รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 26 °C
2. Roosevelt Roads 25 °C
3. Aquadilla 23 °C

ลมแรงจัด

1. Roosevelt Roads 29 km/h
2. San Juan 25 km/h
3. Aquadilla 18 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Aquadilla 23 °C
2. Roosevelt Roads 24 °C
3. San Juan 26 °C