รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสิงคโปร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. สิงค์โปร 26 °C
2. สิงค์โปร 25 °C
สิงค์โปร 25 °C

ลมแรงจัด

1. สิงค์โปร 4 km/h
สิงค์โปร 4 km/h
3. สิงค์โปร 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. สิงค์โปร 25 °C
สิงค์โปร 25 °C
3. สิงค์โปร 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. สิงค์โปร 94 %
สิงค์โปร 94 %
สิงค์โปร 94 %