รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. صلالة 22 °C
2. Muscat 21 °C
3. Suhar 18 °C

ลมแรงจัด

1. Suhar 11 km/h
2. صلالة 4 km/h
Muscat 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Suhar 18 °C
2. Muscat 21 °C
3. صلالة 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Suhar 56 %
2. صلالة 65 %
3. Muscat 88 %