รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสิงคโปร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. สิงค์โปร 26 °C
สิงค์โปร 26 °C
3. สิงค์โปร 25 °C

ลมแรงจัด

1. สิงค์โปร 18 km/h
2. สิงค์โปร 14 km/h
3. สิงค์โปร 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. สิงค์โปร 25 °C
2. สิงค์โปร 26 °C
สิงค์โปร 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. สิงค์โปร 84 %
2. สิงค์โปร 89 %
3. สิงค์โปร 94 %