รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโรมาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ยาช 19 °C
2. Stânca (Ștefănești) 18 °C
Craiova 18 °C
Bacău 18 °C
5. București 16 °C
6. Kogălniceanu 15 °C
7. Tulcea 14 °C
8. Otopeni 13 °C
Arad 13 °C
10. Oradea 12 °C
Timişoara 12 °C
ซีบีอู 12 °C

ลมแรงจัด

1. Kogălniceanu 11 km/h
Timişoara 11 km/h
3. Otopeni 9 km/h
Oradea 9 km/h
5. Craiova 7 km/h
Cluj-Napoca 7 km/h
Tulcea 7 km/h
8. Satu Mare 5 km/h
ยาช 5 km/h
Bacău 5 km/h
11. Stânca (Ștefănești) 4 km/h
Arad 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Târgu-Mureş 8 °C
2. Satu Mare 10 °C
Cluj-Napoca 10 °C
Timişoara 10 °C
5. Oradea 11 °C
6. Arad 12 °C
ซีบีอู 12 °C
8. Otopeni 13 °C
9. Kogălniceanu 14 °C
Tulcea 14 °C
11. București 16 °C
Stânca (Ștefănești) 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ยาช 51 %
2. Stânca (Ștefănești) 56 %
3. Craiova 58 %
4. Timişoara 67 %
ซีบีอู 67 %
6. București 68 %
7. Oradea 69 %
Arad 69 %
9. Bacău 73 %
10. Târgu-Mureş 84 %
11. Cluj-Napoca 87 %
12. Satu Mare 88 %