รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปาปัวนิวกินี

ลมแรงจัด

1. Port Moresby 18 km/h
2. Nadzab 7 km/h
3. Mount Hagen 0 km/h