รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. صلالة 24 °C
2. Suhar 23 °C
Muscat 23 °C

ลมแรงจัด

1. Suhar 18 km/h
2. Muscat 14 km/h
صلالة 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Suhar 23 °C
Muscat 23 °C
3. صلالة 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Suhar 47 %
2. صلالة 57 %
3. Muscat 65 %