รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tumbes 26 °C
2. Iquitos 25 °C
Pucallpa 25 °C
4. Tarapoto 23 °C
5. Chiclayo 21 °C
Pisco 21 °C
7. Trujillo 20 °C
8. Tacna 19 °C
9. Arequipa 13 °C
10. Cuzco 11 °C
11. Juliaca 7 °C

ลมแรงจัด

1. Chiclayo 18 km/h
2. Tumbes 14 km/h
Pisco 14 km/h
4. Trujillo 11 km/h
5. Pucallpa 7 km/h
Arequipa 7 km/h
Tacna 7 km/h
8. Juliaca 4 km/h
9. Iquitos 0 km/h
Tarapoto 0 km/h
Cuzco 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Juliaca 7 °C
2. Cuzco 11 °C
3. Arequipa 13 °C
4. Tacna 19 °C
5. Trujillo 20 °C
6. Chiclayo 21 °C
Pisco 21 °C
8. Tarapoto 23 °C
9. Iquitos 25 °C
Pucallpa 25 °C
11. Tumbes 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Arequipa 62 %
2. Pisco 73 %
3. Tumbes 74 %
4. Cuzco 76 %
5. Tacna 83 %
6. Juliaca 87 %
7. Chiclayo 88 %
Trujillo 88 %
9. Iquitos 94 %
Tarapoto 94 %
Pucallpa 94 %