รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 11 °C
2. ลูบลิยานา 7 °C
Maribor 7 °C

ลมแรงจัด

1. ลูบลิยานา 18 km/h
Maribor 18 km/h
3. Portorož 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลูบลิยานา 7 °C
Maribor 7 °C
3. Portorož 11 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Portorož 43 %
2. ลูบลิยานา 49 %
Maribor 49 %