รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปาปัวนิวกินี

ลมแรงจัด

1. Port Moresby 29 km/h
2. Mount Hagen 11 km/h
3. Nadzab 0 km/h