รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศนิวซีแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gisborne 17 °C
Chatham Island 17 °C
3. Tauranga 15 °C
Paraparaumu 15 °C
Whenuapai 15 °C
Wellington 15 °C
Auckland 15 °C
Hokitika 15 °C
9. Ohakea 14 °C
10. Christchurch 13 °C
11. Rotorua 12 °C
12. New Plymouth 10 °C

ลมแรงจัด

1. Paraparaumu 23 km/h
Wellington 23 km/h
3. Hokitika 18 km/h
4. Christchurch 16 km/h
5. Gisborne 14 km/h
Invercargill 14 km/h
7. Rotorua 11 km/h
8. New Plymouth 9 km/h
9. Queenstown 7 km/h
Dunedin 7 km/h
Ohakea 7 km/h
Chatham Island 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Invercargill 8 °C
2. Queenstown 9 °C
New Plymouth 9 °C
4. Dunedin 10 °C
5. Rotorua 12 °C
6. Christchurch 13 °C
7. Tauranga 14 °C
Ohakea 14 °C
9. Paraparaumu 15 °C
Whenuapai 15 °C
Wellington 15 °C
Auckland 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gisborne 72 %
2. Chatham Island 80 %
3. Paraparaumu 82 %
Whenuapai 82 %
Wellington 82 %
Auckland 82 %
7. Tauranga 85 %
Christchurch 85 %
9. Ohakea 88 %
10. Queenstown 93 %
Invercargill 93 %
New Plymouth 93 %