รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 12 °C
2. Maribor 10 °C
3. ลูบลิยานา 7 °C

ลมแรงจัด

1. Maribor 25 km/h
2. Portorož 14 km/h
3. ลูบลิยานา 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลูบลิยานา 7 °C
2. Maribor 10 °C
3. Portorož 12 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Portorož 71 %
2. Maribor 76 %
3. ลูบลิยานา 100 %