รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปานามา

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tocumen (Panama) 26 °C
ปานามาซิตี 26 °C
3. David 25 °C

ลมแรงจัด

1. ปานามาซิตี 14 km/h
2. Tocumen (Panama) 11 km/h
3. David 4 km/h
4. Bocas Del Toro 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. David 25 °C
2. Tocumen (Panama) 26 °C
ปานามาซิตี 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tocumen (Panama) 74 %
2. David 79 %
ปานามาซิตี 79 %