รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโรมาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Kogălniceanu -2 °C
Târgu-Mureş -2 °C
Timişoara -2 °C
ซีบีอู -2 °C
5. București -3 °C
Otopeni -3 °C
Oradea -3 °C
Cluj-Napoca -3 °C
Tulcea -3 °C
10. Satu Mare -4 °C
11. Bacău -5 °C
12. ยาช -6 °C

ลมแรงจัด

1. Kogălniceanu 29 km/h
Arad 29 km/h
Tulcea 29 km/h
4. Satu Mare 25 km/h
Otopeni 25 km/h
Oradea 25 km/h
Timişoara 25 km/h
8. București 22 km/h
Cluj-Napoca 22 km/h
Bacău 22 km/h
11. Stânca (Ștefănești) 18 km/h
12. ยาช 14 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Stânca (Ștefănești) -10 °C
2. ยาช -6 °C
3. Bacău -5 °C
4. Satu Mare -4 °C
5. București -3 °C
Otopeni -3 °C
Oradea -3 °C
Cluj-Napoca -3 °C
Tulcea -3 °C
10. Kogălniceanu -2 °C
Târgu-Mureş -2 °C
Timişoara -2 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Oradea 54 %
2. Cluj-Napoca 58 %
3. Satu Mare 63 %
Timişoara 63 %
5. Bacău 73 %
6. Târgu-Mureş 74 %
ซีบีอู 74 %
8. ยาช 79 %
9. Stânca (Ștefănești) 85 %
10. Otopeni 93 %
Kogălniceanu 93 %
12. București 100 %