รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโรมาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Tulcea 19 °C
București 19 °C
3. Arad 18 °C
ยาช 18 °C
Otopeni 18 °C
6. Kogălniceanu 17 °C
7. Timişoara 16 °C
Stânca (Ștefănești) 16 °C
Craiova 16 °C
Bacău 16 °C
11. Satu Mare 15 °C
Oradea 15 °C

ลมแรงจัด

1. Stânca (Ștefănești) 16 km/h
2. Timişoara 13 km/h
3. Oradea 9 km/h
Cluj-Napoca 9 km/h
Otopeni 9 km/h
6. Arad 7 km/h
Satu Mare 7 km/h
ยาช 7 km/h
București 7 km/h
Târgu-Mureş 7 km/h
Craiova 7 km/h
Kogălniceanu 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Târgu-Mureş 13 °C
2. Satu Mare 14 °C
ซีบีอู 14 °C
4. Oradea 15 °C
Cluj-Napoca 15 °C
6. Timişoara 16 °C
Stânca (Ștefănești) 16 °C
Craiova 16 °C
Bacău 16 °C
10. Otopeni 17 °C
Kogălniceanu 17 °C
12. Arad 18 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tulcea 76 %
2. ยาช 77 %
Cluj-Napoca 77 %
4. Stânca (Ștefănești) 82 %
5. Arad 83 %
6. București 86 %
7. Satu Mare 88 %
ซีบีอู 88 %
Oradea 88 %
Craiova 88 %
11. Otopeni 91 %
Kogălniceanu 91 %