รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศฟิลิปปินส์

อุณหภูมิสูงสุด

1. มะนิลา 28 °C
Puerto Princesa City 28 °C
3. Laoag 27 °C
Zamboanga 27 °C
Angeles 27 °C
Dumaguete 27 °C
7. Olongapo City / Subic Bay 26 °C
Masbate 26 °C
9. Davao 25 °C

ลมแรงจัด

1. มะนิลา 11 km/h
Masbate 11 km/h
3. Puerto Princesa City 7 km/h
Dumaguete 7 km/h
5. Davao 4 km/h
Laoag 4 km/h
Zamboanga 4 km/h
Angeles 4 km/h
Olongapo City / Subic Bay 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Davao 25 °C
2. Olongapo City / Subic Bay 26 °C
Masbate 26 °C
4. Laoag 27 °C
Zamboanga 27 °C
Angeles 27 °C
Dumaguete 27 °C
8. มะนิลา 28 °C
Puerto Princesa City 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Angeles 70 %
2. มะนิลา 74 %
Masbate 74 %
4. Olongapo City / Subic Bay 79 %
Puerto Princesa City 79 %
6. Dumaguete 84 %
7. Laoag 89 %
Zamboanga 89 %
9. Davao 100 %