รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Muscat 33 °C
2. Suhar 32 °C
3. صلالة 28 °C

ลมแรงจัด

1. Suhar 4 km/h
Muscat 4 km/h
صلالة 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. صلالة 28 °C
2. Suhar 32 °C
3. Muscat 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Suhar 26 %
2. Muscat 34 %
3. صلالة 62 %