รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Maribor 30 °C
Portorož 30 °C
ลูบลิยานา 30 °C

ลมแรงจัด

1. Maribor 20 km/h
2. ลูบลิยานา 18 km/h
3. Portorož 9 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Maribor 30 °C
Portorož 30 °C
ลูบลิยานา 30 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ลูบลิยานา 37 %
2. Portorož 38 %
3. Maribor 43 %