รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Ниш 31 °C
2. Beograd 29 °C
3. Vršac 26 °C

ลมแรงจัด

1. Beograd 29 km/h
2. Vršac 13 km/h
3. Ниш 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Vršac 24 °C
2. Beograd 29 °C
3. Ниш 31 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Ниш 46 %
2. Beograd 60 %
3. Vršac 79 %