รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโปรตุเกส

อุณหภูมิสูงสุด

1. Guimarães 29.9 °C
2. Beja 29 °C
3. ลิสบอน 27 °C
4. Porto 25 °C
5. Flores/Açores 24 °C
Horta/Açores 24 °C
7. Ponta Delgada 23 °C
Funchal/Madeira 23 °C
Faro 23 °C
10. Vila do Porto/Santa Maria 22 °C
Vila Baleira/Porto Santo 22 °C
12. Lajes/Terceira 21 °C

ลมแรงจัด

1. Vila Baleira/Porto Santo 29 km/h
2. Ponta Delgada 22 km/h
3. Guimarães 19 km/h
4. Vila do Porto/Santa Maria 18 km/h
5. Porto 14 km/h
Horta/Açores 14 km/h
Faro 14 km/h
8. Funchal/Madeira 13 km/h
Flores/Açores 13 km/h
10. ลิสบอน 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Vila Baleira/Porto Santo 21 °C
Lajes/Terceira 21 °C
3. Vila do Porto/Santa Maria 22 °C
Funchal/Madeira 22 °C
5. Ponta Delgada 23 °C
Faro 23 °C
7. Flores/Açores 24 °C
Horta/Açores 24 °C
9. Porto 25 °C
10. ลิสบอน 27 °C
11. Guimarães 28.2 °C
12. Beja 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Beja 45 %
2. Guimarães 49 %
3. ลิสบอน 53 %
4. Ponta Delgada 55 %
5. Horta/Açores 61 %
6. Vila do Porto/Santa Maria 63 %
7. Funchal/Madeira 67 %
8. Lajes/Terceira 69 %
9. Vila Baleira/Porto Santo 71 %
10. Porto 77 %
11. Faro 78 %
12. Flores/Açores 83 %