รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. صلالة 29 °C
Muscat 29 °C
3. Suhar 28 °C

ลมแรงจัด

1. صلالة 18 km/h
2. Suhar 14 km/h
Muscat 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Suhar 28 °C
2. صلالة 29 °C
Muscat 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Suhar 62 %
2. Muscat 66 %
3. صلالة 70 %