รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปารากวัย

อุณหภูมิสูงสุด

1. อะซุนซิออง 24 °C
2. Aeropuerto Guarany 22 °C
Encarnacion 22 °C

ลมแรงจัด

1. อะซุนซิออง 16 km/h
2. Aeropuerto Guarany 13 km/h
3. Encarnacion 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Aeropuerto Guarany 21 °C
2. Encarnacion 22 °C
3. อะซุนซิออง 23 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Encarnacion 46 %
2. อะซุนซิออง 54 %
3. Aeropuerto Guarany 69 %