รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. ปานามาซิตี 26 °C
2. Tocumen (Panama) 24 °C
3. David 22 °C

ลมแรงจัด

1. ปานามาซิตี 11 km/h
2. Tocumen (Panama) 7 km/h
David 7 km/h
4. Bocas Del Toro 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. David 22 °C
2. Tocumen (Panama) 24 °C
3. ปานามาซิตี 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ปานามาซิตี 84 %
2. Tocumen (Panama) 100 %
David 100 %