รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 19 °C
2. Maribor 16 °C
3. ลูบลิยานา 14 °C

ลมแรงจัด

1. Portorož 18 km/h
2. ลูบลิยานา 4 km/h
Maribor 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลูบลิยานา 14 °C
2. Maribor 16 °C
3. Portorož 19 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Portorož 78 %
2. Maribor 88 %
3. ลูบลิยานา 100 %