รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Suhar 36 °C
2. Muscat 35 °C
3. صلالة 27 °C

ลมแรงจัด

1. Muscat 25 km/h
2. صلالة 18 km/h
3. Suhar 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. صلالة 27 °C
2. Muscat 35 °C
3. Suhar 36 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Suhar 60 %
2. Muscat 71 %
3. صلالة 89 %