รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโรมาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Oradea 13 °C
2. Arad 12 °C
Timişoara 12 °C
4. Tulcea 9 °C
5. Stânca (Ștefănești) 6 °C
6. Satu Mare 3 °C
7. București 2 °C
Kogălniceanu 2 °C
Bacău 2 °C
10. Otopeni 1 °C
ยาช 1 °C
Cluj-Napoca 1 °C

ลมแรงจัด

1. Oradea 58 km/h
2. Arad 32 km/h
Timişoara 32 km/h
4. ยาช 25 km/h
Tulcea 25 km/h
6. Bacău 22 km/h
7. Kogălniceanu 18 km/h
8. Satu Mare 14 km/h
Otopeni 14 km/h
Târgu-Mureş 14 km/h
11. București 7 km/h
Stânca (Ștefănești) 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Craiova -1 °C
2. Târgu-Mureş 0 °C
ซีบีอู 0 °C
4. Otopeni 1 °C
ยาช 1 °C
Cluj-Napoca 1 °C
7. București 2 °C
Kogălniceanu 2 °C
Bacău 2 °C
10. Satu Mare 3 °C
11. Stânca (Ștefănești) 6 °C
12. Tulcea 9 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tulcea 49 %
2. Oradea 51 %
3. Timişoara 58 %
4. Arad 62 %
5. București 69 %
6. Stânca (Ștefănești) 70 %
7. ยาช 80 %
8. Craiova 86 %
Cluj-Napoca 86 %
10. Satu Mare 87 %
Kogălniceanu 87 %
12. Otopeni 93 %