 14 km/h
Gisborne 14 km/h
New Plymouth 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dunedin 17 °C
2. Christchurch 21 °C
3. Invercargill 22 °C
4. New Plymouth 23 °C
Paraparaumu 23 °C
Wellington 23 °C
Hokitika 23 °C
8. Rotorua 24 °C
9. Tauranga 25 °C
10. Ohakea 26 °C
11. Whenuapai 27 °C
Queenstown 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Queenstown 34 %
2. Gisborne 49 %
3. Invercargill 57 %
4. Ohakea 58 %
5. Whenuapai 62 %
Auckland 62 %
Chatham Island 62 %
8. Wellington 69 %
9. Paraparaumu 73 %
10. Tauranga 74 %
11. Christchurch 76 %
12. Rotorua 78 %