รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศปารากวัย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Aeropuerto Guarany 34 °C
2. อะซุนซิออง 33 °C
3. Encarnacion 32 °C

ลมแรงจัด

1. Aeropuerto Guarany 14 km/h
2. อะซุนซิออง 7 km/h
3. Encarnacion 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Encarnacion 32 °C
2. อะซุนซิออง 33 °C
3. Aeropuerto Guarany 34 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Aeropuerto Guarany 28 %
2. อะซุนซิออง 41 %
3. Encarnacion 46 %