รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tarapoto 25 °C
Pucallpa 25 °C
Tumbes 25 °C
4. Chiclayo 24 °C
Iquitos 24 °C
6. Trujillo 22 °C
7. Pisco 21 °C
8. Tacna 20 °C
9. Arequipa 13 °C
10. Cuzco 11 °C
Juliaca 11 °C

ลมแรงจัด

1. Chiclayo 25 km/h
2. Trujillo 22 km/h
3. Pisco 18 km/h
4. Juliaca 14 km/h
5. Arequipa 11 km/h
6. Tarapoto 7 km/h
Iquitos 7 km/h
8. Pucallpa 4 km/h
Tacna 4 km/h
10. Tumbes 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Cuzco 11 °C
Juliaca 11 °C
3. Arequipa 13 °C
4. Tacna 20 °C
5. Pisco 21 °C
6. Trujillo 22 °C
7. Chiclayo 24 °C
Iquitos 24 °C
9. Tarapoto 25 °C
Pucallpa 25 °C
Tumbes 25 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Juliaca 66 %
2. Tacna 68 %
3. Cuzco 71 %
4. Chiclayo 78 %
5. Arequipa 82 %
6. Trujillo 83 %
Tumbes 83 %
8. Pisco 88 %
9. Tarapoto 89 %
Pucallpa 89 %
11. Iquitos 94 %