รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Vršac 8 °C
2. Beograd 7 °C
3. Ниш 4 °C

ลมแรงจัด

1. Beograd 20 km/h
2. Vršac 16 km/h
3. Ниш 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Ниш 4 °C
2. Beograd 7 °C
3. Vršac 8 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Vršac 87 %
2. Beograd 93 %
Ниш 93 %