รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. David 35 °C
2. Tocumen (Panama) 27 °C
3. ปานามาซิตี 26 °C

ลมแรงจัด

1. David 50 km/h
2. Bocas Del Toro 14 km/h
ปานามาซิตี 14 km/h
4. Tocumen (Panama) 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ปานามาซิตี 26 °C
2. Tocumen (Panama) 27 °C
3. David 35 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. David 30 %
2. ปานามาซิตี 89 %
3. Tocumen (Panama) 94 %