รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปากีสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. การาจี 27 °C
2. لاھور 26 °C
3. Nawabshah 25 °C
4. อิสลามาบัด 22 °C
5. پشاور 21 °C

ลมแรงจัด

1. อิสลามาบัด 7 km/h
Nawabshah 7 km/h
3. การาจี 4 km/h
4. پشاور 0 km/h
لاھور 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. پشاور 21 °C
2. อิสลามาบัด 22 °C
3. لاھور 25 °C
Nawabshah 25 °C
5. การาจี 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. پشاور 53 %
2. อิสลามาบัด 60 %
3. Nawabshah 61 %
4. لاھور 67 %
5. การาจี 77 %