รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. การาจี 23 °C
2. Nawabshah 20 °C
3. Multan 17 °C
4. لاھور 15 °C
5. อิสลามาบัด 14 °C
6. پشاور 12 °C

ลมแรงจัด

1. การาจี 9 km/h
2. پشاور 7 km/h
อิสลามาบัด 7 km/h
4. لاھور 4 km/h
Nawabshah 4 km/h
6. Multan 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. پشاور 12 °C
2. อิสลามาบัด 14 °C
لاھور 14 °C
4. Multan 17 °C
5. Nawabshah 20 °C
6. การาจี 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Nawabshah 56 %
2. لاھور 77 %
Multan 77 %
4. การาจี 78 %
5. پشاور 88 %
อิสลามาบัด 88 %