รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Puerto Maldona 33 °C
2. Tarapoto 31 °C
Juanjui 31 °C
Pucallpa 31 °C
5. Yurimaguas 30 °C
6. Tingo Maria 29 °C
7. Iquitos 25 °C
8. Talara 23 °C
9. Tumbes 22 °C
10. Ayacucho 21 °C
11. Chiclayo 20 °C
12. Pisco 19 °C

ลมแรงจัด

1. Talara 25 km/h
2. Chiclayo 18 km/h
Pisco 18 km/h
Juliaca 18 km/h
5. Tumbes 14 km/h
Trujillo 14 km/h
Arequipa 14 km/h
8. Puerto Maldona 11 km/h
Cuzco 11 km/h
Cajamarca 11 km/h
Tacna 11 km/h
12. Iquitos 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Cuzco 13 °C
2. Cuzco 17 °C
Juliaca 17 °C
4. Cajamarca 18 °C
Tacna 18 °C
6. Pisco 19 °C
Trujillo 19 °C
Arequipa 19 °C
9. Chiclayo 20 °C
10. Ayacucho 21 °C
11. Tumbes 22 °C
12. Talara 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Arequipa 22 %
2. Cuzco 27 %
Juliaca 27 %
4. Cajamarca 45 %
5. Ayacucho 49 %
6. Puerto Maldona 53 %
7. Cuzco 54 %
8. Tingo Maria 58 %
9. Tarapoto 59 %
10. Juanjui 66 %
Pucallpa 66 %
12. Pisco 68 %