รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ เปอร์โตริโก

อุณหภูมิสูงสุด

1. San Juan 27 °C
2. Roosevelt Roads 26 °C
Aquadilla 26 °C

ลมแรงจัด

1. Roosevelt Roads 11 km/h
Aquadilla 11 km/h
3. San Juan 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Roosevelt Roads 26 °C
Aquadilla 26 °C
3. San Juan 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Aquadilla 79 %
2. San Juan 84 %
3. Roosevelt Roads 89 %