รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 26 °C
2. Maribor 24 °C
3. ลูบลิยานา 21 °C

ลมแรงจัด

1. ลูบลิยานา 14 km/h
2. Maribor 7 km/h
3. Portorož 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลูบลิยานา 21 °C
2. Maribor 24 °C
3. Portorož 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Portorož 61 %
2. ลูบลิยานา 69 %
3. Maribor 74 %