รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศสโลวีเนีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Portorož 16 °C
2. Maribor 9 °C
3. ลูบลิยานา 4 °C

ลมแรงจัด

1. Portorož 14 km/h
2. Maribor 7 km/h
3. ลูบลิยานา 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ลูบลิยานา 4 °C
2. Maribor 9 °C
3. Portorož 16 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Portorož 29 %
2. Maribor 66 %
3. ลูบลิยานา 100 %