รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 27 °C
Roosevelt Roads 27 °C
Aquadilla 27 °C

ลมแรงจัด

1. Roosevelt Roads 14 km/h
Aquadilla 14 km/h
3. San Juan 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. San Juan 27 °C
Roosevelt Roads 27 °C
Aquadilla 27 °C