รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 26 °C
ลูบลิยานา 26 °C
3. Maribor 24 °C

ลมแรงจัด

1. ลูบลิยานา 13 km/h
2. Maribor 7 km/h
3. Portorož 5 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Maribor 22 °C
2. Portorož 26 °C
ลูบลิยานา 26 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Portorož 61 %
ลูบลิยานา 61 %
3. Maribor 74 %