รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสิงคโปร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. สิงค์โปร 33 °C
สิงค์โปร 33 °C
3. สิงค์โปร 32 °C

ลมแรงจัด

1. สิงค์โปร 14 km/h
2. สิงค์โปร 11 km/h
สิงค์โปร 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. สิงค์โปร 32 °C
2. สิงค์โปร 33 °C
สิงค์โปร 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. สิงค์โปร 49 %
สิงค์โปร 49 %
3. สิงค์โปร 56 %