รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโปแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Wrocław 14 °C
วอร์ซอ 14 °C
3. Lublinek 13 °C
คะโตวิตซ 13 °C
Kraków 13 °C
กดัญสก์ 13 °C
Poznań 13 °C
8. Szczecin 12 °C
9. Rzeszów 11 °C

ลมแรงจัด

1. Wrocław 16 km/h
2. Rzeszów 13 km/h
Poznań 13 km/h
4. Lublinek 11 km/h
คะโตวิตซ 11 km/h
วอร์ซอ 11 km/h
7. กดัญสก์ 9 km/h
8. Kraków 7 km/h
Szczecin 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Rzeszów 11 °C
2. คะโตวิตซ 12 °C
Kraków 12 °C
กดัญสก์ 12 °C
Szczecin 12 °C
Poznań 12 °C
7. Wrocław 13 °C
Lublinek 13 °C
9. วอร์ซอ 14 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Wrocław 80 %
คะโตวิตซ 80 %
3. Lublinek 85 %
Kraków 85 %
Rzeszów 85 %
6. Poznań 91 %
7. Szczecin 94 %
วอร์ซอ 94 %
9. กดัญสก์ 97 %