รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเซอร์เบีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Beograd 19 °C
2. Ниш 16 °C
3. Vršac 14 °C

ลมแรงจัด

1. Ниш 9 km/h
2. Beograd 2 km/h
3. Vršac 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Vršac 14 °C
2. Ниш 16 °C
3. Beograd 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Beograd 83 %
2. Ниш 88 %
3. Vršac 94 %