รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปารากวัย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Encarnacion 35 °C
อะซุนซิออง 35 °C
Aeropuerto Guarany 35 °C

ลมแรงจัด

1. Encarnacion 18 km/h
Aeropuerto Guarany 18 km/h
3. อะซุนซิออง 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Encarnacion 35 °C
อะซุนซิออง 35 °C
Aeropuerto Guarany 35 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Aeropuerto Guarany 30 %
2. Encarnacion 34 %
3. อะซุนซิออง 37 %