รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสิงคโปร์

อุณหภูมิสูงสุด

1. สิงค์โปร 29 °C
2. สิงค์โปร 28 °C
สิงค์โปร 28 °C

ลมแรงจัด

1. สิงค์โปร 11 km/h
2. สิงค์โปร 7 km/h
สิงค์โปร 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. สิงค์โปร 28 °C
สิงค์โปร 28 °C
3. สิงค์โปร 29 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. สิงค์โปร 79 %
สิงค์โปร 79 %
3. สิงค์โปร 84 %