รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Dumaguete 30 °C
2. Davao 29 °C
3. Romblon 28 °C
Masbate 28 °C
Puerto Princesa City 28 °C
Zamboanga 28 °C
7. Olongapo City / Subic Bay 27 °C
8. มะนิลา 26 °C
9. Angeles 25 °C
10. Laoag 24 °C

ลมแรงจัด

1. Dumaguete 36 km/h
2. Masbate 25 km/h
3. Davao 22 km/h
4. Puerto Princesa City 18 km/h
5. Olongapo City / Subic Bay 14 km/h
6. Romblon 11 km/h
Laoag 11 km/h
มะนิลา 11 km/h
9. Zamboanga 7 km/h
10. Angeles 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Laoag 24 °C
2. Angeles 25 °C
3. มะนิลา 26 °C
4. Olongapo City / Subic Bay 27 °C
5. Romblon 28 °C
Masbate 28 °C
Puerto Princesa City 28 °C
Zamboanga 28 °C
9. Davao 29 °C
10. Dumaguete 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Dumaguete 70 %
Davao 70 %
3. Masbate 74 %
Puerto Princesa City 74 %
Zamboanga 74 %
6. Romblon 79 %
Olongapo City / Subic Bay 79 %
8. Angeles 94 %
มะนิลา 94 %
10. Laoag 100 %