รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโปแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. วอร์ซอ 13 °C
Rzeszów 13 °C
3. Poznań 12 °C
Zielona Góra 12 °C
Wrocław 12 °C
Lublinek 12 °C
Kraków 12 °C
8. คะโตวิตซ 11 °C
9. กดัญสก์ 10 °C
Szczecin 10 °C

ลมแรงจัด

1. Zielona Góra 25 km/h
กดัญสก์ 25 km/h
Rzeszów 25 km/h
4. Poznań 18 km/h
Lublinek 18 km/h
Kraków 18 km/h
Szczecin 18 km/h
8. Wrocław 16 km/h
คะโตวิตซ 16 km/h
10. วอร์ซอ 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Poznań 10 °C
กดัญสก์ 10 °C
Szczecin 10 °C
4. Lublinek 11 °C
คะโตวิตซ 11 °C
6. Zielona Góra 12 °C
Wrocław 12 °C
Kraków 12 °C
Rzeszów 12 °C
10. วอร์ซอ 13 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Zielona Góra 76 %
Wrocław 76 %
Szczecin 76 %
4. วอร์ซอ 82 %
กดัญสก์ 82 %
6. Poznań 88 %
7. Lublinek 91 %
Rzeszów 91 %
9. คะโตวิตซ 94 %
Kraków 94 %