รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโปแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. วอร์ซอ 18 °C
2. กดัญสก์ 15 °C
Lublinek 15 °C
4. Szczecin 14 °C
Poznań 14 °C
Rzeszów 14 °C
7. คะโตวิตซ 13 °C
8. Wrocław 12 °C
Kraków 12 °C

ลมแรงจัด

1. Wrocław 22 km/h
2. วอร์ซอ 20 km/h
3. กดัญสก์ 14 km/h
Szczecin 14 km/h
5. Lublinek 13 km/h
Kraków 13 km/h
7. Poznań 11 km/h
8. คะโตวิตซ 9 km/h
9. Rzeszów 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Wrocław 12 °C
Kraków 12 °C
3. คะโตวิตซ 13 °C
Rzeszów 13 °C
5. Szczecin 14 °C
Poznań 14 °C
7. กดัญสก์ 15 °C
Lublinek 15 °C
9. วอร์ซอ 17 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. วอร์ซอ 75 %
2. กดัญสก์ 94 %
Szczecin 94 %
Lublinek 94 %
Kraków 94 %
Rzeszów 94 %
7. คะโตวิตซ 97 %
8. Poznań 100 %
Wrocław 100 %