รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. ปานามาซิตี 27 °C
2. Tocumen (Panama) 26 °C
3. David 24 °C

ลมแรงจัด

1. David 11 km/h
ปานามาซิตี 11 km/h
3. Tocumen (Panama) 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. David 24 °C
2. Tocumen (Panama) 26 °C
3. ปานามาซิตี 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ปานามาซิตี 89 %
2. Tocumen (Panama) 94 %
3. David 100 %