รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโรมาเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. București 21 °C
Craiova 21 °C
3. Bacău 20 °C
Timişoara 20 °C
5. Otopeni 19 °C
Oradea 19 °C
Kogălniceanu 19 °C
Tulcea 19 °C
9. ยาช 18 °C
Cluj-Napoca 18 °C
Târgu-Mureş 18 °C
Arad 18 °C

ลมแรงจัด

1. Stânca (Ștefănești) 20 km/h
2. Cluj-Napoca 16 km/h
3. Bacău 14 km/h
Tulcea 14 km/h
5. Otopeni 13 km/h
Craiova 13 km/h
ยาช 13 km/h
8. Kogălniceanu 11 km/h
9. București 9 km/h
Timişoara 9 km/h
11. Satu Mare 7 km/h
Târgu-Mureş 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Satu Mare 16 °C
Stânca (Ștefănești) 16 °C
Cluj-Napoca 16 °C
Târgu-Mureş 16 °C
5. Otopeni 18 °C
Oradea 18 °C
ยาช 18 °C
Kogălniceanu 18 °C
Arad 18 °C
Timişoara 18 °C
ซีบีอู 18 °C
Tulcea 18 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Craiova 41 %
2. Timişoara 45 %
3. Kogălniceanu 46 %
4. ยาช 49 %
5. ซีบีอู 52 %
6. Oradea 53 %
7. Cluj-Napoca 54 %
Tulcea 54 %
9. Bacău 55 %
10. Arad 56 %
11. Târgu-Mureş 62 %
12. Stânca (Ștefănești) 63 %