รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปาปัวนิวกินี

อุณหภูมิสูงสุด

1. Nadzab 30 °C
2. Port Moresby 27 °C
3. Mount Hagen 22 °C

ลมแรงจัด

1. Port Moresby 43 km/h
2. Nadzab 36 km/h
3. Mount Hagen 32 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Mount Hagen 22 °C
2. Port Moresby 27 °C
3. Nadzab 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Nadzab 59 %
2. Mount Hagen 69 %
3. Port Moresby 70 %