รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 31 °C
2. Roosevelt Roads 27 °C
Aquadilla 27 °C

ลมแรงจัด

1. Roosevelt Roads 32 km/h
2. San Juan 25 km/h
3. Aquadilla 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Roosevelt Roads 27 °C
Aquadilla 27 °C
3. San Juan 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. San Juan 75 %
2. Aquadilla 89 %
3. Roosevelt Roads 97 %