รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Suhar 40 °C
Muscat 40 °C
3. صلالة 28 °C

ลมแรงจัด

1. Suhar 29 km/h
2. Muscat 22 km/h
3. صلالة 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. صلالة 28 °C
2. Suhar 40 °C
Muscat 40 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Suhar 13 %
2. Muscat 19 %
3. صلالة 66 %