รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vršac 5 °C
2. Beograd 4 °C
3. Ниш 3 °C

ลมแรงจัด

1. Beograd 9 km/h
2. Vršac 7 km/h
Ниш 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ниш 3 °C
2. Beograd 4 °C
3. Vršac 5 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Vršac 75 %
2. Beograd 78 %
3. Ниш 84 %