รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ниш 4 °C
2. Vršac 3 °C
Beograd 3 °C
4. พริชตีนา 2 °C
5. Gnjilane 1.4 °C

ลมแรงจัด

1. Beograd 9 km/h
2. Vršac 7 km/h
3. Gnjilane 6 km/h
4. พริชตีนา 5 km/h
5. Ниш 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Gnjilane -0.7 °C
2. Vršac 1 °C
พริชตีนา 1 °C
4. Beograd 2 °C
5. Ниш 4 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. พริชตีนา 67 %
2. Ниш 70 %
3. Beograd 84 %
Gnjilane 84 %
5. Vršac 90 %