รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 15 °C
2. Maribor 13 °C
3. ลูบลิยานา 10 °C

ลมแรงจัด

1. Maribor 25 km/h
2. Portorož 14 km/h
3. ลูบลิยานา 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลูบลิยานา 10 °C
2. Maribor 13 °C
3. Portorož 15 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Maribor 67 %
2. Portorož 82 %
ลูบลิยานา 82 %