รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Suhar 37 °C
2. Muscat 35 °C
3. صلالة 29 °C

อุณหภูมิต่ำสุด

1. صلالة 29 °C
2. Muscat 35 °C
3. Suhar 37 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Muscat 39 %
2. Suhar 40 %
3. صلالة 79 %