รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Suhar 37 °C
2. Muscat 34 °C
3. صلالة 26 °C

ลมแรงจัด

1. صلالة 11 km/h
2. Muscat 7 km/h
3. Suhar 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. صلالة 26 °C
2. Muscat 34 °C
3. Suhar 37 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Suhar 27 %
2. Muscat 41 %
3. صلالة 89 %