รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. David 25 °C
2. Tocumen (Panama) 23 °C
ปานามาซิตี 23 °C

ลมแรงจัด

1. Tocumen (Panama) 7 km/h
2. David 4 km/h
ปานามาซิตี 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Tocumen (Panama) 23 °C
ปานามาซิตี 23 °C
3. David 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tocumen (Panama) 94 %
David 94 %
3. ปานามาซิตี 100 %