รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปาปัวนิวกินี

ลมแรงจัด

1. Mount Hagen 22 km/h
2. Nadzab 18 km/h
Port Moresby 18 km/h