รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vršac 29 °C
2. Beograd 28 °C
3. Ниш 27 °C

ลมแรงจัด

1. Beograd 18 km/h
2. Ниш 14 km/h
3. Vršac 13 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ниш 27 °C
2. Vršac 28 °C
Beograd 28 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Beograd 42 %
2. Vršac 46 %
3. Ниш 47 %