รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. صلالة 27 °C
2. Suhar 26 °C
Muscat 26 °C

ลมแรงจัด

1. Muscat 18 km/h
2. Suhar 14 km/h
3. صلالة 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Suhar 26 °C
Muscat 26 °C
3. صلالة 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. صلالة 62 %
2. Suhar 70 %
3. Muscat 79 %