รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโปแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Zielona Góra 7 °C
Wrocław 7 °C
Szczecin 7 °C
4. Poznań 6 °C
5. Kraków 5 °C
6. วอร์ซอ 4 °C
Lublinek 4 °C
คะโตวิตซ 4 °C
Rzeszów 4 °C
10. กดัญสก์ 3 °C

ลมแรงจัด

1. Szczecin 23 km/h
2. Poznań 22 km/h
3. Lublinek 20 km/h
Rzeszów 20 km/h
5. Wrocław 18 km/h
คะโตวิตซ 18 km/h
Kraków 18 km/h
8. กดัญสก์ 16 km/h
9. วอร์ซอ 14 km/h
Zielona Góra 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. คะโตวิตซ 3 °C
กดัญสก์ 3 °C
3. วอร์ซอ 4 °C
Lublinek 4 °C
Rzeszów 4 °C
6. Kraków 5 °C
7. Poznań 6 °C
8. Zielona Góra 7 °C
Wrocław 7 °C
Szczecin 7 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. วอร์ซอ 70 %
Wrocław 70 %
Poznań 70 %
4. Lublinek 73 %
5. Szczecin 76 %
6. Zielona Góra 81 %
Kraków 81 %
Rzeszów 81 %
9. คะโตวิตซ 84 %
10. กดัญสก์ 90 %