รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 18 °C
2. ลูบลิยานา 15 °C
Maribor 15 °C

ลมแรงจัด

1. Portorož 50 km/h
2. ลูบลิยานา 22 km/h
3. Maribor 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลูบลิยานา 15 °C
Maribor 15 °C
3. Portorož 18 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Portorož 77 %
2. ลูบลิยานา 82 %
3. Maribor 88 %