รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. ปานามาซิตี 26 °C
2. Tocumen (Panama) 25 °C
David 25 °C

ลมแรงจัด

1. Bocas Del Toro 11 km/h
David 11 km/h
3. Tocumen (Panama) 7 km/h
ปานามาซิตี 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Tocumen (Panama) 25 °C
David 25 °C
3. ปานามาซิตี 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. David 89 %
2. Tocumen (Panama) 94 %
ปานามาซิตี 94 %