รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gnjilane 16.4 °C
2. Ниш 16 °C
พริชตีนา 16 °C
4. Vršac 15 °C
Beograd 15 °C

ลมแรงจัด

1. Ниш 25 km/h
2. Beograd 18 km/h
3. พริชตีนา 14 km/h
4. Vršac 11 km/h
5. Gnjilane 10 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Vršac 15 °C
Beograd 15 °C
3. Ниш 16 °C
พริชตีนา 16 °C
5. Gnjilane 16.1 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. พริชตีนา 77 %
2. Gnjilane 83 %
3. Beograd 88 %
4. Ниш 94 %
5. Vršac 100 %