รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pucallpa 24 °C
2. Iquitos 23 °C
Puerto Maldona 23 °C
4. Chiclayo 16 °C
Trujillo 16 °C
6. Ayacucho 15 °C
7. Pisco 13 °C
8. Cuzco 11 °C
Cajamarca 11 °C
Tacna 11 °C
11. Cuzco 8 °C
Arequipa 8 °C

ลมแรงจัด

1. Chiclayo 22 km/h
2. Trujillo 14 km/h
3. Cuzco 7 km/h
Pisco 7 km/h
Tacna 7 km/h
Ayacucho 7 km/h
7. Iquitos 4 km/h
Cajamarca 4 km/h
Juliaca 4 km/h
Arequipa 4 km/h
Pucallpa 4 km/h
Puerto Maldona 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Juliaca 1 °C
2. Cuzco 8 °C
Arequipa 8 °C
4. Cuzco 10 °C
5. Cajamarca 11 °C
Tacna 11 °C
7. Pisco 13 °C
8. Ayacucho 15 °C
9. Chiclayo 16 °C
Trujillo 16 °C
11. Iquitos 23 °C
Puerto Maldona 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Arequipa 34 %
2. Juliaca 47 %
3. Ayacucho 51 %
4. Cuzco 64 %
5. Cuzco 87 %
Tacna 87 %
7. Chiclayo 88 %
Pisco 88 %
Trujillo 88 %
10. Pucallpa 89 %
11. Iquitos 94 %
Cajamarca 94 %