รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโปแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wrocław 3 °C
2. Poznań 2 °C
วอร์ซอ 2 °C
Kraków 2 °C
5. Szczecin 1 °C
Zielona Góra 1 °C
Lublinek 1 °C
คะโตวิตซ 1 °C
Rzeszów 1 °C
10. กดัญสก์ -1 °C

ลมแรงจัด

1. Kraków 16 km/h
2. Wrocław 14 km/h
Rzeszów 14 km/h
4. กดัญสก์ 13 km/h
วอร์ซอ 13 km/h
Lublinek 13 km/h
7. คะโตวิตซ 11 km/h
8. Poznań 9 km/h
Zielona Góra 9 km/h
10. Szczecin 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. กดัญสก์ -2 °C
2. คะโตวิตซ 0 °C
3. Szczecin 1 °C
Zielona Góra 1 °C
Lublinek 1 °C
Rzeszów 1 °C
7. Poznań 2 °C
วอร์ซอ 2 °C
Kraków 2 °C
10. Wrocław 3 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Kraków 90 %
2. Szczecin 93 %
วอร์ซอ 93 %
Wrocław 93 %
Lublinek 93 %
Rzeszów 93 %
7. กดัญสก์ 97 %
คะโตวิตซ 97 %
9. Poznań 100 %
Zielona Góra 100 %