รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปารากวัย

อุณหภูมิสูงสุด

1. อะซุนซิออง 27 °C
2. Aeropuerto Guarany 26 °C
3. Encarnacion 21 °C

ลมแรงจัด

1. อะซุนซิออง 11 km/h
Aeropuerto Guarany 11 km/h
Encarnacion 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Encarnacion 21 °C
2. Aeropuerto Guarany 26 °C
3. อะซุนซิออง 27 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. อะซุนซิออง 54 %
2. Aeropuerto Guarany 61 %
3. Encarnacion 83 %