รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโรมาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. București 31 °C
Otopeni 31 °C
3. Craiova 30 °C
4. Kogălniceanu 26 °C
Timişoara 26 °C
6. Tulcea 25 °C
7. Satu Mare 24 °C
Oradea 24 °C
9. ซีบีอู 23 °C
Cluj-Napoca 23 °C
11. Bacău 22 °C
Arad 22 °C

ลมแรงจัด

1. Oradea 29 km/h
2. ซีบีอู 25 km/h
3. Kogălniceanu 23 km/h
Otopeni 23 km/h
5. Satu Mare 20 km/h
6. Craiova 18 km/h
7. Cluj-Napoca 16 km/h
8. București 14 km/h
9. Timişoara 13 km/h
10. Arad 11 km/h
Tulcea 11 km/h
12. Bacău 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Stânca (Ștefănești) 13 °C
2. ยาช 18 °C
3. Bacău 21 °C
Arad 21 °C
Târgu-Mureş 21 °C
6. ซีบีอู 22 °C
Cluj-Napoca 22 °C
8. Satu Mare 23 °C
Oradea 23 °C
10. Timişoara 25 °C
Tulcea 25 °C
12. Kogălniceanu 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. București 27 %
Otopeni 27 %
3. Tulcea 31 %
Craiova 31 %
5. ซีบีอู 41 %
6. Cluj-Napoca 42 %
7. Timişoara 46 %
8. Kogălniceanu 51 %
9. Oradea 52 %
10. Satu Mare 54 %
11. ยาช 59 %
Târgu-Mureş 59 %