รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vršac -1 °C
Beograd -1 °C
3. Ниш -2 °C

ลมแรงจัด

1. Ниш 22 km/h
2. Beograd 11 km/h
3. Vršac 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ниш -2 °C
2. Vršac -1 °C
Beograd -1 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ниш 86 %
2. Vršac 93 %
Beograd 93 %