รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 11 °C
2. Maribor 9 °C
3. ลูบลิยานา 8 °C

ลมแรงจัด

1. Maribor 27 km/h
2. Portorož 16 km/h
3. ลูบลิยานา 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Maribor 7 °C
2. ลูบลิยานา 8 °C
3. Portorož 11 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ลูบลิยานา 33 %
2. Maribor 34 %
3. Portorož 44 %