รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gnjilane 19.7 °C
2. Ниш 19 °C
3. Beograd 18 °C
4. พริชตีนา 17 °C
5. Vršac 16 °C

ลมแรงจัด

1. Gnjilane 10 km/h
2. Vršac 4 km/h
Beograd 4 km/h
Ниш 4 km/h
พริชตีนา 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Vršac 16 °C
2. Beograd 17 °C
Ниш 17 °C
พริชตีนา 17 °C
5. Gnjilane 18.7 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. พริชตีนา 48 %
Gnjilane 48 %
3. Ниш 54 %
4. Beograd 58 %
5. Vršac 70 %