รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Multan 29 °C
Nawabshah 29 °C
การาจี 29 °C
4. پشاور 26 °C
لاھور 26 °C

ลมแรงจัด

1. پشاور 11 km/h
Multan 11 km/h
3. لاھور 9 km/h
4. Nawabshah 7 km/h
การาจี 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. پشاور 26 °C
لاھور 26 °C
3. Multan 29 °C
Nawabshah 29 °C
การาจี 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Nawabshah 70 %
2. การาจี 74 %
3. پشاور 84 %
لاھور 84 %
Multan 84 %