รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. ปานามาซิตี 25 °C
2. Tocumen (Panama) 24 °C
David 24 °C

ลมแรงจัด

1. ปานามาซิตี 7 km/h
David 7 km/h
3. Bocas Del Toro 0 km/h
Tocumen (Panama) 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Tocumen (Panama) 24 °C
David 24 °C
3. ปานามาซิตี 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tocumen (Panama) 94 %
David 94 %
ปานามาซิตี 94 %