รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Suhar 36 °C
2. Muscat 34 °C
3. صلالة 30 °C

ลมแรงจัด

1. Muscat 29 km/h
2. صلالة 22 km/h
3. Suhar 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. صلالة 30 °C
2. Muscat 34 °C
3. Suhar 36 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Suhar 64 %
2. Muscat 75 %
3. صلالة 79 %