รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Beograd 9 °C
2. Vršac 8 °C
3. พริชตีนา 7 °C
4. Ниш 2 °C
5. Gnjilane 0.4 °C

ลมแรงจัด

1. Vršac 47 km/h
2. Beograd 13 km/h
พริชตีนา 13 km/h
4. Gnjilane 8 km/h
5. Ниш 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Gnjilane -0.2 °C
2. Ниш 2 °C
3. พริชตีนา 5 °C
4. Vršac 7 °C
5. Beograd 8 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Beograd 64 %
2. พริชตีนา 70 %
3. Vršac 79 %
4. Ниш 93 %
Gnjilane 93 %