รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Iquitos 25 °C
Pucallpa 25 °C
3. Chiclayo 17 °C
Trujillo 17 °C
5. Pisco 16 °C
6. Arequipa 12 °C
7. Tacna 11 °C
8. Cuzco 6 °C

ลมแรงจัด

1. Chiclayo 14 km/h
Arequipa 14 km/h
3. Pisco 11 km/h
4. Trujillo 7 km/h
Tacna 7 km/h
6. Iquitos 4 km/h
Pucallpa 4 km/h
8. Cuzco 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Cuzco 6 °C
2. Tacna 11 °C
3. Arequipa 12 °C
4. Pisco 16 °C
5. Chiclayo 17 °C
Trujillo 17 °C
7. Iquitos 25 °C
Pucallpa 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Arequipa 11 %
2. Cuzco 56 %
3. Pisco 82 %
4. Tacna 87 %
5. Chiclayo 88 %
Trujillo 88 %
7. Pucallpa 89 %
8. Iquitos 94 %