รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสิงคโปร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. สิงค์โปร 30 °C
สิงค์โปร 30 °C
สิงค์โปร 30 °C

ลมแรงจัด

1. สิงค์โปร 16 km/h
2. สิงค์โปร 11 km/h
สิงค์โปร 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. สิงค์โปร 29 °C
2. สิงค์โปร 30 °C
สิงค์โปร 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. สิงค์โปร 66 %
2. สิงค์โปร 72 %
3. สิงค์โปร 75 %