รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโปแลนด์

อุณหภูมิสูงสุด

1. Poznań 15 °C
Zielona Góra 15 °C
3. คะโตวิตซ 14 °C
Rzeszów 14 °C
Wrocław 14 °C
Lublinek 14 °C
7. กดัญสก์ 13 °C
Kraków 13 °C
Szczecin 13 °C
10. วอร์ซอ 12 °C

ลมแรงจัด

1. Rzeszów 25 km/h
2. คะโตวิตซ 23 km/h
Wrocław 23 km/h
4. Kraków 22 km/h
5. กดัญสก์ 20 km/h
6. Szczecin 16 km/h
Poznań 16 km/h
Zielona Góra 16 km/h
Lublinek 16 km/h
10. วอร์ซอ 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. วอร์ซอ 9 °C
2. กดัญสก์ 12 °C
3. คะโตวิตซ 13 °C
Kraków 13 °C
Szczecin 13 °C
Rzeszów 13 °C
Lublinek 13 °C
8. Poznań 14 °C
Wrocław 14 °C
10. Zielona Góra 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. กดัญสก์ 46 %
2. Rzeszów 49 %
3. Zielona Góra 51 %
4. Lublinek 55 %
5. คะโตวิตซ 57 %
Poznań 57 %
7. Wrocław 58 %
8. Kraków 60 %
9. Szczecin 70 %
10. วอร์ซอ 72 %