รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vršac 10 °C
Beograd 10 °C
Ниш 10 °C

ลมแรงจัด

1. Beograd 23 km/h
2. Ниш 5 km/h
3. Vršac 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Vršac 9 °C
Beograd 9 °C
Ниш 9 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Vršac 71 %
Ниш 71 %
3. Beograd 79 %