รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. การาจี 22 °C
2. Nawabshah 14 °C
3. پشاور 12 °C
อิสลามาบัด 12 °C
Multan 12 °C

ลมแรงจัด

1. لاھور 11 km/h
Multan 11 km/h
3. پشاور 7 km/h
อิสลามาบัด 7 km/h
การาจี 7 km/h
6. Nawabshah 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. پشاور 12 °C
อิสลามาบัด 12 °C
Multan 12 °C
4. Nawabshah 14 °C
5. การาจี 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. การาจี 35 %
2. Nawabshah 67 %
3. پشاور 88 %
4. อิสลามาบัด 94 %
Multan 94 %