รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Multan 39 °C
2. لاھور 38 °C
3. อิสลามาบัด 34 °C
4. การาจี 32 °C
5. پشاور 28 °C

ลมแรงจัด

1. پشاور 32 km/h
2. Nawabshah 25 km/h
อิสลามาบัด 25 km/h
4. การาจี 13 km/h
5. لاھور 7 km/h
6. Multan 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. پشاور 28 °C
2. การาจี 32 °C
3. อิสลามาบัด 33 °C
4. Multan 38 °C
لاھور 38 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. لاھور 34 %
2. อิสลามาบัด 36 %
3. Multan 40 %
4. پشاور 48 %
5. การาจี 63 %