รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปาปัวนิวกินี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Nadzab 33 °C
2. Port Moresby 32 °C
3. Mount Hagen 24 °C

ลมแรงจัด

1. Port Moresby 25 km/h
2. Nadzab 14 km/h
3. Mount Hagen 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Mount Hagen 24 °C
2. Port Moresby 32 °C
3. Nadzab 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Nadzab 49 %
2. Port Moresby 59 %
3. Mount Hagen 69 %