รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเปรู

อุณหภูมิสูงสุด

1. Pucallpa 29 °C
2. Yurimaguas 28 °C
3. Tarapoto 27 °C
4. Puerto Maldona 24 °C
5. Tumbes 23 °C
Iquitos 23 °C
7. Talara 19 °C
8. Pisco 18 °C
Chiclayo 18 °C
Cajamarca 18 °C
11. Trujillo 17 °C
12. Arequipa 16 °C

ลมแรงจัด

1. Chiclayo 32 km/h
2. Pisco 25 km/h
Talara 25 km/h
4. Tacna 18 km/h
Trujillo 18 km/h
6. Cuzco 11 km/h
Arequipa 11 km/h
Cajamarca 11 km/h
Pucallpa 11 km/h
Ayacucho 11 km/h
11. Tumbes 7 km/h
Iquitos 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Cuzco 11 °C
2. Ayacucho 12 °C
3. Juliaca 13 °C
4. Tacna 14 °C
5. Arequipa 16 °C
6. Cajamarca 17 °C
Trujillo 17 °C
8. Pisco 18 °C
Chiclayo 18 °C
10. Talara 19 °C
11. Tumbes 23 °C
Iquitos 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Arequipa 15 %
2. Juliaca 35 %
3. Cajamarca 54 %
4. Cuzco 66 %
5. Pucallpa 70 %
6. Pisco 77 %
7. Yurimaguas 79 %
Tarapoto 79 %
9. Tacna 82 %
10. Tumbes 83 %
Talara 83 %
Chiclayo 83 %