รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tocumen (Panama) 30 °C
David 30 °C
3. ปานามาซิตี 28 °C

ลมแรงจัด

1. Tocumen (Panama) 14 km/h
David 14 km/h
ปานามาซิตี 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ปานามาซิตี 28 °C
2. Tocumen (Panama) 30 °C
David 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tocumen (Panama) 75 %
David 75 %
3. ปานามาซิตี 84 %