รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pucallpa 24 °C
Iquitos 24 °C
3. Puerto Maldona 23 °C
4. Chiclayo 19 °C
5. Trujillo 18 °C
6. Tacna 16 °C
7. Pisco 14 °C
8. Cajamarca 12 °C
Ayacucho 12 °C
10. Arequipa 11 °C
11. Cuzco 8 °C
12. Juliaca 6 °C

ลมแรงจัด

1. Chiclayo 22 km/h
2. Trujillo 14 km/h
3. Cuzco 9 km/h
4. Pucallpa 7 km/h
Tacna 7 km/h
Puerto Maldona 7 km/h
Ayacucho 7 km/h
Pisco 7 km/h
9. Cajamarca 4 km/h
Arequipa 4 km/h
11. Juliaca 0 km/h
Iquitos 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Cuzco 5 °C
2. Juliaca 6 °C
3. Cuzco 7 °C
4. Arequipa 11 °C
5. Cajamarca 12 °C
Ayacucho 12 °C
7. Pisco 14 °C
8. Tacna 16 °C
9. Trujillo 18 °C
10. Chiclayo 19 °C
11. Puerto Maldona 23 °C
12. Pucallpa 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Arequipa 37 %
2. Cuzco 65 %
3. Tacna 77 %
4. Juliaca 81 %
5. Cuzco 84 %
6. Chiclayo 88 %
Pisco 88 %
8. Trujillo 94 %
Pucallpa 94 %
Puerto Maldona 94 %
Ayacucho 94 %
Iquitos 94 %