รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Suhar 30 °C
2. صلالة 29 °C
3. Muscat 28 °C

ลมแรงจัด

1. Muscat 25 km/h
2. صلالة 18 km/h
3. Suhar 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Muscat 28 °C
2. صلالة 29 °C
3. Suhar 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Suhar 29 %
2. Muscat 58 %
3. صلالة 70 %