รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโปแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Zielona Góra 20 °C
2. วอร์ซอ 19 °C
Kraków 19 °C
4. Poznań 18 °C
Rzeszów 18 °C
6. Wrocław 17 °C
Lublinek 17 °C
Szczecin 17 °C
9. คะโตวิตซ 16 °C
กดัญสก์ 16 °C

ลมแรงจัด

1. กดัญสก์ 31 km/h
2. Lublinek 29 km/h
3. Kraków 27 km/h
4. คะโตวิตซ 23 km/h
5. Poznań 20 km/h
Zielona Góra 20 km/h
7. วอร์ซอ 18 km/h
8. Wrocław 16 km/h
9. Szczecin 14 km/h
Rzeszów 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Wrocław 16 °C
คะโตวิตซ 16 °C
กดัญสก์ 16 °C
4. Lublinek 17 °C
Szczecin 17 °C
Rzeszów 17 °C
7. Poznań 18 °C
วอร์ซอ 18 °C
Kraków 18 °C
10. Zielona Góra 20 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Zielona Góra 35 %
2. Poznań 44 %
3. Lublinek 48 %
4. Szczecin 50 %
5. คะโตวิตซ 51 %
6. วอร์ซอ 53 %
7. Kraków 54 %
8. กดัญสก์ 55 %
9. Wrocław 62 %
Rzeszów 62 %