รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 9 °C
2. ลูบลิยานา 2 °C
3. Maribor 1 °C

ลมแรงจัด

1. ลูบลิยานา 11 km/h
2. Portorož 7 km/h
Maribor 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Maribor 1 °C
2. ลูบลิยานา 2 °C
3. Portorož 9 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Portorož 46 %
2. ลูบลิยานา 84 %
3. Maribor 93 %