รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโปแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Poznań 25 °C
Wrocław 25 °C
คะโตวิตซ 25 °C
Kraków 25 °C
Rzeszów 25 °C
6. วอร์ซอ 24 °C
7. Lublinek 23 °C
8. Zielona Góra 21 °C
9. Szczecin 20 °C
10. กดัญสก์ 18 °C

ลมแรงจัด

1. Poznań 16 km/h
Wrocław 16 km/h
3. วอร์ซอ 14 km/h
4. คะโตวิตซ 13 km/h
5. Szczecin 11 km/h
6. กดัญสก์ 7 km/h
Rzeszów 7 km/h
8. Zielona Góra 4 km/h
Kraków 4 km/h
10. Lublinek 2 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. กดัญสก์ 18 °C
2. Szczecin 19 °C
3. Zielona Góra 21 °C
4. Lublinek 22 °C
5. Poznań 24 °C
วอร์ซอ 24 °C
Wrocław 24 °C
คะโตวิตซ 24 °C
Kraków 24 °C
Rzeszów 24 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. วอร์ซอ 56 %
คะโตวิตซ 56 %
3. Kraków 58 %
4. Rzeszów 63 %
5. Poznań 67 %
Wrocław 67 %
7. Lublinek 78 %
8. Szczecin 91 %
9. กดัญสก์ 94 %
Zielona Góra 94 %