รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pucallpa 26 °C
2. Tumbes 22 °C
Iquitos 22 °C
4. Chiclayo 17 °C
Trujillo 17 °C
6. Pisco 16 °C
7. Tacna 13 °C
8. Arequipa 11 °C
9. Cuzco 10 °C

ลมแรงจัด

1. Iquitos 58 km/h
2. Chiclayo 14 km/h
Pisco 14 km/h
4. Arequipa 11 km/h
5. Trujillo 7 km/h
Pucallpa 7 km/h
Cuzco 7 km/h
Tumbes 7 km/h
Tacna 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Cuzco 10 °C
2. Arequipa 11 °C
3. Tacna 13 °C
4. Pisco 16 °C
5. Chiclayo 17 °C
Trujillo 17 °C
7. Tumbes 22 °C
Iquitos 22 °C
9. Pucallpa 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Arequipa 12 %
2. Cuzco 57 %
3. Tumbes 78 %
4. Pisco 82 %
5. Chiclayo 88 %
Trujillo 88 %
Tacna 88 %
8. Pucallpa 89 %
9. Iquitos 94 %