รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปารากวัย

อุณหภูมิสูงสุด

1. อะซุนซิออง 34 °C
2. Aeropuerto Guarany 32 °C
3. Encarnacion 28 °C

ลมแรงจัด

1. Encarnacion 25 km/h
2. อะซุนซิออง 18 km/h
3. Aeropuerto Guarany 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Encarnacion 28 °C
2. Aeropuerto Guarany 32 °C
3. อะซุนซิออง 34 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. อะซุนซิออง 56 %
2. Encarnacion 62 %
3. Aeropuerto Guarany 63 %