รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Beograd 18 °C
2. Ниш 14 °C
3. Vršac 12 °C

ลมแรงจัด

1. Beograd 7 km/h
2. Vršac 5 km/h
Ниш 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Vršac 11 °C
2. Ниш 14 °C
3. Beograd 18 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Beograd 64 %
2. Ниш 75 %
3. Vršac 82 %