รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปารากวัย

อุณหภูมิสูงสุด

1. อะซุนซิออง 30 °C
2. Aeropuerto Guarany 27 °C
3. Encarnacion 26 °C

ลมแรงจัด

1. อะซุนซิออง 14 km/h
2. Encarnacion 13 km/h
Aeropuerto Guarany 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Aeropuerto Guarany 25 °C
2. Encarnacion 26 °C
3. อะซุนซิออง 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. อะซุนซิออง 64 %
2. Encarnacion 70 %
3. Aeropuerto Guarany 77 %