รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tumbes 26 °C
2. Pucallpa 25 °C
3. Tarapoto 23 °C
4. Chiclayo 21 °C
Pisco 21 °C
6. Trujillo 19 °C
Tacna 19 °C
8. Arequipa 14 °C
9. Cuzco 11 °C
10. Juliaca 6 °C

ลมแรงจัด

1. Chiclayo 29 km/h
2. Pisco 25 km/h
3. Trujillo 14 km/h
Juliaca 14 km/h
5. Tacna 11 km/h
6. Tumbes 7 km/h
Pucallpa 7 km/h
8. Cuzco 5 km/h
9. Arequipa 4 km/h
10. Iquitos 0 km/h
Tarapoto 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Juliaca 6 °C
2. Cuzco 11 °C
3. Arequipa 14 °C
4. Trujillo 19 °C
Tacna 19 °C
6. Chiclayo 21 °C
Pisco 21 °C
8. Tarapoto 23 °C
9. Pucallpa 25 °C
10. Tumbes 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tacna 68 %
2. Cuzco 71 %
3. Arequipa 72 %
4. Tumbes 79 %
5. Chiclayo 83 %
Pisco 83 %
7. Juliaca 87 %
8. Pucallpa 89 %
9. Tarapoto 94 %
Trujillo 94 %